logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
minus Redakcja Biuletynu
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Mapa strony:

ORGANY WŁADZY
   Prezydent Miasta
      Zastępcy Prezydenta
      Sekretarz, Skarbnik
   Rada Miasta
      Skład Rady Miasta
      Kluby Radnych
      Komisje Rady Miasta
      Protokoły Komisji Rady Miasta
      Sesje Rady Miasta Opola VIII kadencji (2018-2023)
         I sesja Rady Miasta Opola - 20.11.2018
         II sesja Rady Miasta Opola - 6.12.2018
         III sesja Rady Miasta Opola - 18.12.2018
         IV sesja Rady Miasta Opola - 27.12.2018
      Sesje Rady Miasta Opola
      Protokoły Rady Miasta Opola
      Interpelacje i zapytania radnych
      Interpelacje i zapytania radnych VIII kadencji

PRAWO
   Uchwały
      Wyszukiwarka uchwał Rady Miasta Opola
      Rejestry aktów prawa miejscowego
      Projekty uchwał Rady Miasta Opola
      Inicjatywa uchwałodawcza
   Zarządzenia
      Zarządzenia Prezydenta Miasta Opola
         0050
         0151
      Zarządzenia Prezydenta Miasta Opola jako Kierownika Urzędu
         120.1
         0152
   Budżet
      Tryb prac nad projektem uchwały budżetowej
      2003 rok
         Uchwała budżetowa
         Sprawozdanie
      2004 rok
         Uchwała budżetowa
         Informacja za I półrocze
         Sprawozdanie
      2005 rok
         Projekt budżetu miasta Opola na 2005 rok
         Autopoprawka do projektu budżetu na 2005 rok
         Uchwała budżetowa
         Informacja za I półrocze
         Sprawozdanie
      2006 rok
         Projekt budżetu miasta Opola na 2006 rok
         Uchwała budżetowa
         Kwartalna informacja z wykonania budżetu miasta Opola za I kwartał 2006 r.
         Kwartalna informacja z wykonania budżetu miasta Opola za II kwartał 2006 r.
         Informacja za I półrocze
         Kwartalna informacja z wykonania budżetu miasta Opola za III kwartał 2006 r.
         Kwartalna informacja z wykonania budżetu miasta Opola za IV kwartał 2006 r.
         Sprawozdanie
      2007 rok
         Projekt budżetu miasta Opola na 2007 rok
         Uchwała budżetowa
         Informacja z wykonania budżetu miasta Opola za I kwartał 2007 r.
         Informacja z wykonania budżetu miasta Opola za II kwartał 2007 r.
         Informacja za I półrocze
         Informacja z wykonania budżetu miasta Opola za III kwartał 2007 r.
         Informacja z wykonania budżetu miasta Opola za IV kwartał 2007 r.
         Sprawozdanie
         Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Opola za 2007 r. - prezentacja
      2008 rok
         Zbiorcza analiza materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2008 r.
         Projekt budżetu miasta Opola na 2008 r.
         Autopoprawka do projektu budżetu na 2008 r.
         Opinia RIO - deficyt budżetu w 2008 r.
         Opinia RIO - prognoza kwoty długu na 2008 r.
         Opinia RIO - projekt uchwały budżetowej na 2008 r.
         Autopoprawka do budżetu miasta Opola na 2008 rok
         Uchwała budżetowa
         Kwartalna informacja z realizacji budżetu miasta za I kwartał 2008 r.
         Kwartalna informacja z realizacji budżetu miasta za II kwartał 2008 r.
         Informacja za I półrocze
         Opinia - RIO - wykonanie budżetu miasta Opola za I półrocze 2008 r.
         Kwartalna informacja z realizacji budżetu miasta za III kwartał 2008 r.
         Sprawozdanie z realizacji budżetu za 2008 r.
         Kwartalna informacja z realizacji budżetu miasta za IV kwartał 2008 r.
      2009 rok
         Projekt budżetu miasta Opola na 2009 r.
         Opinia RIO - projekt uchwały budżetowej na 2009 r.
         Opinia RIO - deficyt budżetu w 2009 r.
         Opinia RIO - prognoza kwoty długu na 2009 r.
         Uchwała budżetowa
         Kwartalna informacja z realizacji budżetu miasta za I kwartał 2009 r.
         Kwartalna informacja z realizacji budżetu miasta za II kwartał 2009 r.
         Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za I półrocze 2009 r.
         Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za I półrocze 2009 r.
         Opinia RIO o wykonaniu budżetu miasta Opola za I półrocze 2009 r.
         Kwartalna informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2009 r.
         Kwartalna informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2009 r.
         Sprawozdanie z realizacji budżetu za 2009 r.
         Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za 2009 r. - prezentacja
         Opinia RIO - sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 r.
         Opinia RIO do wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2009 r.
         Formularz dotyczący informacji w zakresie gospodarki finansowej miejskich jednostek organizacyjnych.
      2010 rok
         Projekt budżetu miasta Opola na 2010 rok
         Informacja o stanie mienia komunalnego
         Prognoza długu
         Opinia RIO - projekt uchwały budżetowej.
         Opinia RIO - prognoza długu.
         Opinia RIO - deficyt.
         Budżet miasta Opola na 2010 r.
         Kwartalna informacja z wykonania budżetu miasta za I kwartał 2010 r.
         Kwartalna informacja z wykonania budżetu miasta za II kwartał 2010 r.
         Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za I półrocze 2010 r.
         Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za I półrocze 2010.
         Kwartalna informacja z wykonania budżetu miasta za III kwartał 2010 r.
         Kwartalna informacja z wykonania budżetu miasta za IV kwartał 2010 r.
         Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Opola za 2010 r.
         Sprawozdania z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładow opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2010 rok
         Informacja o stanie mienia miasta Opola
         Formularz dotyczący informacji w zakresie wybranych elementów gospodarki finansowej miejskich jednostek organizacyjnych
         Opinia RIO do wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2010 r.
         Opinia RIO - sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 r.
      2011 rok
         Zbiorcza analiza materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2011 r.
         Projekt budżetu miasta Opola na 2011 rok
         Wieloletnia Prognoza Finansowa
         Opinia RIO - projekt uchwały budżetowej
         Opinia RIO - wieloletnia prognoza finansowa Miasta Opola
         Opinia RIO - deficyt
         Autopoprawka do budżetu miasta Opola na 2011 rok
         Autopoprawka do Wieloletniej Prognozy Finansowej
         Budżet miasta Opola na 2011 r.
         Opinia RIO - kwota długu na lata 2011-2036
         Opinia RIO - deficyt
         Kwartalna informacja z wykonania budżetu miasta za I kwartał 2011 r.
         Kwartalna informacja z wykonania budżetu miasta za II kwartał 2011 r.
         Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za I półrocze 2011 r.
         Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury miasta Opola za I półrocze 2011 r.
         Opinia RIO - informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 r.
         Kwartalna informacja z realizacji budżetu miasta za III kwartał 2011 r.
         Kwartalna informacja z wykonania budżetu miasta za IV kwartał 2011 r.
         Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Opola za 2011 r.
         Sprawozdania z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładow opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2011 rok
         Informacja o stanie mienia miasta Opola
         Formularz dotyczący informacji w zakresie wybranych elementów gospodarki finansowej miejskich jednostek organizacyjnych
         Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Opola za 2011 r. - prezentacja
         Opinia RIO do wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2011 r.
      2012 rok
         Zbiorcza analiza materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2012 r.
         Projekt budżetu miasta Opola na 2012 rok
         Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej
         Autopoprawka do budżetu miasta Opola na 2012 rok
         Opinia RIO - projekt uchwały budżetowej
         Opinia RIO - deficyt
         Opinia RIO - wieloletnia prognoza finansowa Miasta Opola
         Budżet miasta Opola na 2012 r.
         Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola
         Opinia RIO - deficyt
         Opinia RIO - kwota długu na lata 2012-2036
         Przetarg na agenta emisji obligacji komunalnych
         Uchwała 130/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 4 kwietnia 2012r. w sprawie opinii o możliwości wykupu obligacji komunalnych przez miasto Opole
         Kwartalna informacja z wykonania budżetu miasta za I kwartał 2012 r.
         Kwartalna informacja z wykonania budżetu miasta za II kwartał 2012 r.
         Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za I półrocze 2012 r.
         Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury miasta Opola za I półrocze 2012 r.
         Opinia RIO - informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 r.
         Kwartalna informacja z wykonania budżetu miasta za III kwartał 2012 r.
         Kwartalna informacja z wykonania budżetu miasta za IV kwartał 2012 r.
         Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Opola za 2012 r.
         Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładow opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2012 rok
         Informacja o stanie mienia miasta Opola
         Opinia RIO - sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 r.
      2013 rok
         Zbiorcza analiza materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2013 r.
         Projekt budżetu miasta Opola na 2013 rok
         Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej
         Autopoprawka do budżetu miasta Opola na 2013 rok
         Opinia RIO - projekt uchwały budżetowej
         Opinia RIO - deficyt
         Opinia RIO - wieloletnia prognoza finansowa Miasta Opola
         Formularz planu finansowego na 2013 r. wraz z instrukcją.
         Budżet miasta Opola na 2013 r.
         Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola
         Opinia RIO - kwota długu na lata 2013-2036
         Opinia RIO - deficyt
         Kwartalna informacja z wykonania budżetu miasta za I kwartał 2013 r.
         Kwartalna informacja z wykonania budżetu miasta za II kwartał 2013 r.
         Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za I półrocze 2013 r.
         Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury miasta Opola za I półrocze 2013 r.
         Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola za pierwsze półrocze 2013 roku
         Opinia RIO - informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 r.
         Kwartalna informacja z wykonania budżetu miasta za III kwartał 2013 r.
         Kwartalna informacja z wykonania budżetu miasta za IV kwartał 2013 r.
         Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Opola za 2013 r.
         Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładow opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2013 rok
         Informacja o stanie mienia miasta Opola
         Opinia RIO - sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 r.
      2014 rok
         ZARZĄDZENIE NR OR-I. 0050.416.2013 PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 15 lipca 2013 r.
         Założenia do projektu budżetu miasta Opola na 2014 r.
         Projekt budżetu miasta Opola na 2014 rok.
         Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej
         Autopoprawka do projektu budżetu miasta Opola na 2014 rok
         Autopoprawka do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Opola na 2014 rok
         Formularz planu finansowego na 2014 r. wraz z instrukcją.
         Opinia RIO - projekt uchwały budżetowej
         Opinia RIO - deficyt
         Opinia RIO - wieloletnia prognoza finansowa Miasta Opola
         Budżet miasta Opola na 2014 r.
         Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola
         Opinia RIO - kwota długu na lata 2014-2036
         Opinia RIO - deficyt
         Kwartalna informacja z wykonania budżetu miasta za I kwartał 2014 r.
         Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za I półrocze 2014 r.
         Kwartalna informacja z wykonania budżetu miasta za II kwartał 2014 r.
         Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za I półrocze 2014 r.
         Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury miasta Opola za I półrocze 2014 r.
         Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola za pierwsze półrocze 2014 roku
         Opinia RIO - informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 r.
         Kwartalna informacja z wykonania budżetu miasta za III kwartał 2014 r.
         Kwartalna informacja z wykonania budżetu miasta za IV kwartał 2014 r.
         Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Opola za 2014 r.
         Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładow opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2014 rok
         Informacja o stanie mienia miasta Opola
         Opinia RIO - sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 r.
      2015 rok
         ZARZĄDZENIE NR OR-I. 0050.332.2014 PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 15 lipca 2014 r.
         Założenia do projektu budżetu miasta Opola na 2015 r.
         Projekt budżetu miasta Opola na 2015 rok.
         Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej
         Opinia RIO - projekt uchwały budżetowej
         Opinia RIO - deficyt
         Opinia RIO - wieloletnia prognoza finansowa Miasta Opola
         Budżet miasta Opola na 2015 r.
         Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola
         Opinia RIO - deficyt
         Opinia RIO - kwota długu na lata 2015-2036
         Kwartalna informacja z wykonania budżetu miasta za I kwartał 2015 r.
         Kwartalna informacja z wykonania budżetu miasta za II kwartał 2015 r.
         Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za I półrocze 2015 r.
         nformacja o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury miasta Opola za I półrocze 2015 r.
         Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola za pierwsze półrocze 2015 roku
         Opinia RIO - informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.
         Kwartalna informacja z wykonania budżetu miasta za III kwartał 2015 r.
         Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych - za III kwartał 2015 r.
         Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych - za IV kwartał 2015 r.
         Kwartalna informacja z wykonania budżetu miasta za IV kwartał 2015 r.
         Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Opola za 2015 r.
         Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładow opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2015 rok
         Informacja o stanie mienia miasta Opola
         Opinia RIO - sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 r.
      2016 rok
         ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.337.2015 PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 6 lipca 2015 r.
         Założenia do projektu budżetu miasta Opola na 2016 r.
         Uzupełnienie do założeń do projektu budżetu miasta Opola na 2016 rok.
         Projekt budżetu miasta Opola na 2016 rok.
         Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej
         Autopoprawka do projektu budżetu miasta Opola na 2016 rok
         Autopoprawka do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Opola na 2016 rok
         Opinia RIO - projekt uchwały budżetowej
         Opinia RIO - deficyt
         Opinia RIO - wieloletnia prognoza finansowa Miasta Opola
         Budżet miasta Opola na 2016 r.
         Formularz planu finansowego na 2016 r. wraz z instrukcją.
         Opinia RIO - deficyt
         Opinia RIO - kwota długu na lata 2016-2036
         Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych - za I kwartał 2016 r.
         Kwartalna informacja z wykonania budżetu miasta za I kwartał 2016 r.
         Kwartalna informacja z wykonania budżetu miasta za II kwartał 2016 r.
         Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych - za II kwartał 2016 r.
         Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za I półrocze 2016 r.
         Opinia RIO - informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.
         Kwartalna informacja z wykonania budżetu miasta za III kwartał 2016 r.
         Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych - za III kwartał 2016 r.
         Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych - za IV kwartał 2016 r.
         Kwartalna informacja z wykonania budżetu miasta za IV kwartał 2016 r.
         Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok
         Opinia RIO - sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 r.
            Opinia RIO - sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 r.
         Informacja o stanie mienia miasta Opola
         Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładow opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2016 rok
      2017 rok
         ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.416.2016 PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 29 lipca 2016 r.
         Wykaz wniosków o ujęcie zadań w budżecie miasta Opola na 2017 rok
         Projekt budżetu miasta Opola na 2017 rok
         Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej
         Autopoprawka do projektu budżetu miasta Opola na 2017 rok
         Autopoprawka do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Opola na 2017 rok
         Autopoprawka nr 2 do projektu budżetu miasta Opola na 2017 rok
         Autopoprawka nr 2 do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Opola na 2017 rok
         Opinia RIO - projekt uchwały budżetowej
         Opinia RIO - deficyt
         Opinia RIO - wieloletnia prognoza finansowa Miasta Opola
         Budżet miasta Opola na 2017 r.
         Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola
         Opinia RIO - deficyt
         Opinia RIO - kwota długu na lata 2016-2036
         Kwartalna informacja z wykonania budżetu miasta za I kwartał 2017 r.
            Kwartalna informacja z wykonania budżetu miasta za I kwartał 2017 r.
         Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych - za I kwartał 2017 r.
         Kwartalna informacja z wykonania budżetu miasta za II kwrtał 2017r.
         Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych - za II kwartał 2017 r.
         Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za I półrocze 2017r.
         Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury miasta Opola za pierwsze półrocze 2017r.
         Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola za pierwsze półrocze 2017r.
         Opinia RIO - informacja o przebiego wykonania budżetu za I półrocze 2017r.
         Kwartalna informacja z wykonania budżetu miasta za III kwartał 2017 r.
         Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych - za III kwartał 2017 r.
         Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych - za IV kwartał 2017 r.
         Kwartalna informacja z wykonania budżetu miasta za IV kwartał 2017 r.
         Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok
         Informacja o stanie mienia miasta Opola
         Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładow opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2017 rok
         Opinia RIO - sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 r.
      2018 rok
         ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.518.2017 PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 1 sierpnia 2017 r.
         Wykaz wniosków o ujęcie zadań w budżecie miasta Opola na 2018 rok
         Projekt budżetu miasta Opola na 2018 rok
         Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej
         Autopoprawka do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Opola na 2018 rok
         Autopoprawka do projektu budżetu miasta Opola na 2018 rok
         Autopoprawka nr 2 do projektu budżetu miasta Opola na 2018 rok
         Autopoprawka nr 2 do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Opola na 2018 rok
         Opinia RIO - uchwała budżetowa (projekt)
         Opinia RIO - deficyt (projekt)
         Opinia RIO - Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola (wg projektu)
         Formularz planu finansowego na 2018 r. wraz z instrukcją.
         Budżet miasta Opola na 2018 r.
         Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola
         Opinia RIO - kwota długu na lata 2018-2036
         Opinia RIO - deficyt
         Sprawozdania za I kwartał 2018 r.
         Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych - za I kwartał 2018 r.
         Sprawozdania za II kwartał 2018 r.
         Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych - za II kwartał 2018 r.
         Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za I półrocze 2018r.
         Opinia RIO - informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.
         Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury miasta Opola za pierwsze półrocze 2018r.
         Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola za pierwsze półrocze 2018 r.
         Sprawozdania za III kwartał 2018 r.
         Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych - za III kwartał 2018 r.
      2019 rok
         ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.491.2018 PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 25 lipca 2018 r.
         Wykaz wniosków o ujęcie zadań w budżecie miasta Opola na 2019 rok
         Projekt budżetu miasta Opola na 2019 rok
         Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej
   Podatki i opłaty lokalne
      2004
         Podatek od nieruchomości
            Zwolnienia od podatku
         Podatek od środków transportowych
         Opłata za psa
         Opłata za targowisko
            UCHWAŁA NR XXXV/341/04
         Opłata administracyjna
         Opłaty w SPP
      2005
         Podatek od nieruchomości
         Podatek od środków transportowych
         Opłata za psa
         Opłata za targowisko
         Opłata administracyjna
      2006
         Podatek od nieruchomości
            deklaracja na podatek od nieruchomości
         podatek od środków transportowych
         Opłata targowa
         Opłata za psa
         Opłata administracyjna
      2007
         Podatek od nieruchomości
         podatek od środków transportowych
         Opłata targowa
         Opłata za psa
         Zmiany w zwolnieniach w podatku od nieruchomości
         Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat lokalnych udzielono ulg
      2008
         Podatek od nieruchomości
         podatek od środków transportowych
         Opłata targowa
         Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg w 2007r.
         Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2007r.
      2009
         Podatek od nieruchomości
         podatek od środków transportowych
         Opłata targowa
            Uchwała z dnia 28.05.2009r. w sprawie opłaty targowej.
         INTERPRETACJE PODATKOWE
         Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2008r.
         Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg w 2008r.
         Pomoc publiczna
            Uchwała Rady Miasta Opola Nr XLVIII/516/09
            Uchwała Rady Miasta Opola Nr XLVIII/517/09
      2010
         Podatek od nieruchomości
         Opłata targowa
         Podatek od środków transportowych
         Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2009r.
         Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg w 2009r.
         Interpretacje podatkowe
      2011
         Podatek od nieruchomości na rok 2011
         Opłata targowa na rok 2011
         Podatek od środków transportowych
         Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2010 r.
         Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg w 2010 r.
      2012
         Podatek od nieruchomości 2012 rok
         Opłata targowa na rok 2012
         Podatek od środków transportowych
         Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2011 r.
         Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg w 2011 r.
         Interpretacja przepisów prawa podatkowego
         indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego
            Indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego
      2013
         Podatek od nieruchomości 2013
         Podatek od środków transportowych
         Opłata tergowa na rok 2013
         Wzory formularzy podatku od nieruchomości
         Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2012
         Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyzszającej 500 zł w 2012 r.
         Indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego
            Interpretacja
      2014
         Podatek od nieruchomości 2014
         Podatek rolny
         Podatek od środków transportowych
         Opłata tergowa na rok 2014
         Wzory formularzy podatku od nieruchomości
         Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajacych osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2013 r.
         wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg odroczeń lub rozłożono spłatę na raty
         Podatek leśny
      2015
         Podatek od nieruchomości 2015
         Podatek rolny
         Podatek od środków transportowych
         Podatek leśny
         Opłata targowa na rok 2015
         Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajacych osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2014 r.
         Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg odroczeń lub rozłożono spłatę na raty
      2016
         Podatek od nieruchomości 2016
         Podatek rolny
         Podatek od środków transportowych
         Podatek leśny
         Opłata targowa na 2016 rok
         Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajacych osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2015 r.
         Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg odroczeń lub rozłożono spłatę na raty
         Informacja w sprawie uchwał podatkowych na 2017 rok
      2017
         Podatek od nieruchomości 2017
         Podatek rolny
         Podatek od środków transportowych
         Podatek leśny
         Opłata targowa na 2017 rok
         Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2016 r
         Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono spłatę na rat
         Indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego
      2018
         Podatek od nieruchomości 2018
         Podatek rolny 2018
         Podatek od środków transportowych 2018
         Podatek leśny 2018
         Opłata targowa na 2018 rok
         Indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego
         Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2017 r
         Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty
      2019
         Podatek od nieruchomosci 2019
         Podatek rolny 2019
         Podatek leśny 2019
         Podatek od środków transportowych 2019
         Opłata targowa na 2019
   Statut Miasta Opola
   Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
   NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

WYBORY
   Samorząd terytorialny
      2018
         Państwowa Komisja Wyborcza, Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Opolu – ogłoszenia oraz ważne informacje i wizualizacja wyborów
         Obwieszczenia, uchwały, zarządzenia
         Komisarz i urzędnicy wyborczy
         Zarządzenie wyborów - KALENDARZ WYBORCZY
         INFORMACJE I WZORY ZAŁĄCZNIKÓW DLA KOMITETÓW WYBORCZYCH
            Informacje z PKW
            Wzory dokumentów
            Informacja o zasadach zgłaszania list kandydatów na radnych oraz kandydatów w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta
         Wykaz zawiadomień o utworzeniu Komitetów Wyborczych
         Informacja o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na obszarze miasta Opola
         OKRĘGI I OBWODY WYBORCZE
         OBWIESZCZENIA O KANDYDATACH
         INFORMACJE DLA WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH
         MIEJSKA KOMISJA WYBORCZA
         OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE
            OKW ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie
            OKW ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie
         Ochrona danych osobowych w kampanii wyborczej
         GODZINY ROZPOCZĘCIA PRACY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
         PROTOKOŁY MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W OPOLU Z WYBORÓW
      2014
         Państwowa Komisja Wyborcza, Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Opolu - ogłoszenia
         Zarządzenie wyborów - KALENDARZ WYBORCZY
         INFORMACJE I WZORY ZAŁĄCZNIKÓW DLA KOMITETÓW WYBORCZYCH
            Informacje z PKW
            Wzory dokumentów
            Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad miast na prawach powiatu i rad dzielnic m. st. Warsza
            Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów, które będą zarządzone na dzień 16 lis
            Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do sejmików województw, które będą zarządzone na dzie
            Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta miasta w wyborach, które będą zarządzone na dzie
            Informacja o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na obszarze miasta Opola
         Wykaz zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych
         Informacja o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na obszarze miasta Opola
         OKRĘGI I OBWODY WYBORCZE
         Informacje dla wyborców, wzory dokumentów, druki
         Informacje dla wyborców niepełnosprawnych
         MIEJSKA KOMISJA WYBORCZA
            Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 19 września 2014 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych
            Skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Opolu
            DYŻURY MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W OPOLU
            przyznanie numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych
            składy obwodowych komisji wyborczych
            Obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach na radnych i Prezydenta
            Protokoły wyników wyborów
            Uchwała MKW w Opolu dot. ponownego głosowania w wyborach Prezydenta Miasta Opola
         OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE
            INFORMACJA O LOSOWANIU SKŁADÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
         Wizualizacja wyborów samorządowych
         UDOSTĘPNIENIE SPISU WYBORCÓW
         DOPISANIE DO STAŁEGO REJESTRU WYBORCÓW - INFORMACJA
         OBWIESZCZENIA O ZAREJESTROWANYCH KANDYDATACH
         Protokoły wyników głosowania
         OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OPOLU I z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa opolskiego
         OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OPOLU I z dnia 21 listopada 2014 r. oraz z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa opolsk
      2010
         MIEJSKA KOMISJA WYBORCZA
            SKŁAD MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W OPOLU
            DYŻURY MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W OPOLU
         INFORMACJE WYBORCZE
         SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
      2006
         MIEJSKA KOMISJA WYBORCZA W OPOLU
            Skład Miejskiej Komisji Wyborczej
            DYŻURY MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ
         SKŁAD WOJEWÓDZKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W OPOLU
         SKŁAD POWIATOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W OPOLU
         SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
   Sejm i Senat RP
      2015
         miejsca na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
         PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA - UCHWAŁY, WYJAŚNIENIA
         INFORMACJE DLA WYBORCÓW
         Wzory dokumentów
         Wykaz komitetów wyborczych
         OBWODY GŁOSOWANIA - OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE
            SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
               SKŁADY OKW Z FUNKCJAMI ORAZ GODZINY ROZPOCZĘCIA PRAC KOMISJI
         GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE
         INFORMACJE DLA WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH
            Informacja w sprawie dowozu osób niepełnosprawnych w dniu głosowania
         Termin i technika głosowania
         MULTIMEDIA - INFORMACJE PKW
         INFORMACJA O KANDYDATACH
         GODZINY ROZPOCZĘCIA PRACY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
      2011
   Prezydent RP
      2015
         ZARZĄDZENIE WYBORÓW - KALENDARZ WYBORCZY
            Postanowienie Marszałka Sejmu RP o zarządzeniu wyborów Prezydenta RP
         PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA - UCHWAŁY, WYJAŚNIENIA
         miejsca na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
         INFORMACJE DLA WYBORCÓW
         INFORMACJE DLA WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH
         GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE
            Informacja Państwowej Komisji Wyborczej dotycząca głosowania korespondencyjnego
         Dopisywanie do rejestru wyborców
         Wykaz KOMITETÓW I KANYDATÓW NA PREZYDENTA RP
         OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 27 W OPOLU
            Informacja Okręgowej Komisji nr 27 o składzie i godzinach dyżurów
         OBWODY WYBORCZE - OBWODY GŁOSOWANIA
            WYKAZ LOKALI WYBORCZYCH
            OBWIESZCZENIE O OBWODACH GŁOSOWANIA
         OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE
            Wyjaśnienia PKW dot. udziału w pracach obwodowych komisji wyborczych
            Informacja o dietach wyborczych
            INFORMACJA O LOSOWANIU SKŁADÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
            SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
            PIERWSZE ZEBRANIA OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
            wytyczne dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej
            GODZINY ROZPOCZĘCIA PRACY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
         INFORMACJA O LOSOWANIU SKŁADÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
         PLAKAT INFORMACYJNY - WYBORY PREZYDENTA RP - 10 MAJA 2015 R.
         INFORMACJE DLA WYBORCÓW - PONOWNE GŁOSOWANIE – 24 MAJA 2015 R.
         Wizualizacja wyborów - PKW
         OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE - PONOWNE GŁOSOWANIE
         INFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA W PONOWNYM GŁOSOWANIU
   Parlament Europejski
      2014
         Obwieszczenia wyborcze - kalendarz wyborczy, okręgi oraz obwody wyborcze
         komitety wyborcze, kandydaci - wizualizacja wyborów do Parlamentu Europejskiego
         Informacja o wyznaczonych miejscach na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń
         Informacje dla wyborców, wzory dokumentów, druki
         Informacje dla wyborców niepełnosprawnych
         Warunki udziału w głosowaniu oraz informacja o ważności głosu
         Informacja o pełnieniu dyżuru w dniu 2 maja 2014 r.
         Obwodowe komisje wyborcze - składy
         ZMIANA SIEDZIB OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
         WYKAZ LOKALI WYBORCZYCH I ICH SIEDZIB W MIEŚCIE OPOLU
      2009
         Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
         wzór zgłoszenia kandydatów na członków OKW
         Obwieszczenie Prezydenta Miasta w sprawie podania do wiadomości publicznej informacji o numerach, granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych do spraw wyborów posł
         KOMUNIKAT DOT. UDOSTĘPNIANIA SPISU WYBORCÓW
         zarządzenie w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych w Opolu
         składy obwodowych komisji wyborczych z funkcjami
   Wybory do Rad Dzielnic
      2015
         Zarządzenia, obwieszczenia Prezydenta Miasta Opola
            ZARZĄDZENIE WYBORÓW
            OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA- TERMINARZ WYBORÓW
         MIEJSKA KOMISJA WYBORCZA
            SKŁAD MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ
            DYŻURY MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ
            Formularze
            Uchwały Miejskiej Komisji Wyborczej
            OBWIESZCZENIE O KANDYDATACH NA RADNYCH W WYBORACH DO RAD DZIELNIC
         FORMULARZE
         obwodowe komisje wyborcze
         OBWIESZCZENIE MKW O KANDYDATACH NA RADNYCH W WYBORACH DO RAD DZIELNIC
         OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA O OBWODACH GŁOSOWANIA
         INFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA
         WYNIKI WYBORÓW DO RAD DZIELNIC 2015 - PROTOKÓŁ
      2016
         Uzupełniające - RD Zakrzów
      2017
         Wybory do rad dzielnic i uzupełniające do RD Szczepanowice-Wójtowa Wieś
   Referendum
      2015
         Referendum - kalendarz
         Państwowa Komisja Wyborcza – REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 2015
            OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
         MIEJSCA NA BEZPŁATNE umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów komitetów referendalnych
         INFORMACJE DLA WYBORCÓW
            Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
            Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, w referendum ogólnokrajowym
            Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym
            GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE
            PRAWO DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
            WZORY DOKUMENTÓW
            wykaz lokali dostosowanych dla wyborców niepełnosprawnych
            Godziny głosowania
            Kto może brac udział w głosowaniu
            Sposób głosowania w referendum ogólnokrajowym
            Głosowanie w kraju
            Głosowanie za granicą i na polskich statkach morskich
            Zaświadczenie o prawie do głosowania
            Stałe zamieszkanie
            Cisza referendalna Cisza referendalna
            Głosowanie przez pełnomocnika
            Głosowanie korespondencyjne za granicą
         OBWODY GŁOSOWANIA - OBWODOWE KOMISJE DS. REFERENDUM
            Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie siedzib obwodowych komisji ds. referendum
            Wykaz lokali wyborczych
            PODMIOTY UPRAWNIONE DO ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI DS. REFERENDUM
         WZORY DOKUMENTÓW
         Podmioty uprawnione do prowadzenia kampanii i zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji ds. referendum
         OBWODOWE KOMISJE DS. REFERENDUM
         SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI- GODZINY PRACY
      Referendum lokalne
         Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia referendum lokalnego
   Wybory Ławników
      2016-2019
   Okręgi Wyborcze, obwody głosowania

URZĄD MIASTA OPOLA
   Dane podstawowe
   Przedmiot działalności
   Organizacja Urzędu
      STATUT URZĘDU MIASTA
      Godziny urzędowania
      Regulamin Organizacyjny
      Spis telefonów Urzędu Miasta
      Platforma e-Usług Publicznych
      Elektroniczna Skrzynka Podawcza
   Ochrona danych osobowych
      Obowiązek informacyjny
      Inspektor Ochrony Danych
   Sprawy komórek organizacyjnych
      Wydział Spraw Obywatelskich
      Urząd Stanu Cywilnego
      Miejski Rzecznik Konsumentów
      Wydział Inwestycji Miejskich
         Zadania zrealizowane przez Wydział Inwestycji Miejskich w 2013 r.
         Zadania zrealizowane przez Wydział Inwestycji Miejskich w 2014 r.
         Zadania zrealizowane przez Wydział Inwestycji Miejskich w 2015 r.
         Zadania zrealizowane przez Wydział Inwestycji Miejskich w 2016 r.
         Zadania ujęte w budżecie miasta w 2017 r. do realizacji przez Wydział Inwestycji Miejskich
      Wydział Sportu
         Dotacje wieloletnie na lata 2016 - 2018
            Przyznane dotacje wieloletnie na sport
            Wnioski na dotacje wieloletnie 2017-2018
         Nowe wzory wniosków dotyczących działalności sportowej
            Wzory wniosków o dofinansowanie
         Dotacje jednoroczne 2016
            UIKŁF PIRUETTE Opole
            KŚ JUDO AZS Opole
            AZS KU Politechniki Opolskiej - koszykówka
            TS GWARDIA Opole - imprezy sportowe
            TS GWARDIA Opole
            Gwardia Opole sp. z o.o.
            AZS KU Politechniki Opolskiej - shorttrack
            HAWI RACING TEAM
            Opolskie Towarzystwo Kajakowe
            AZS KU Politechniki Opolskiej - siatkówka kobiet
            PEGO SA
            KS Budowlani Opole
            KKS Gwardia Opole
            AZS KU Politechniki Opolskiej - siatkówka mężczyzn
            OKK Kyokushin
            OK Taekwon-do
            HAWI RACING TEAM - OPOLSKA KAROLINKA
            TH Marsjanie
            UKS Rodło
            Stowarzyszenie Bieg Opolski
            MKS ZRYW Opole
            OKS Orda Opole
            OOW LOK - strzelectwo sportowe
            OOW LOK - strzelectwo sportowe - seniorzy
            OOW LOK - modelarstwo
            UKS Start Opole
            OKS Odra Opole - Akademia
            KS UNIA
            Football Academy
            LZS Grudzice
            LKS Groszmal Opole
            AZS KU Politechniki Opolskiej - lekkoatletyka
            Opolski Związek Koszykówki
            SFA Wolverines
            AZS KU Politechniki Opolskiej - imprezy i zawody sportowe
            UKS OKAY
            Opolski Klub Bokserski
            Opolski Klub Bokserski - Grand Prix
            Judo Mizuka Sp. z o.o.
            Judo Mizuka Sp. z o.o. - IV MMO
            HAWI RACING TEAM - zawody
            AZS KU PO - sekcja kajakowa
            KS Budowlani Opole
            Polski Związek Weteranów LA
            XIV Turniej Challenger
            Wolverines Opole
            LKS Ziemia Opolska
            TS Gwardia - imprezy sporowe
            UKS START Opole
         Konkurs z dziedziny sportu - rekreacja
            Wyniki konkursu SPORT 2016
         Konkurs z dziedziny sportu - sport młodzieżowy
            Wyniki konkursu - sport młodzieżowy 2016
         Dotacje jednoroczne przyznane na 2016 rok
         Oferta w trybie pozakonkursowym
         Konkurs z dziedziny upowszechniania kultury fizycznej
         Oferta w trybie pozakonkursowym
         Konkurs z dziedziny upowszechniania kultury fizycznej
         Konkurs z dziedziny upowszechniania kultury fizycznej
         Konkurs z dziedziny upowszechniania kultury fizycznej - ZMIANA ADRESU SKŁADANIA WNIOSKÓW!
         Oferta w trybie pozakonkursowym
         Dotacje jednoroczne 2017
            Częściowe wyniki naboru wniosków - dotacje jednoroczne 2017
               IX pula dotacji jednorocznych
            II transza wyniki - dotacje jednoroczne 2017
            III transza wyniki - dotacje jednoroczne 2017
            IV transza wyniki - dotacje jednoroczne 2017
            V transza wyniki - dotacje jednoroczne 2017
            VI transza wyniki - dotacje jednoroczne 2017
            VII transza wyniki - dotacje jednoroczne 2017
            VIII transza - dotacje jednoroczne 2017
            IX pula dotacji jednorocznych
            X transza dotacji jednorocznych
         2017 Konkurs z dziedziny upowszechniania kultury fizycznej
         2017 Konkurs z dziedziny upowszechniania kultury fizycznej
         Dotacje jednoroczne 2018
            Częściowe wyniki naboru wniosków - dotacje jednoroczne 2018
         Dotacje na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w 2018 roku
         Konkurs w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultrury fizycznej
         Oferta w trybie pozakonkursowym - tenis 2018
         Oferta w trybie pozakonkursowym - łyżwy 2018
         Oferta w trybie pozakonkursowym - futsal 2018
         Oferta w trybie pozakonkursowym - łyżwy 2018
         Oferta w trybie pozakonkursowym - FA 2018
         Oferta w trybie pozakonkursowym - Mikołajki 2018
         Oferta w trybie pozakonkursowym UKS MOS
         Nowe wzory wniosków na stypendia i nagrody sportowe!
         Oferta w trybie pozakonkursowym - Shekesfehervar
         Nowe wzory wniosków na dotacje jednoroczne i wieloletnie
      Wydział Komunikacji
      Centrum Dialogu Obywatelskiego
         Ewidencja Stowarzyszeń zwykłych prowadzona przez Prezydenta Miasta Opola
            Ewidencja Stowarzyszeń zwykłych prowadzona przez Prezydenta Miasta Opola
         PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
            Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok
               Konsultacje Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok.
            2015
            „Wieloletni program współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na lata 2016-2018”
            Wyniki Konsultacji
            2014
            Programy jednoroczne
               2008
               2009
               2010
               2011
               2012
               2013
               2014
            2015
            Konsultacje Wieloleyniego Programu współpracy z organizacjiami pozarządowymi na lata 2016- 2018.
            Program współpracy organizacjami pozarządowymi na 2017r.
            Program współpracy na 2018 r.
         Konkursy
            2019
               Nieodpłatna pomoc prawna lub poradnictwo obywatelskie w Opolu
               Konkurs ofert z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - prowadzenie w latach 2019-2020 placówek wsparcia dziennego.
            2018
               konkurs ofert - działania na rzecz osób niepełnosprawnych i działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
               konkurs ofert - Pomoc społeczna
               Konkurs ofert z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
                  Wyniki konkursu
               konkurs ofert - ekologia i ochrona zwierząt.....
               Konkurs ofert z zakresu turystyki i krajoznawstwa
                  Wyniki konkursu
               konkurs ofert - działalność na rzecz integracji europejskiej.....
               Prezydent Miasta Opola ogłasza konkurs ofert na powierzenie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w 2018 roku zadań publicznych z zakresu porządku i bezpieczeństwa public
               Konkurs z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
               Konkurs na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2018
                  wyniki konkursu
               Konkurs kultura 2018-2019
                  wyniki konkursu
               Konkurs - wkłady własne 2018
                  wyniki konkursu
               PREZYDENT MIASTA OPOLA ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w 2018 roku zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
               konkurs z zakresu działalności wspomagajacej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiebiorczości
                  wyniki konkursu z przedsiębiorczości
               Konkurs ofert na wyłonienie operatora projektu w 2018 r. (regranting) z zakresu wsparcia działalności organizacji pozarządowych
               Konkurs z Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
               Konkurs ofert z zakresu przeciwdziałania narkomanii w 2018
                  konkurs z zakresu przeciwdziałania narkomanii
                     Wyniki konkursu z zakresu przeciwdziałania narkomanii
               Konkurs na wsparcie i powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku
                  wyniki konkursu
               Otwarty konkurs ofert z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
               Konkurs z zakresu rozwoju mniejszości narodowych
               Zapraszamy do udziału w konkursie w ramach regrantingu
               Konkurs z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2018
                  wyniki konkursu z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
               Konkurs z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
                  Wyniki konkursu z zakresu profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych
                  Wyniki konkursu z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
               Konkurs ofert z zakresu przeciwdziałania nakomanii- 3
                  Wyniki konkursu z zakresu przeciwdziałania narkomanii - 3
               Konkurs z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
                  wyniki konkursu
            2017
               otwarty konkurs z profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
               wyniki z konkursów 2017
                  Wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej
                  Wyniki konkursu z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego
                  wyniki z konkursu z zakresu promocji i organizacji wolontariatu.
                  Wyniki konkursu z zakresu wsparcia działalności organizacji pozarządowych oraz rozwoju mniejszości narodowych.
               otwarty konkurs ofert - działania na rzecz osób niepełnosprawnych, działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
               Konkurs ofert z zakresu kultury, sztuki. ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
                  Wyniki konkursu z zakresu kultury : Festiwal Filmowy w Opolu
               konkurs ofert - pn. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
               Otwarty konkurs ofert na promocję miasta Opola
               konkurs ofert z działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
               otwarty konkurs ofert - ekolologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
               otwarty konkurs ofert - profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych
               otwarty konkurs ofert - przeciwdziałanie narkomanii
               Konkurs z zakresu krajoznawstwa i turystyki
                  Wyniki konkursu z zakresu turystyki i krajoznawstwa
               Konkurs ofert z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania
               Otwarty konkurs ofert z zakresu kultury, sztuki,ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
               Konkurs ofert na powierzenie w 2017 roku zadań publicznych z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
                  Wyniki konkursu z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
               Konkurs ofert na powierzenie w 2017 roku zadań publicznych z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego
               Konkurs - wkłady własne 2017
               Konkurs z zakresu kultury - 2017-2018
                  Wyniki konkursu w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
               Konkurs z zakresu ratownictwa i ochrony ludności
                  wyniki konkursu - ratownictwo 2017
               konkurs ofert na powierzenie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w 2017-2018 roku zadań publicznych z zakresu promocji i organizacji wolontariatu
               Konkurs - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
               Konkurs ofert z zakresu: wsparcia działalności organizacji pozarządowych oraz rozwoju mniejszości narodowych
               Konkurs w zakresie działalnosci wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
               Konkurs ofert w zakresie ratownictwa i ochrony ludności
               Konkurs ofert w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
               Konkurs ofert w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania
               Wyniko konkursu z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, ośiwaty i wychowania
               wyniki konkursu z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
               Wyniki konkursu z zakresu ratownictwa i ochrony ludności
               wyniki konkursu z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
               Otwarty konkurs ofert w zakresie dzialalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
               Konkurs nieodpłatna pomoc prawna
            2016
               Konkurs z dziedziny upowszechniania kultury fizycznej
                  konkurs na powierzenie realizacji w 2016 roku zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym prowadzenia placówek wsparcia dziennego
                  Ogłoszenie konkursowe z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego
                     Wyniki konkursu
                  Ogłoszenie konkursowe z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
                     Wyniki konkursu
                  konkurs ofert działania na rzecz osób niepełnosprawnych” i „działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”.
                  konkurs ofert - Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
                  konkurs ofert - zakresu działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
                  konkurs ofert - z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
                  konkurs ofert - Program zapobiegania próchnicy i chorobom dziąseł u dzieci w wieku przedszkolnym „Biały ząbek”.
                  Konkurs z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
                  Konkurs ofert - sport młodzieżowy
                     Wyniki konkursu
                  Konkurs ofert z dziedziny sportu - rekreacja
                     Wyniki konkursu - rekreacja
                  Konkurs z zakresu krajoznawstwa i turystyki na 2016 rok
                  Konkurs z zakresu nauki,edukacji, oświaty i wychowania na rok 2016
                  konkurs ofert - z zakresu przeciwdziałania narkomanii
                  Ogłoszenie konkursowe na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie promocji miasta w 2016 roku
                  Konkurs na wkłady własne
                  Konkurs z zakresu promocji i organizacji wolontariatu
                  konkurs w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej
                  Konkurs z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
                     Wyniki konkursu
                  Konkurs ofert w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – „Obchody 800-lecia lokacji Miasta Opola”
                     Wyniki konkursu
                  konkurs ofert - zakresu działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
                  Konkurs z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
                  Konkurs ofert na udzielanie dotacji na realizację wkładów własnych.
                     Wyniki konkursu
                  konkurs ofert na powierzenie realizacji w 2016 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
                  Konkurs ofert - ratownictwo i ochrona ludności
                     Wyniki konkursu
                  Otwarty konkurs ofert Organizacja zawodów żużlowych w 2016r.
                  konkurs ofert - z zakresu przeciwdziałania narkomanii
                  konkurs ofert - zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
                  Prezydent Miasta Opola ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie zadań realizowanych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narod
                  Konkurs ofert na realizację zadań publicznych na powierzenie realizacji w 2016 roku zadania z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom prowadzącym działa
                  Konkurs - wkłady własne
                  Konkurs z zakresu upowszechniania kultury fizycznej
                  Konkurs na powierzenie realizacji w 2016 roku zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
                  Prezydent Miasta Opola ogłasza otwarty konkursu ofert na powierzenie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w 2016 roku zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania na
                  Obchody 800-lecia lokacji Miasta Opola - konkurs jednoroczny
                  konkurs z dziedziny upowszechniania kultury fizycznej
                  Konkurs z dziedziny upowszechniania kultury fizycznej
                  konkurs ofert - z zakresu przeciwdziałania narkomanii
                  Nieodpłatna pomoc prawna w Opolu- konkurs
               WZORY DOKUMENTÓW okres przejściowy
               Obchody 800-lecia lokacji Miasta Opola - konkurs dwuletni
                  Wyniki konkursu
               WZORY DOKUMENTÓW - OD 3.09.2016r.)
               otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - prowadze
               Wspólny Regulamin konkursów
               Konkurs ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym realizacji nieodpłatnej pomocy prawnej
            2015
               konkurs z zakresu sportu
                  Wyniki konkursu organizacja imprez sportowqych w II półroczu 2015r.
               konkurs z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi
               konkurs z zakresu przeciwdziałania narkomanii
               konkurs z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury...
               Konkurs z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego
               Konkurs z zakresu działalności wspierającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
               konkurs ofert „działania na rzecz osób niepełnosprawnych” i „działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”.
               konkurs ofert -Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
               konkurs ofert z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
               konkurs ofert z zakresu działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
               konkurs ofert - Program zapobiegania próchnicy i chorobom dziąseł u dzieci w wieku przedszkolnym „Biały ząbek”.
               konkurs ofert z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania
               konkurs w dziedzinie sportu pn. „Organizacja i prowadzenie systemu szkolenia, przygotowanie do udziału oraz udział opolskiego klubu sportowego w rozgrywkach polskiej ligi żużlowej prowadzonej pr
               konkurs ofert z zakresu krajoznawstwa i turystyki
               konkurs ofert w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - Organizacja i przeprowadzenie dwóch otwartych koncertów w ramach cyklu imprez PIASTONALIA 2015 w Opolu
               konkurs ofert z zakresu ratownictwa i ochrony ludności
               Konkurs dotyczący wyboru dziennych opiekunów
               konkurs z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
               II konkurs ofert z zakresu przeciwdziałania narkomanii
               Konkurs z zakresu promocji miasta Opola
               Konkurs ofert w dziedzinie sportu
                  wyniki konkursu organizacja imprez sportowych w II półroczu 2015
               Ogłoszenie dla kandydatów na członków do Opolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
                  Lista kandydatów do RDPP
               Konkurs z dziedziny sportu
               Konkurs z dziedziny sportu.
               Konkurs z dziedziny sportu
               konkurs z dziedziny sportu
               Konkurs z dziedziny sportu
               wyniki konkursu na pomoc prawną
               Regulamin i ogłoszenie o konkursie na realizację nieodpłatnej pomocy prawnej
                  kandydaci na członków Komisji opiniującej oferty złożone na powierzenie organizacjiom pozarządowym realizacji w 2016r. nieodpłatnej pomocy prawnej w Opolu
            2014
               Konkurs - kultura
               konkurs - przeciwdziałanie narkomanii 2014
               Konkurs Sport 2014
               Konkurs Pomoc Społeczna I - 2014
               Konkurs Pomoc Społeczna 2014-2016
               Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych 2014-2015
               Porządek i bezpieczeństwo publiczne 2014
               Wspomagający rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
               Konkursy: „działania na rzecz osób niepełnosprawnych” i „działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”
               Konkurs z zakresu pomocy społecznej pn. pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
               Konkurs Ekologia 2014
               Konkurs - Prowadzenie oddziału dziennego pobytu 2014
               Konkurs Biały Ząbek 2014
               Konkurs Współpraca międzynarodowa 2014
               Konkurs 2014 z zakresu nauki, oświaty i wychowania.
               Konkurs 2014 z zakresu turystyki
               otwarty konkurs ofert z zakresu promocji miasta Opola na rok 2014
               Konkurs Kultura 2014 - II
               Konkurs Ratownictwo wodne 2014
               Konkurs Sport II - 2014
               otwarty konkurs ofert z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
               otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej 2014
               Otwarty konkurs ofert - sport 2014
            Komisje konkursowe
            Nabór na członków komisji konkursowych
               2015
                  Kandydaci do Komisji Konkursowej
                     Ogłoszenie - Kandydaci do Komisji konkursowej
                     Ogłoszenie dla organizacji pozarządowych do zgłaszania oferty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku
               Zapraszamy kandydatów na 2019 r. do komisji
         Tryb pozakonkursowy
            2014
               oferta pozakonkursowa
               oferta pozakonkursowa - Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Opolskiego
               oferta pozakonkursowa - Stowarzyszenie Opolskie Lamy
               oferta pozakonkursowa - PandaArt
               oferta pozakonkursowa - Opolskie Lamy II
               oferta pozakonkursowa - PanDa Start
               oferta pozakonkursowa - Fundacja Ekologiczna "ARKA"
               oferta pozakonkursowa - Stowarzyszenie Kochanowski
               Oferta pozakonkursowa- Stowarzyszenie "Ogniwo"
               oferta pozakonkursowa - ZPAP
               oferta pozakonkursowa - ESPAR 50+
               oferta pozakonkursowa - UKS OKAY
               oferta pozakonkursowa - PRO
               Tryb pozakonkursowy OZK
               oferta pozakonkursowa - Fundacja Stolicy Piosenki Polskiej
               oferta pozakonkursowa - Piastun
               oferta pozakonkursowa - Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego
               oferta pozakonkursowa - OPAK
               oferta pozakonkursowa - Opolski Klub Karate Kyokushin
               oferta pozakonkursowa - Muzyka nie zna granic
               oferta pozakonkursowa - Opolskie Ukrainie.... - Piastun
               oferta pozakonkursowa - Opolskie Bractwo Rycerskie
               oferta pozakonkursowa - Stowarzyszenie ... "To człowiek"
               oferta pozakonkursowa - Udział w uroczystościach Dni Miasta Ingolstadt ......
               oferta pozakonkursowa- Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego "Chciej Chcieć"
               Oferta pozakonkursowa - Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"
               Tryb pozakonkursowy „Polsko-Ukraińskie Spotkanie Młodych”.
               Tryb pozakonkursowy - Fundacja Harmonia Życia
               tryb pozakonkursowy - TS Gwardia Opole
               oferta pozakonkursowa - Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW Opole
               oferta pozakonkursowa - Fundacja H2o
               oferta pozakonkursowa - Zbickie Słoneczko - Street work..
               oferta pozakonkursowa - Zbickie Słoneczko - Hipoterapia....
               oferta pozakonkursowa - Zbickie Słoneczko - Młodzieżowy klub...
               oferta pozakonkursowa - Fundacja Aktywni Kreatywni
               oferta pozakonkursowa - Fundacja "krakOFFska36"
               oferta pozakonkursowa- Fundacji Na Rzecz Rozwoju "Zielony Feniks"
               oferta pozakonkursowa-Fundacji Instutut Trwałego Rozwoju
               oferta pozakonkursowa - TWK - Wigilia osób niepełnosprawnych Opole 2014
               oferta pozakonkursowa - OPAK - Kultura w formacjie A2, 2014 c.d.
               oferta pozakonkursowa - UKS Trolik
               oferta pozakonkursowa - Opolskie Lamy
               oferta pozakonkursowa - Stowarzyszenie "Ogniwo"
               oferta pozakonkursowa - Opolskie Stowarzyszenie Abstynenckie "Zawsze Razem"
               Oferta pozakonkursowa - OPAK
               oferta pozakonkursowa - Scorpion
               tryb pozakonkursowy - Fundacja PRO LEGE
               oferta pozakonkursowa - To Człowiek
               Oferta w trybie pozakonkursowym TKKF
               oferta pozakonkursowa - Stowarzyszenie "Serce dla Serca" - I Marsz Św. Mikołajów 2014
               Tryb pozakonkursowy - Fundacja Aktywni Kreatywni
               tryb pozakonkursowy - HAWI RACING TEAM
               tryb pozakonkursowy - SMS Opole
               Tryb pozakonkursowy - Fundacja Pomoc Pokrzywdzonym VICTIM
               Oferta pozakonkursowa - Stowarzyszenie Marin Odrzańskich
               oferta pozakonkursowa - Stowarzyszenie "Józef"
            2015
               TS Gwardia
               Opolski Klub Taekwon-do
               oferta pozakonkursowa - Pracownia Rozwoju Osobistego
               oferta pozakonkursowa - PRO LEGE w Opolu
               oferta pozakonkursowa - Wojewódzkie Towarzystwo Waki z Kalectwem
               oferta pozakonkursowa - KS Gwardia Opole
               oferta pozakonkursowa - PRO - Szkolenie ...
               Oferta w trybie pozakonkursowym - Stowarzyszenie Miłośników Siatkówki
               oferta pozakonkursowa - Fundacja "krakOFFska36"
               oferta pozakonkursowa - Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW Opole
               oferta pozakonkursowa - Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW Opole
               oferta pozakonkursowa - PRODESTE - Mam .......
               oferta pozakonkursowa - Fundacja ..CZAS...
               oferta pozakonkursowa - UKS OKAY - Upowszechnianie działalności ....
               oferta pozakonkursowa - Fundacja "Aktywni - Kreatywni"
               O0ferta pozakonkursowa - Fundacja Jakuba Błaszczykowskiego "LUDZKI GEST"
               Oferta pozakonkursowa Instytut Trwałego Rozwoju
               Oferta poazakonkursowa Stowarzyszenia Labolatorium Zmiany "Startup Mixer..."
               Oferta pozakonkursowa Fundacji im. Mieczysława Dumnickiego „Polsko-Ukraińskie Spotkanie Młodych”.
               Oferta pozakonkursowa |Towarzystwa Sportowego "Gwardia "Opole : "Udział w Międzynarodowym Turnieju Judo oraz konsultacji treningowej w dniach 27.08-01.09.2015 w mieście Alytus (Litwa)".
               Oferta pozakonkursowa Fundacji na Rzecz Rozwoju Ekoenergetyki "Zielony Feniks"
               Fundacja Instytut Rozwoju INFINITAS
               oferta pozakonkursowa - Fundacja "Senior Polski" w Opolu - Organizacja I Targów Opole Senior Expo
               oferta pozakonkursowa - Fundacja "Senior Polski" w Opolu - Wydanie Informatora Senior w Opolu
               oferta pozakonkursowa - Opolskie Stowarzyszenie Rehabilitacji Neurologicznej i funkcjonalnej
               Oferta pozakonkursowa Fundacji Aktywni-Kreatywni - "Święto Lata"
               Oferta pozakonkursowa - OTK
               oferta pozakonkursowa - Stowarzyszenie Strategia
               Oferta pozakonkursowa Budowlani Opole
               Oferta pozakonkursowa UKS START Opole
               oferta pozakonkursowa - Stowarzyszenie na Rzecz Ludzi Uzależnionych "To Człowiek"
               Tryb pozakonkursowy
                  oferta pozakonkursowa - Fundacja Jakuba Błaszczykowskiego „LUDZKI GEST”
                     oferta pozakonkursowa - Fundacja Jakuba Błaszczykowskiego „LUDZKI GEST”
               Oferta pozakonkursowa Zakon Braci Mniejszych (Franciszkanów) Prowincji Wniebowzięcia NMP w Polsce, Dom Zakonny w Opolu
               Oferta pozakonkursowa- Stowarzyszenie Opolskie Lamy
               „Senior na Jarmarku Bożonarodzeniowym”
               Oferta pozakonkursowa - MUKS Orlik Opole
            2016
               Oferta Związku Polskich Artystów Plastyków „Polska Sztuka Użytkowa”
               oferta pozakonkursowa - Fundacja imienia Mieczysława Dumnickiego
               Oferta pozakonkursowa Opolskiego Towarzystwa Fotograficznego
               Oferta pozakonkursowa "3x sztuka (plastyka, muzyka, poezja"
               oferta pozakonkursowa "DUBowa Noc Kultury"
               oferta pozakonkursowa - Wojewódzkie Towarzystwo Walki z Kalectwem
               oferta pozakonkursowa - Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym
               oferta pozakonkursowa - Fundacja imienia Mieczysława Dumnickiego
               oferta pozakonkursowa - Fundacja Jakuba Błaszczykowskiego „LUDZKI GEST”
               Oferta pozakonkursowa Stowarzyszenia Strategia pn." Czas na zmiany"
               oferta pozakonkursowa Opolskiego Bractwa Opolskiego
               Tryb pozakonkursowy 2016 - Stowarzyszenie Teatru Tańca i Ruchu z Ogniem Mantikora
               Oferta pozakonkursowa - „Dialog” – droga do porozumienia w rodzinie
               Oferta pozakonkursowa "III Marsz Mikołajów, Opole 2016"
               Tryb pozakonkursowy Polski Związek Niewidomych Okręg Opolski
               Oferta pozakonkursowa Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Chórów Szkolnych Opolszczyzny "Opolszczyzna Śpiewa"
               Prezydent Miasta Opola przedstawia ofertę złożoną przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Opolskiej "Sylwestrowy Bal Bezalkoholowy"
               Tryb pozakonkursowy Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża
               Oferta pozakonkursowa pn. Kampania społeczna o nazwie "OPP na 101%" w Opolu
               Oferta pozakonkursowa pn. Nieznane zabytki Opola - III edycja
               Oferta pozakonkursowa pn. Organizacja imprezy Mikołajkowej
               Oferta pozakonkursowa pn. " Śpiewające Opole na świątecznie z mikołajem"
            2017
               Oferta pozakonkursowa Rekonstrukcja historyczna z pobytu Króla Jana II Kazimierza Wazy w Opolu”
               Oferta pozakonkursowa „III Test Wiedzy o Żołnierzach Wyklętych”
               Oferta pozakonkursowa "Najstarsze organy Opola"
               Oferta pozakonkursowa "Sputnik nad Opolem"
               Oferta pozakonkursowa "NOC ELEKTRO !"
               Oferta pozakonkursowa "Noc Kupaly w Noc Kultury"
               Oferta pozakonkursowa "Noc Kultury - Średniowiecze na żywo"
               Oferta pozakonkursowa "Przedstawienie teatralne dla dzieci"
               Oferta pozakonkursowa - pn „Nocne spotkania z piosenką artystyczną – Opolska Noc Kultury 2017”
               oferta pozakonkursowa - Z wizytą u przyjaciół
               oferta pozakonkursowa - Stowarzyszenie MUW – Młodzi Uczestnicy Wymian
               oferta pozakonkursowa - Ludowy Klub Jeździecki Ostroga
               Oferta pozakonkursowa Alternatywna Mapa Opola 2017
               Prezydent Miasta Opola przedstawia ofertę złożoną przez Związek Polskich Artystów Plastyków „Polska Sztuka Użytkowa” – Okręg w Opolu w trybie 19A
               Oferta pozakonkursowa "Opole śpiewa już 800 lat"
               Oferta pozakonkursowa „Wydanie publikacji książkowej na temat prawnorodzinnych problemów wynikających z realizacji praw i obowiązków członków rodziny”
               oferta pozakonkursowa - Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"
               Oferta pozakonkursowa "Udział Opolskiego bractwa rycerskiego w inscenizacji Bitwy Pod Grunwaldem
               Oferta pozakonkursowa Polskiego Instytutu Rekonstrukcji Historycznych
               oferta pozakonkursowa Stowarzyszenie na Rzecz Ludzi Uzależnionych "To człowiek"
               oferta pozakonkursowa Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży "Józef"
               Oferta pozakonkusowa "Dwudniowy festyn-Dnia Świerkli"
               Oferta pozakonkursowa "Pięćdziesiąty piąty oraz 1/2 pięćdziesiątego szóstego elementu- gwiazdy Alei Gwiazd Polskiej Piosenki"
               Oferta pozakonkursowa "1/2 pięćdziesiątego szóstego oraz pięćdziesiąty siódmy element - gwiazda Alei Gwiazd Polskiej Piosenki"
               Oferta pozakonkursowa "ISVJ - Przegląd Audiowizualny 2017"
               oferta pozakonkursowa - Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA - Warszawa ul. Zaciszna 3, Koło Opole
               oferta pozakonkursowa - Stowarzszenie STRATEGIA
               Oferta pozakonkursowa „90-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Opolu – Grudzicach”
               oferta pozakonkursowa - Opolskie Bractwo Rycerskie
               Oferta pozakonkursowa "10 lat opolskiej ALTERNATYWY"
               oferta pozakonkursowa - Uczniowski Klub Sportowy "TROLIK"
               oferta pozakonkursowa Stowarzyszenia Kulturalne Opole
               Oferta pozakonkursowa - Opolskie Towarzystwo Jazzowe
               Oferta pozakonkursowa Stowarzyszenia Studentów Uniwersytetu Opolskiego Juvenes
               Oferta pozakonkursowa Stowarzyszena na rzecz Rozwoju Chórów Szkolnych Opolszczyzny "Opolszczyzna Śpiewa"
               Oferta pozakonkursowa Fundacji "Pro Progressio"
               Tryb pozakonkursowy „Jubileusz 15-lecia działalności Stowarzyszenia na Rzecz Ludzi Uzależnionych TO CZLOWIEK w Opolu z organizacją szkolenia planowania strategicznego”
               Oferta pozakonkursowa - Konferencja na temat FAS - Alkoholowego Zespołu Płodowego
               Oferta pozakonkurskowa PRO LEGE pn. Bezpieczne Opole
               Oferta pozakonkursowa PRO LEGE pn. Bezpiecznei na drodze
               Tryb pozakonkursowy Towarzystwo Rozwoju Rodziny
               Oferta pozakonkursowa Swiateczne warsztaty z Mikołajem i Śnieżynką
               „Kampania 1% dla opolskich organizacji OPP”
               Oferta pozakonkursowa "Mikołaj w trosce o bezpieczeństwo"
               oferta pozakonkursowa Stowarzyszenie Opolska Pozytywka
               oferta pozakonkursowa
               Oferta pozakonkursowa Educo
               Tryb pozakonkursowy Opolskie Centrum Profilaktyki Środowiskowej
               oferta pozakonkursowa - Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Opolu
               Oferta pozakonkursowa Kultywowanie tradycji około świątecznych – propagowanie tradycji kolędowania wśród mieszkańców”
               Oferta pozakonkursowa Dokarmioanie zwierząt
               Oferta pozakonkursowa Lama Moovie: Warsztaty i przegląd dziecięcej twórczości
               Oferta pozakonkursowa Wigilia utracona z dzieciństwem
               Oferta pozakonkursowa Opolska szkoła pod żaglami
               Oferta pozakonkursowa "Coroczne spotkanie adwentowe mieszkańców Chmielowic"
               Oferta pozakonkursowa "Kultura Tradycyjna"
            2018
               Oferta pozakonkursowa Kultywowanie tradycji związanej ze świętem Wielkiej Nocy – Wielkanocny Kosz
               oferta pozakonkursowa "Polskie drogi"
               Oferta pozakonkursowa "kultura w formacie A2"
               oferta pozakonkursowa - Społeczne Towarzystwo Artystyczne
               oferta pozakonkursowa - Opolskie Bractwo Rycerskie
               Oferta pozakonkursowa - Lekcja na temat gaszenia pożarów dawniej i dziś
               Oferta pozakonkursowa - 90-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Opolu – Chmielowicach
               Oferta pozakonkursowa III Opolski Dzień Rzeki
               Oferta pozakonkursowa „Międzynarodowy Opolski Festiwal Tańca Klasycznego"
               Oferta pozakonkursowa "Pomoc dla zwierząt"
               Oferta pozakonkursowa Film dokumentalny "Człowieka tworzy drugi człowiek"
               Oferta pozakonkursowa - RODO dla opolskich organizacji pozarządowych
               oferta pozakonkursowa Festyn Śląski w ramach dni Czarnowąs
               Tryb pozakonkursowy
               Tryb pozakonkursowy
               Tryb pozakonkursowy
               Oferta pozakonkursowa 6 Noc Opolskich Legend, a to historia
               Oferta pozakonkursowa - Rajd po dzielnicach Opola i Bieg Grudzicki
               Oferta pozakonkursowa-Integracja mniejszości narodowych i etnicznych.
               Oferta pozakonkursowa Płyta CD z organami firmy Spiegel w Czarnowąsach
               Oferta pozakonkursowa Spektakl Muzyczny na 100 lat Niepodległości Polski
               Oferta pozakonkursowa Koncert muzyczny "Opolskie Zaduszki Jazzowe"
               Oferta pozakonkursowa Fundacji 2.8
               Oferta pozakonkursowa Tradycje Bożonarodzeniowe
               Tryb pozakonkursowy -150 Środowe Inspiracje dla Opolan.
               Tryb pozakonkursowy
               Oferta pozakonkursowa UKS MOS Opole
               Oferta pozakonkursowa Fundacji Horysont
               oferta pozakonkursowa Aktywizacja sportowa dzielnic Opola
               Oferta pozakonkursowa Spotkanie wigilijne dla ngo.
               Oferta pozakonkursowa Muzyczne spotkanie z świętym Mikołajem
               Oferta pozakonkursowa „Spotkanie Opłatkowe”.
         Sprawozdania
            2008
            2009
            2010
            2011
            2012
            2013
            2014
            2015
               sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami za rok 2016"
            2016
               sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami za rok 2016"
            2017
            Sprawozdanie za 2017 r.
         Konsultacje społeczne
            Konsultacje - prawo miejscowe
               Archiwum
                  Konsultacje - inicjatywa lokalna
                  Konsultacje - program pomocy rodzinie
                  Konsultacje uchwały w sprawie Zespołu Interdyscyplinarnego w Opolu
                  Konsultacje nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
                  Konsultacje społeczne odnośnie opłat za żłobek
                  Konsultacje społeczne nad projektem Programu na 2012 rok
                  Dotyczy dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce
                  Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012
                  Konsultacje „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Opole w 2012 roku”
                  Konsultacje spółki wodne
                  Konsultacje w sprawie uchwał dotyczących programu aktywności lokalnej i odpłatności pieczy zastępczej
                  Konsultacje społeczne dotyczące warunków umorzenia w pieczy zastępczej
                  Konsultacje nad projektem uchwały w sprawie Programu współpracy na 2013 r.
                  Konsultacje nad projektem uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013
                  Konsultacje projektu uchwały dotyczącego: „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Opola” .
                  Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miasta Opola w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Miasta Opola zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Miasta Opola prz
                  Konsultacje nad projektem uchwały określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Opola
                  Konsultacje nad projektem uchwały w sprawie Programu Współpracy na 2014 r.
                  konsultacje - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014
                  konsultacje nad projektem uchwały Rady Miasta Opola
                  Konsultacje nad Planem zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Opola
                  Konsultacje do projektu Uchwały Rady Miasta Opola w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
                  Sprawozdanie z konsultacji
                  Regulamin korzystania z zabytkowego Parku Miejskiego na Wyspie Bolko w Opolu
                  Konsultacje - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Opola w 2014 roku
                  Konsultacje w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Opola
               Uchwała o konsultacjach z organizacjami
               Konsultacje społeczne ws Nagrody im. Jana Calki
                  Raport z konsultacji ws. Nagrody im. Jana Całki
            Konsultacje Społeczne 2016
               Zarządzenia Prezydenta
                  2016
                     Uchwała w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Opola
                     Powołanie Społecznej Rady Konsultacji- zarządzenie
                     Zarządzenia Prezydenta ws ogłaszania konsultacji
               Społeczna Rada Konsultacji
                  Protokoły
               Roczny Plan Konsultacji
                  Roczny Plan Konsultacji Społecznych
                  Sprawozdanie z Rocznego Planu Konsultacji za 2016r.
               Realizacja Planu
                  Akcja Informacyjna
                     Akcja informacyjna ws. konsultacji
                  Raporty z konsultacji
                     Raport z Konsultacji projektu uchwały ws. ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów...
            Konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi
               Konsultacje Uchwały w sprawie ORDPP
               Konsultacje społeczne Programu współpracy na 2017r.
               Konsultacje społeczne Programu współpracy na 2018r.
                  Raport z konsultacji uchwały dot. konsultacji
            Konsultacje ws. inicjatywy lokalnej
            Konsultacje społeczne 2017
               Roczny Plan Konsultacji Społecznych
               Konsultacje społeczne - temat
                  Strategia Promocji Marki Opola na lata 2017-2022
               Zarządzenia Prezydenta
                  ogłoszenia Prezydenta Opola
               SPOŁECZNA RADA KONSULTACJI
                  Powołanie Społecznej Rady Konsultacji
                  Uchwały Społecznej Rady Konsultacji
                  korekta nr 6 Rocznego Planu Konsultacji na rok 2017
                  korekta nr 6 Rocznego Planu Konsultacji na rok 2017
               Informacyjna poprzedzające konsultacje z mieszkańcami Miasta Opola w temacie utworzenia na terenie Opola nowych jednostek pomocniczych oraz zmiany granic istniejących dzielnic Miasta Opola.
               Korekta nr 5 rocznego planu konsultacji na rok 2017
               Raport z konsultacji w sprawie Strategi Promocji Marki Opole na lata 2017-2022
               Korekta rocznego planu konsultacji
               Raport z konsultacji dotyczących tworzenia nowych dzielnic
            Korekta Rocznego Planu Konsultacji na 2017 rok
               korekta nr 3 rocznego planu konsultacji na 2017
               Zarządzenie w sprawie konsultacji z mieszkańcami Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola zaprasza na konsultacje z organizacjami pozarządowymi w sprawie inicjatywy lokalnej
            Zarządzenie w sprawie konsultacji z mieszkańcami Miasta Opola dot. Uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Opola
               Korekta nr 2 Rocznego Planu Konsultacji na rok 2018
            Konsultacje społeczne 2018
               Korekta nr 3 Rocznego Planu Konsultacji na 2018 rok
               Akcja informacyjna poprzedzająca konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Opola
               Ogłaszenie o rozpoczęciu Akcji informacyjnej poprzedzającej konsultacje projektu uchwały
               Zarządzenie w sprawie konsultacji z mieszkańcami Miasta Opola Uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Opola
               Zarządzenie w sprawie rozpoczęcia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami oraz Opolską Radą Działalności Pożytku Publicznego
               Raport z konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Opola
               Raport z konsultacji z organizacjami pozarządowymi działającymi w Opolu projektu uchwały
               Akcja informacyjna poprzedzająca konsultacje dot. Nagrody im. Jana Całki
               Ogłoszenie akcji informacyjnej
               Zarządzenie o konsultacjach w sprawie programów współpracy na 2019 r.
               Zarządzenie o konsultacjach dot. programów współpracy
               Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/610/16 Rady Miasta Opola z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ustanowienia Nagrody im. Jana Całki
               Korekta nr 4 Rocznego Planu Konsultacji na 2018 r.
               Raport z konsultacji Programów Współpracy na 2019 r. i 2019-2021
            Konsultacje społeczne 2019
               Roczny Plan Konsultacji na 2019 rok
         Opolska Rada Działalności Pożytku Publicznego
            Posiedzenia ORDPP
               Posiedzenie Opolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
            Skład ORDPP grudzień 2015
            „Nabór kandydatów na członków II kadencji Opolskiej Rady działalności Pożytku Publicznego”
            LISTA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW II KADENCJI OPOLSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO DOPUSZCZONYCH DO GŁOSOWANIA
            Wyniki głosowania do Opolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencja
         Rezerwacja sali
         Nadzór Prezydenta nad organizacjiami pozarządowymi
            Karta usług
         Budżet Obywatelski
            Budżet Obywatelski 2017
               Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Opola oraz w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
               Zarządzenie w sprawie przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego ,,Nowego Opola’’ na 2017 r.
               Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw Budżetu Obywatelskiego Miasta Opola
               Aktualny harmonogram w sprawie przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego ,,Nowego Opola’’ na 2017 r.
            Budżet Obywatelski 2018
               Nowy skład Zespołu ds. BO
               Zakończono procedurę opiniowania wniosków do Budżetu Obywatelskiego na 2018 r.
            Lista wniosków złożonych Budżetu Obywatelskiego na 2019
         Dzielnice Opola
         Nabór kandydatów do komisji konkursowych z pożytku publicznego
         Zgłaszania kandydatów na członków Komisji opiniujących oferty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku
      Wydział Promocji
         Konkursy
         Tryb pozakonkursowy
      Wydział Zdrowia i Rozwoju Społecznego
         Konkursy 2017
            Konkurs ofert na powierzenie realizacji przez organizacje pozarządowe lub inne uprawnione podmioty w 2017 roku zadania publicznego: Program zapobiegania próchnicy i chorobom dziąseł u dzieci w wieku
            Konkurs ofert na realizację w 2017 roku programu polityki zdrowotnej: Program profilaktyczno - edukacyjny pn. Badaj swoje piersi".
            Konkurs ofert na realizację w 2017 r. akcji profilaktycznej "Bo zdrowie jest najważniejsze".
         Konkursy 2018
            Konkurs ofert na powierzenie realizacji w 2018 roku zadania z zakresu zdrowia publicznego: Program zapobiegania próchnicy i chorobom dziąseł u dzieci w wieku przedszkolnym pn. „Biały ząbek”.
            Konkurs ofert na powierzenie realizacji w 2018 r. zadania z zakresu zdrowia publicznego: pn. „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę”.
            Konkurs ofert na realizację w 2018 r. programu polityki zdrowotnej: Program profilaktyczno - edukacyjny pn. "Badaj swoje piersi".
   Jednostki podległe
      Szkoły ponadgimnazjalne
         Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1
         Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2
         Zespół Szkół Ogólnokształcących
         Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia
         Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI
         Zespół Szkół Elektrycznych
         Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
         Zespół Szkół Mechanicznych
         Zespół Szkół Budowlanych
         Zespół Szkół Zawodowych Nr 4
         Zespół Szkół Ekonomicznych
         Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
         Zespół Szkół Zawodowych
         Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr 8
         Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr 9
      Gimnazja
         Publiczne Gimnazjum nr 6
         Publiczne Gimnazjum Nr 9
         Publiczne Gimnazjum nr 10
      Szkoły podstawowe
         PSP Nr 1
         Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
         Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi
         Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7
         Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8
         Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9
         Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
         Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11
         Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
         Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15
         Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2
         Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
         Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
         Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
         Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25
         Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
         Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
         Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29
         Zespół Szkół Specjalnych
         Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30
         Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31
         Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 32
         Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33
      Przedszkola
         Przedszkole Publiczne Nr 2
         Przedszkole Publiczne Nr 3
         Przedszkole Publiczne Nr 4
         PP Nr 5
         Przedszkole Publiczne Nr 6
         Przedszkole Publiczne Nr 8
         Przedszkole Publiczne Nr 14
         Przedszkole Publiczne Nr 16
         Przedszkole Publiczne Nr 18
         Przedszkole Publiczne Nr 20
         Przedszkole Publiczne Nr 21
         Przedszkole Publiczne Nr 22
         Przedszkole Publiczne Nr 23
         Przedszkole Publiczne Nr 24
         Przedszkole Publiczne Nr 25
         Przedszkole Publiczne Nr 26
         Przedszkole Publiczne Nr 28
         Przedszkole Publiczne Nr 29
         Przedszkole Publiczne Nr 30
         Przedszkole Publiczne nr 33
         PP36 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 1
         Przedszkole Publiczne Nr 37
         Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 38
         Przedszkole Publiczne Nr 42
         Przedszkole Publiczne Nr 43
         Przedszkole Publiczne Nr 44
         Przedszkole Publiczne Nr 46
         Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51
         Przedszkole Publiczne Specjalne Nr 53
         Przedszkole Publiczne Nr 54
         Przedszkole Publiczne Nr 55
         Przedszkole Publiczne Nr 56
         Przedszkole Publiczne nr 59
         Przedszkole Publiczne nr 60
         Przedszkole Publiczne nr 61
         Przedszkole Publiczne nr 62
      Żłobki
         Złobek PMP w Opolu
         Żłobek nr 2
         Żłobek nr 9
         Żłobek nr 4
         Żłobek Nr 3
      Placówki oświatowe
         Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu
         Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
         MPP-P w Opolu
         Zespół Placówek Oświatowych
         Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      Ogród Zoologiczny
      Galeria Sztuki Współczesnej
      Estrada Opolska
      Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
      Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      Straż Miejska
      Muzeum Polskiej Piosenki
      Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu
      Zakłady Opieki Zdrowotnej
         SP ZOZ "Śródmieście"
         SP ZOZ "Centrum"
         SP ZOZ "Zaodrze"
      Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
      Miejski Zarząd Dróg
      Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
      Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      Powiatowy Urząd Pracy
      Miejski Ośrodek Kultury
      Miejska Biblioteka Publiczna
      Środowiskowy Dom Samopomocy "Magnolia"
      Opolski Teatr Lalki i Aktora
      Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
      Centrum Wystawienniczo - Kongresowe w Opolu
      Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
         Zamówienia publiczne
            2014
               Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług pocztowych - termin składania ofert 31.01.2014r.
               Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie prac polegajacych na wycince i pielęgnacji drzew oraz krzewów na terenach stanowiących własnoś
               Roboty zduńskie w zasobach Gminy Opole - termin składania ofert 27.02.2014 r.
               Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług pocztowych - termin składania ofert 26.02.2014r.
               Konserwacja i usuwanie awarii w zakresie robót ogólnobudowlanych w budynkach, lokalach oraz terenach zewnętrznych, stanowiących zasób Gminy Opole - termin składania ofert 13.03.2014r.
               Konserwacja i usuwanie awarii w zakresie robót instalacyjnych wod.-kan., gaz. c.o. w budynkach, lokalach oraz na terenach zewnętrznych, stanowiących zasób Gminy Opole
               Konserwacja i usuwanie awarii w zakresie robót dekarskich w zasobach Gminy Opole-termin składania ofert 25.03.2014r.
               Świadczenie usług konserwacji i usuwania awarii w zakresie robót elektrycznych w zasobach Gminy Opole-termin składania ofert 07.04.2014r.
               Postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę sprzętu oraz oprogramowania komputerowego dla Miejskiego Zarządu Lokali Komunalnych w Opolu - termin
               Roboty budowlane polegające na wymianie stolarki okiennej drewnianej na PCV w lokalach komunalnych na terenie Gminie Opole.
               Roboty budowlane polegające na remoncie dachów w budynkach komunalnych na terenie Gminy Opole
               Świadczenie usług pocztowych
               Usługi stałego utrzymania czystości w budynkach oraz na terenach zewnętrznych wokół budynków należących do Gminy Opole
               Dostawa energii elektrycznej do budynków komunalnych na terenie Gminy Opole
               Roboty ogólnobudowlane mające na celu konserwację lub usuwanie awarii w budynkach, lokalach oraz na terenach zewnętrznych, stanowiących zasób Gminy Opole.
               Roboty zduńskie polegające na przestawieniu, postawieniu pieców węglowych oraz montażu pieców typu żar w lokalach stanowiących zasób komunalny Gminy Opole
               Przetarg nieograniczony na roboty budowlane w zakresie instalacji elektrycznych w budynkach komunalnych na terenie Gminy Opole
               Przetarg nieograniczony na roboty dekarskie mające na celu konserwację lub usuwanie awarii w budynkach stanowiących zasób Gminy Opole
               Przetarg nieograniczony na roboty instalacyjne mające na celu konserwację lub usuwanie awarii w budynkach, lokalach oraz na terenach zewnętrznych, stanowiących zasób Gminy Opole
            2015
               Przetarg nieograniczony na roboty budowlane związane z termomodernizacją budynków komunalnych stanowiących własność Gminy Opole
               Przetarg nieograniczony na roboty budowlane związane z remontem nawierzchni drogi wewnętrznej przy budynku na ul. Chabrów 13,15,17 stanowiącego własność Gminy Opole
               Przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na wymianie stolarki okiennej w lokalach komunalnych na terenie Gminy Opole
               Przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na remoncie dachów budynków komunalnych na terenie Gminy Opole
               Przetarg nieograniczony na roboty budowlane związane z zagospodarowaniem terenów zielonych przeznaczonych na place zabaw, stanowiących własność Gminy Opole.
               Przetarg nieograniczony na roboty rozbiórkowe budynku mieszkalnego, wielorodzinnego wraz z komórkami stanowiących własność Gminy Opole.
               Przetarg nieograniczony roboty budowlane związane z budową kanalizacji deszczowej oraz chodników do budynków stanowiących własność Gminy Opole
               Przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na remoncie dachu budynku komunalnego na terenie Gminy Opole
               Przetarg nieograniczony na roboty budowlane w zakresie instalacji elektrycznych w budynkach komunalnych na terenie Gminy Opole
               Przetarg nieograniczony na roboty ogólnobudowlane dotyczące remontu lokali socjalnych, stanowiących zasób Gminy Opole
   Informacje, ogłoszenia, przetargi
      Zamówienia publiczne
         2004
            Prrezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            MZD w Opolu
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            MZD w Opolu
            Prezydent Miasta Opola
            MZD w Opolu
            Prezydent Miasta Opola
            MZD w Opolu
            MZD w Opolu
            MZD w Opolu
            SP ZOZ "Śródmieście"
            PUP w Opolu
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Miejski Zarząd Dróg w Opolu
            SP ZOZ "Śródmieście"
            MZD
            Miejski Zarząd Dróg W Opolu
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            MZD w Opolu
            MZD w Opolu
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            MZD w Opolu
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            MZD w Opolu
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            SP ZOOZ Śródmieście
            Prezydent Miasta Opola
            Miejski Zarząd Dróg w Opolu
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            MZD w Opolu
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            MZD w Opolu
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            MZD
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            MOPR
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            PUP w Opolu
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            MZD w Opolu
            Prezydent Miasta Opola
            MZD w Opolu
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
         2003
            MZOR
            MZD w Opolu
            MZD w Opolu
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            MZD
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            MZD
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Izba Wytrzeźwień
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
            SPZOZ "Śródmieście" w Opolu,
            PSP Nr 24 w Opolu
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            MOPR
            MZD w Opolu
            PUP
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            MZD w Opolu
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            MOPR
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            MZD w Opolu
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            SP ZOZ "Śródmieście"
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Publiczne Gimnazjum nr 6
            MOPR
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezyent Miasta Opola
            MZD w Opolu
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Zespół Szkół
            MZD w Opolu
            MZD w Opolu
            MZD w Opolu
            MZD w Opolu
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            MZD w Opolu
      Komunikaty
         Komunikat Prezydenta Miasta Opola
         Komunikat Prezydenta Miasta Opola
         Komunikat Prezydenta Miasta Opola
         Komunikat Prezydenta Miasta Opola
         Komunikat Prezydenta
         Komunikat Prezydenta
         Komunikat Prezydenta
         Komunikat Prezydenta
         Komunikat Prezydenta
         komunikat Prezydenta
         obwieszczenie
            obwieszczenie
         Obwieszczenie
         Komunikat Prezydenta Miasta Opola
         Komunikat
         Komunikat
         Obwiesczenie Prezydenta Miasta Opola
            Decyzja środowiskowa
         Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola
         Komunikat Prezydenta Miasta Opola
         Prezydent M. Opola informuje
         Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola
            OBWIESZCZENIE
               (45/09) obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
               4/10 - obwieszczenie o wszczęciu postepowania wodnoprawnego
         Komunikat Prezydenta Miasta Opola
         obwieszczenie
         Komunikat Prezydenta Miasta Opola
         Komunikat Prezydenta Miasta Opola
         Komunikat Prezydenta Miasta Opola
         Komunikat Prezydenta Miasta Opola
         Komunikat Prezydenta Miasta Opola
         Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola
         Komunikat Prezydenta Miasta Opola
      Obwieszczenia
         OBWIESZCZENIE
            51/09 obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - pozwolenia wodnoprawnego
            (4/10) obwieszczenie o wydaniu decyzji
         OBWIESZCZENIE
         Obwieszczenie
         Obwieszczenie
         OBWIESZCZENIE
         obwieszczenie
         Obwieszczenie
         Obwieszczenie
      Przetargi - nieruchomości
         2003
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prazydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
         2004
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opole
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Przeydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
      OGŁOSZENIA
         Ogłoszenie
            Informacja
            Ogłoszenie
            Ogłoszenie
      Otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej
      Powołanie Komisji Konkursowej
      Ogłoszenie
      Informacja
      Informacja
      Informacja
      Informacja
      Informacja
      Informacja
      Informacja
      Informacja
   Kontrole
      kontrole jednostek
         MKRPA
         MOPOBiU
         PPiRTRR
         OTBS sp. z o.o.
         Galeria Sztuki Współczesnej
         Ogród Zoologiczny
         Zespół Szkół Mechanicznych
         Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
         Miejska Biblioteka Publiczna
         Straż Miejska w Opolu
         Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
         Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych
         Miejski Ośrodek Kultury
         Miejski Zakład Komunikacyjny
         SP ZOZ ,,ZAODRZE"
         Centrum Kształcenia Specjalnego
         Bursa Szkół Pomaturalnych i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu
         Ogród Zoologiczny
         Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
         Żłobek ,,Pomnik Matki Polki" w Opolu
         ,,FEROMA" sp. z o.o.
         Miejska Biblioteka Publiczna
         Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
         Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu
         Młodzieżowy Dom Kultury
         Zakład Komunalny sp. z o.o.
         Miejski Zarząd Dróg
         Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
         Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
         Zakład Komunalny sp. z o.o.
         Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
         Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
         Miejska Telewizja Opole sp. z o.o.
         Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II
         Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
         Galeria Sztuki Współczesnej
         Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opolu
         Zespół Szkół Elektrycznych
         Żłobek nr 9
         Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
         Zespół Szkół Specjalnych
         Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
         Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
         Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
         Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Readaptacji ,,Szansa"
         Przedszkole Publiczne nr 20
         Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
         Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
         Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
         Przedszkole Publiczne nr 30
         Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
         Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
         Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu
         Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Opolu
         Przedszkole Publiczne Nr 54
         Publiczne Gimnazjum Nr 8
         Dom Dziecka
         Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
         Zespół Szkolno - Przedszkolny
         Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
         Przedszkole Publiczne Nr 56
         Publiczne Gimnazjum Nr 2
         Publiczne Gimnazjum Nr 6
         Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
         Przedszkole Publiczne nr 25
         Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego
         Przedszkole Publiczne Nr 8
         Przedszkole Publiczne nr 2
         Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
         Przedszkole Publiczne nr 24
         SP ZOZ ,,Śródmieście"
         Przedszkole Publiczne nr 28
         Przedszkole Publiczne nr 43
         Przedszkole Publiczne nr 55
         Przedszkole Publiczne nr 23
         Publiczne Gimnazjum nr 3
         Powiatowy Urząd Pracy
         Przedszkole Publiczne nr 38
         Przedszkole Publiczne nr 53
         Publiczne Gimnazjum nr 1
         Publiczne Gimnazjum nr 4
         Publiczne Przedszkole nr 6
         Przedszkole Publiczne nr 18
         Przedszkole Publiczne nr 4
         Miejski Zarząd Dróg
         Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
         Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
         Publiczne Gimnazjum nr 7
         Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16
         Publiczne Liceum nr I
         Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
         Przedszkole Publiczne nr 5
         Przedszkole Publiczne nr 33
         Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
         Miejski Zarząd Dróg
         Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
         Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
         Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
         Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
         Zespół Szkół Mechanicznych
         Przedszkole Publiczne nr 29
         Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         Przedszkole Publiczne nr 46
         Żłobek nr 2
         Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
         Młodzieżowy Dom Kultury
         Straż Miejska
         Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 51
         Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
         Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
         Przedszkole Publiczne nr 22
         Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         Przedszkole Publiczne nr 26
         Pogotowie Opiekuńcze
         Opolski Teatr Laki i Aktora w Opolu
         Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
         Zespół Szkół Mechanicznych
         Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
         Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
         Miejski Zarząd Dróg
         Przedszkole Publiczne nr 21
         Zespół Szkół Budowlanych
         Przedszkole Publiczne nr 42
         Zespół Szkół Specjalnych 2011 r.
         Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
         Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
         Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
         Kontrola dotacji
         Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
         Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
         Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
         Zakład Komunalny sp. z o.o.
         Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
         Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
         Przedszkole Publiczne nr 2 - kontrola sprawdzająca
         Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
         Zespół Szkół Mechanicznych - kontrola sprawdzająca
         Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowtnej ,,Zaodrze"
         Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 38 - kontrola sprawdzająca
         Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
         Zespół Placówek Oświatowych
         Publiczne Przedszkole nr 16
         Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 - kontrola sprawdzająca
         Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 - kontrola sprawdzająca
         Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
         Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
         Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
         Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
         Przedszkole Publiczne nr 5 - kontrola sprawdzająca
         Młodzieżowy Dom Kultury
         Miejska Biblioteka Publiczna
         Przedszkole Publiczne nr 44
         SP ZOZ ,,Centrum"
         Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
         Publiczne Gimnazjum nr 1 - kontrola sprawdzająca
         Przedszkole Publiczne nr 24 - kontrola sprawdzająca
         Przedszkole Publiczne nr 42 - kontrola sprawdzająca
         Galeria Sztuki Współczesnej
         Przedszkole Publiczne nr 33 - kontrola sprawdzająca
         Przedszkole Publiczne nr 20
         Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         Realizacja wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu
         Przedszkole Publiczne nr 37
         Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
         Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
         Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
         Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
         Ogród Zoologiczny
         Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
         Publiczne Gimnazjum nr 7 - kontrola sprawdzająca
         Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
         Pogotowie Opiekuńcze
         Przedszkole Publiczne nr 4 - kontrola sprawdzająca
         Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.
         Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica
         Zespół Szkół Elektrycznych
         Żłobek nr 4
         Wodociągi Kanalizacja sp. z o.o.
         Przedszkole Publiczne nr 36
         Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu
         Miejski Zarząd Dróg
         Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
         Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
         Klub Sportowy ,,Gwardia"
         Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu
         Galeria Sztuki Współczesnej
         Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu
         Wydział Polityki Społecznej- Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka i Fundacja ,,Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym"
         Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
         Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Opolu
         Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Opolu
         Przedszkole Publiczne nr 14
         Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         Publiczna Szkola Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata
         Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu
         Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 2011
         Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Opolu
         OTBS sp. z o.o.
         Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńca” Opole
         Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego
         Przedszkole Publiczne nr 56
         Przedszkole Publiczne nr 4
         Przedszkole Publiczne nr 30
         Przedszkole Publiczne nr 5
         Przedszkole Publiczne nr 29
         Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
         Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
         Miejski Zarząd Dróg
         Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
         Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
         Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
         Przedszkole Publiczne nr 21
         Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
         Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ”Horyzont”
         Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
         Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
         Miejski Zarząd Dróg
         Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
         Miejski Zarząd Dróg
         Dom Dziecka
         Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
         Przedszkole Publiczne nr 18
         Przedszkole Publiczne nr 28
         Przedszkole Publiczne nr 3
         Żłobek nr 2
         Młodzieżowy Dom Kultury
         Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 ,,Iskierka"
         Zespół Szkół Zawodowych nr 4
         Przedszkole Publiczne nr 55
         Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
         Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
         Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
         Miejski Zarząd Dróg
         Przedszkole Publiczne nr 23
         Przedszkole Publiczne nr 51
         Żłobek nr 3
         Przedszkole Publiczne nr 8
         Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
         Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
         Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu
         Powiatowy Urząd Pracy
         Stowarzyszenie Opolskie Lamy
         Muzeum Polskiej Piosenki
         Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
         Stowarzyszenie „Opolski Projektor Animacji Kulturalnych” w Opolu
         Fundacja ,,Fioletowy Pies"
         Młodzieżowy Dom Kultury
         Niepubliczny Żłobek,,Bajkowo"
         Miejska Biblioteka Publiczna
         Dom Dziecka
         Centrum Opieki i Edukacji „DINO” w Opolu
         Ogród Zoologiczny w Opolu
         Straż Miejska
         Miejskie Centrum Świadczeń
         Niepubliczny Żłobek „Kraina marzeń”
         Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
         Przedszkole Publiczne nr 26
         Galeria Sztuki Współczesnej
         Powiatowy Urząd Pracy
         Muzeum Polskiej Piosenki
         Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
         Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
         Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
         Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
         Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
         Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
         Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA”
         Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
         Żłobek nr 9 w Opolu
         Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
         Przedszkole Publiczne nr 43
         Miejski Zarząd Dróg
         Miejski Zarząd Lokali Komunlanych
         Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
         Centrum Opieki i Edukacji ,,Dino"
         Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
         Fundacja Pomocy Dzieciom ,,Bądź Dobroczyńcą"
         Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
         Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca”
         Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
         Przedszkole Publiczne nr 22
         Całodobowe Centrum Opieki nad Dzieckiem ,,Kangurek24" s.c.
         Niepubliczny Żłobek ,,Płomyczki"
         Niepubliczny Żłobek ,,Bajkowo"
         Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ,,Horyzont"
         Stowarzyszenie Chrześcijańska Służba Charytatywna
         Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ,,ELPIS"
         Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
         Młodzieżowy Dom Kultury
         Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
         „Centrum Kreatywności Kreatywny Żłobek”
         Opolski Klub Karate Kyokushin
         Niepubliczny Żłobek „Kraina Elfów”
         Niepubliczny Żłobek „Kraina Marzeń”
         Opolski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opolu
         Niepubliczny Żłobek „Pluszowy Kącik”
         Stowarzyszenie Immaculata w Opolu
         Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
         Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”
         Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
         Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
         Grupowa Praktyka Pielęgniarek „HIGMED” sp. p.
         Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”
         Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
         Opolski Teatr Lalki i Aktora
         Przedszkole Publiczne nr 2
         Przedszkole Publiczne nr 21
         Miejski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli
         Centrum Wystawienniczo - Kongresowe
         Towarzystwo Sportowe ,,Gwardia"
      kontrole wewnętrzne
         W. Administarcyjno Gospodarczy
         Wydział Organizacyjny
         Wydział Budżetu i Finansów
         Wydział Inwestycji Miejskich
         Wydział Kultury Sportu i Turystyki
         Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
         Wydział Komunikacji
         Wydział Polityki Społecznej
         Biuro Projektu Ispa
         Wydział Administracyjno-Gospodarczy
         Wydział Budżetu-Referat Wymiaru Podatków
         Biuro Rady Miasta
         Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
         Wydział Oświaty
         Wydział Polityki Społecznej – Referat Świadczeń Rodzinnych
         Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
         Wydział Inżynierii Miejskiej
         Wydział Inwestycji Miejskich
         Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
         Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
         Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
         Wydział Lokalowy
         Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
         Wydział Komunikacji
         Miejska Informacja Turystyczna
         Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
         Wydział Spraw Obywatelskich
         Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn.
         Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Wydział Finansowo-Księgowy
         Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
         Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
         Wydział Finansowo-Księgowy
         Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
         Wydział Administracyjno-Gospodarczy
         Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
         wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Kluby sportowe
         Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
         Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii, Lokalowy, Finansowo - Księgowy
         Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn. „Budowa obwodnicy północnej dla Miasta Opola nr SPOT/2.2/36/04”
         Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu ZPORR pn. „Budowa węzła komunikacyjnego – ulica Niemodlińska w Opolu”
         Wydział Budżetu
         Wydział Gospodarki, Nieruchomości, Geodezji i Kartografii
         Biuro Spraw Międzynarodowych
         Wydział Oświaty
         Wydział Gospodarki Nieruchomosciami, Geodezji i Kartografii
         Wydział Lokalowy
         Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
         Wydział Zarządzania Kryzysowego
         WGNGiK, WKSiT, WOŚiR, MZD
         Wydziały Urzędu Miasta Opola
         Urząd Stanu Cywilnego
         Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
         Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Kancelaria
         Wydział Administracyjno-Gospodarczy
         Wydział Polityki Społecznej
         Wydział Świadczeń Socjalnych
         Wydział Budżetu
         wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Stowarzyszenie
         Stosowanie Kpa w zakresie doręczeń. Wydziały UM Opola
         Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
         Wydział Informatyki
         Wydział Komunikacji Referat Wydawania Praw Jazdy
         Wydziały Urzędu Miasta Opola - Czynności cywilnoprawne
         Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
         Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
         Wydział Organizacyjny
         Wydział Komunikacji
         Wydziały Urzędu Miasta - Realizacja obowiązku wynikająca z art. 13 pkt 6 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych
         Wydział Lokalowy
         Wydział Administracyjno - Gospodarczy
         Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
         Miejski Rzecznik Konsumentów
         Wydział Budżetu
         Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
         Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
         Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
         Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
         Wydział Zarządzania Kryzysowego
         Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
         Wydział Administracyjno - Gospodarczy
         Wydział Oświaty
         Wydział Oświaty
         Kontrola umów pod kątem realizacji przepisów o gwarancji
         Wydział Oświaty
         Wydział Lokalowy
         Wydział Spraw Obywatelskich
         Wydział Polityki Społecznej
         Wydział Gospodarki Nieruchomościami
         Wydział Administracyjno - Gospodarczy
         Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
         Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
         Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
         Wydział Budżetu, Wydział Inwestycji Miejskich
         Wydział Gospodarki Nieruchomościami
         Wydziały UM- Celowość dokonywanych wydatków w § 4390
         Biuro Organizacji Transportu Zbiorowego
         Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
         Wydział Gospodarki Nieruchomościami
         Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
         Wydział Geodezji i Kartografii
         Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
         Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
         Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
         Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Referat Nieruchomości Skarbu Państwa, Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
         Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
         Wydział Administracyjno - Gospodarczy
         Wydział Administracyjno - Gospodarczy
         Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
         Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
         Referat Lokalowy Urzędu Miasta Opola
         Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
         Wydział Finansowo - Księgowy
         Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
         Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
         Wydział Inwestycji Miejskich
         Wydział Gospodarki Nieruchomościami
         Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Opola
         Wydział Gospodarki Nieruchmosciami
         Wydział Komunikacji
         Wydział Oswiaty
         Biuro Nieruchomosci Skarbu Państwa
         Wydział Zarządzania Kryzysowego
         Wydział Administracyjno - Gospodarczy
         Wydział Organizacyjny
         Wydział Komunikacji i Transportu Zbiorowego
         Wydział Sportu
      Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa

INNE
   Petycje
      Rok 2018
      Rok 2017
      Rok 2016
      Rok 2015
      Informacja o petycjach
   Analizy
      Analiza skarg i wniosków
         2004
         2005
         2006
         2007
         2008
         2009
         2010
         2011
         2012
         2013
         2014
         2015
         2016
         2017
      Oceny jednostek miejskich
         Oceny jednostek miejskich za 2006r.
         Oceny jednostek miejskich za 2007r.
         Oceny jednostek miejskich za 2008r.
         Oceny jednostek miejskich za 2009r.
         Oceny jednostek miejskich za 2010r.
         Oceny jednostek miejskich za 2011r.
         Oceny jednostek miejskich za 2012r.
         Oceny jednostek miejskich za 2013r.
         Oceny jednostek miejskich za 2014r.
         Oceny jednostek miejskich za 2015r.
         Oceny jednostek miejskich za 2016r.
         Oceny jednostek miejskich za 2017r.
   Zmiana granic Miasta Opola
      Wniosek o dokonanie zmiany granic Miasta Opola
      Opinie prawne
         Opinia prawna Prof. B.Banaszak
         Opinia prawna Prof. H. Izdebski
         Opinia prawna dr hab. Michał Bernaczyk
         Opinia prawna Prof. H. Izdebski
      Inne opracowania
         Badanie potrzeb mieszkańców gmin: Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Komprachcice, Prószków, Turawa w kontekście procesu zmiany granic administracyjnych miasta Opola
      Obwieszczenia Prezydenta Miasta Opola z dnia 3 stycznia 2017r. w sprawie podania do wiadomości publicznej informacji o zmianie nazw ulic, zmianie w numeracji porządkowej budynków oraz przyporządko
   Planowanie Przestrzenne
      Aktualności
      Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
         Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Opola (2018)
      Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
         Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
            Zmiana miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa jednorodzinnego Kolonia Gosławicka - Północ w Opolu
            Zmiana planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa jednorodzinnego Opole - Malina
            Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "Odra II" w Opolu
            Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla Grotowice w Opolu
            Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego w rejonie ul. Wiejskiej w Opolu
            Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego dzielnicy Grudzice - Południe w Opolu
            Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "Groszowice III" w Opolu wraz z obrzeżem
            Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "Bolko I" w Opolu wraz z obrzeżem
            Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego Opole - Bierkowice
            Częściowa zmiana miejscowego szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa jednorodzinnego w Opolu - Malinie
            Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie: ulicy Budowlanych - Jana III Sobieskiego, obwodnicy północnej miasta Opola, terenów PKP i terenów o funkcji wytwórc
            Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Gawędy, Jana Sobieskiego i Grodzkiej w Opolu
            Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ul. Krzanowicką i rzeką Swornicą w Opolu
            Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu rekreacji i usług osiedla ZWM w Opolu
            Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu przy Alei Wincentego Witosa - ul. Lwowskiej w Opolu
            Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie obwodnicy północnej - ulicy Północnej w Opolu
            Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Głogowskiej - Rejtana w Opolu
            Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Przedmieście Odrzańskie" w Opolu
            Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla Malinka w Opolu
            Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Groszowice - Metalchem w Opolu
            Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie obwodnicy północnej - ulicy Północnej w Opolu
            Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście I - Wyspa Pasieka" w Opolu
            Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa jednorodzinnego w rejonie ulic: 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej - Ludowej w Opolu
            Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa jednorodzinnego w Opolu - Grudzicach (Północ)
            Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Wójtowej Wsi w Opolu
            Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Mikołaja w Opolu
            Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście II - centrum" w Opolu
            Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Szczepanowic w Opolu
            Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ul. Krapkowickiej w Opolu
            Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Wiejskiej - Brzozowej w Opolu
            Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Górnej w Opolu
            Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście III" w Opolu
            Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wrocławskiej - Józefa Kokota w Opolu
            Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych na południe od ulicy Tarnopolskiej w Opolu
            Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Andrzeja Struga w Opolu
            Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wyspy Bolko w Opolu
            Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice I" w Opolu
            Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ul. Zbożowej w Opolu
            Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ul. Olimpijskiej w Opolu
            Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Kanał Ulgi-ulica Krapkowicka" w Opolu
            Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście Vb" w Opolu
            Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Budowlanych i Nysy Łużyckiej w Opolu
            Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Wrocławskiej i Północnej w Opolu
            Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wyspy Bolko w Opolu
            Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie WDPS II (Wschodnia Dzielnica Przemysłowo-Składowa) w Opolu
            Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście Va" w Opolu
            Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego plac M. Kopernika - ulica Studzienna w Opolu
            Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy L. Powolnego w Opolu
            Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Cmentarz Komunalny "Centralny" w Opolu
            Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IVa" w Opolu
            Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Skansen" w Opolu
            Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Metalchem" w Opolu
            Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IVb" w Opolu
            Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Oleskiej i Chabrów w Opolu
            Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Bierkowice-Zachód w Opolu
            Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. M. Konopnickiej w Opolu
            Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice III" w Opolu
            Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Groszowice I" w Opolu
            Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Partyzancka - Folwark w Opolu
            Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Okrąglak" w Opolu
            Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ul. Arki Bożka - obwodnica w Opolu
            Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście Vc" w Opolu
            Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VIa" w Opolu
            Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Józefa Walecki w Opolu
            Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Malinka I" w Opolu
            Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy W. Korfantego w Opolu
            Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IVc" w Opolu
            Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Doliny Olszynki w Opolu
            Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Andrzeja Struga i Świętego Jacka w Opolu
            Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pl. Ignacego Daszyńskiego w Opolu
            Miejscowy plan zgospodarowania przestrzennego "Groszowice II" w Opolu
            Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Alei Solidarności i ulicy Tarnopolskiej w Opolu
            Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IVd" w Opolu
            Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś II" w Opolu
            Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice II" w Opolu
            Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Szczepanowice I" w Opolu
            Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "plac dworcowy" w Opolu
            Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VIIa - Piast" w Opolu
            Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Północna I" w Opolu
            Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VIIb - Piast" w Opolu
            Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Wrocławskiej i Północnej w Opolu
         Sporządzane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
            Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IV" w Opolu
            Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ul. Podmiejskiej w Opolu
            Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego odcinka trasy bolkowskiej w Opolu
            Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie WDPS I (Wschodnia Dzielnica Przemysłowo-Składowa) w Opolu
            Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego węzła obwodnicy Wschodniej w rejonie Maliny w Opolu
            Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Przeskok w Opolu
            Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic Wrocławskiej - Domańskiego w Opolu
            Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów górniczego Groszowice - Południe w Opolu wraz z terenami przyległymi
            Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Bierkowice - Wschód w Opolu
            Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VI" w Opolu
            Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VII - Piast" w Opolu
            Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Groszowice" w Opolu
            Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IVe" w Opolu
            Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wróblin I w Opolu
            Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wróblin II w Opolu
            Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wrocławskiej - Kokota w Opolu
            Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś I" w Opolu
            Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Osiedla Metalchem w Opolu
            Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice IV" w Opolu
            Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IIIa" w Opolu
            Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Ozimskiej i Zielonogórskiej w Opolu
            Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice V" w Opolu
            Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice VI" w Opolu
            Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Oleskiej i Kazimierza Sosnkowskiego w Opolu
            Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie szpitala przy Alei Wincentego Witosa w Opolu
            Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. ks. Bolesława Domańskiego w Opolu
            Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Borki" w Opolu
            Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Elektrownia - Czarnowąsy" w Opolu
            Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Brzezie" w Opolu
            Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wrzoski I" w Opolu
            Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Zakrzów I" w Opolu
            Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Zakrzów II" w Opolu
            Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice I" w Opolu
            Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice II" w Opolu
            Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Żerkowice I" w Opolu
      Ochrona krajobrazu
         Uchwała w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń (2016)
            Projekt uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń (2018)
      Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
   Spółki prawa handlowego
      Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o.
      Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A.
      Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
      Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.
      Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Opolu
      Park Naukowo-Technologiczny w Opolu Sp. z o.o.
   Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
      2003 r.
         Radni
         Jednostki Gminy
         Zarządy Spółek
         Jednostki Oświatowe
         Urząd Miasta
      2004 r.
         Radni
         Zarządy Spółek
         Jednostki Gminy
         Jednostki Oświatowe
         Urząd Miasta
      2005 r.
         Radni
            Zeznania przed upływem kadencji
         Zarządy Spółek
         Jednostki Gminy
         Jednostki Oświatowe
         Urząd Miasta
      2006 r.
         Radni
            Oświadczenia majątkowe radnych miasta Opola na dzień 31 grudnia 2006 r. złożone do 30 kwietnia 2007 r.
         Zarządy Spółek
         Urząd Miasta
            Oświadczenie majątkowe Prezydenta Miasta złożone w związku z rozpoczęciem kadencji 2006-2010
         Powiatowy Urząd Pracy
         Dyrektorzy i Kierownicy
         Żłobek
         Szkoły
         Przedszkola
      2007 r.
         Radni
         Zarządzcy oraz członkowie organów zarządzających gminną osobą prawną
         Urząd Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola i Przewodniczący Rady Miasta Opola
            Pracownicy Urzędu Miasta Opola
         Dyrektorzy i kierownicy jednostek UMO
         Powiatowy Urząd Pracy w Opolu
         Dyrektorzy jednostek oświatowych
            Żłobek
            Przedszkola
            Podstawowe
            Gimnazjum
            Ponadgimnazjalne i Placówki Oświatowe
      2008 r.
         Zarządzcy oraz członkowie organów zarządzających gminną osobą prawną
         Dyrektorzy jednostek oświatowych
            Żłobki
            Przedszkola
            Szkoły Podstawowe
            Gimnazjum
            Szkoły Ponadgimnazjalne i Placówki Oświatowe
         Dyrektorzy i kierownicy jednostek UMO
         Urząd Miasta Opola
            Pracownicy
            Rada Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
         PUP w Opolu
         Dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych
      2009 r.
         Zarządzcy oraz członkowie organów zarządzających gminną osobą prawną
         Dyrektorzy jednostek oświatowych
            Żłobki
            Przedszkola
            Szkoły Podstawowe
            Gimnazjum
            Szkoły Ponadgimnazjalne i Placówki Oświatowe
         Urząd Miasta Opola
            Pracownicy
            Rada Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
         PUP w Opolu
         Dyrektorzy oraz kierownicy jednostek organizacyjnych i UMO
      2010 r.
         Zarządzcy oraz członkowie organów zarządzających gminną osobą prawną
         Dyrektorzy jednostek oświatowych
            Żłobki
            Przedszkola
            Szkoły Podstawowe
            Gimnazjum
            Szkoły Ponadgimnazjalne i Placówki Oświatowe
         Urząd Miasta Opola
            Pracownicy
            Rada Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
         PUP w Opolu
         Dyrektorzy oraz kierownicy jednostek organizacyjnych i UMO
         Miejskie Centrum Świadczeń
      2011 r.
         Zarządzcy oraz członkowie organów zarządzających gminną osobą prawną
         Dyrektorzy jednostek oświatowych
            Żłobki
            Przedszkola
            Szkoły Podstawowe
            Gimnazjum
            Szkoły Ponadgimnazjalne i Placówki Oświatowe
         PUP w Opolu
         Urząd Miasta Opola
            Rada Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Pracownicy
         Dyrektorzy oraz kierownicy jednostek organizacyjnych i UMO
         Miejskie Centrum Świadczeń
      2012 r.
         Zarządzcy oraz członkowie organów zarządzających gminną osobą prawną
         Dyrektorzy jednostek oświatowych
            Żłobki
            Przedszkola
            Szkoły Podstawowe
            Gimnazjum
            Szkoły Ponadgimnazjalne i Placówki Oświatowe
         PUP w Opolu
         Urząd Miasta Opola
            Rada Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Pracownicy
         Dyrektorzy oraz kierownicy jednostek organizacyjnych i UMO
         Miejskie Centrum Świadczeń
      2013 r.
         Zarządzcy oraz członkowie organów zarządzających gminną osobą prawną
         Dyrektorzy jednostek oświatowych
            Żłobki
            Przedszkola
            Szkoła Podstawowa
            Gimnazjum
            Szkoły Ponadgimnazjalne i Placówki Oświatowe
         PUP w Opolu
         Urząd Miasta Opola
            Rada Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Pracownicy
         Dyrektorzy oraz kierownicy jednostek organizacyjnych i UMO
      2014 r.
         Urząd Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Pracownicy
         Rada Miasta Opola
         Dyrektorzy oraz kierownicy jednostek organizacyjnych i UMO
         Dyrektorzy jednostek oświatowych
            Żłobki
            Przedszkola
            Szkoła Podstawowa
            Gimnazjum
            Szkoły ponadgimnazjalne i placówki oświatowe
            Żłobki
         PUP w Opolu
         Zarządzcy oraz członkowie organów zarządzających gminną osobą prawną
      2015 r.
         Prezydent Miasta oraz Zastępcy Prezydenta Miasta
         Rada Miasta
         Pracownicy Urzędu Miasta
         Dyrektorzy, Kierownicy oraz Pracownicy jednostek organizacyjnych
         Dyrektorzy jednostek oświatowych
            Żłobki
            Przedszkola
            Szkoły Podstawowe
            Gimnazja
            Szkoły ponadgimnazjalne i placówki oświatowe
         Dyrektor oraz Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy
         Zarządcy oraz członkowie organów zarządzających gminna osobą prawną
      2016 r.
         Prezydent Miasta oraz Zastępcy Prezydenta Miasta
         Rada Miasta
         Pracownicy Urzędu Miasta
         Dyrektorzy, Kierownicy oraz Pracownicy jednostek organizacyjnych
         Dyrektorzy jednostek oświatowych
            Żłobki
            Przedszkola
            Szkoły Podstawowe
            Gimnazja
            Szkoły ponadgimnazjalne i Placówki Oświatowe
         Dyrektor oraz Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy
         Zarządcy oraz członkowie organów zarządzających gminną osobą prawną
      2017 r.
         Prezydent Miasta oraz Zastępcy Prezydenta Miasta
         Rada Miasta
         Pracownicy Urzędu Miasta
         Dyrektorzy, Kierownicy oraz Pracownicy jednostek organizacyjnych
         Dyrektorzy jednostek oświatowych
            Żłobki
            Przedszkola
            Szkoły Podstawowe
            Gimnazja
            Szkoły Ponadgimnazjalne i Placówki Oświatowe
         Dyrektor oraz Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy
         Zarządcy oraz członkowie organów zarządzających gminną osobą prawną
      2018 r.
         Prezydent Miasta oraz Zastępcy Prezydenta Miasta
         Rada Miasta
         Pracownicy Urzędu Mista
         Dyrektorzy, Kierownicy oraz Pracownicy jednostek organizacyjnych
         Dyrektor oraz Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy
         Dyrektorzy jednostek oświatowych
            Żłobki
            Przedszkola
            Szkoły Podstawowe
            Szkoły ponadpodstawowe i Placówki Oświatowe
         Zarządcy oraz członkowie organów zarządzających gminną osobą prawną
   Rejestry, wykazy i wnioski
      Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
      Rejestr instytucji kultury
      Wykaz Dziennych Opiekunów
      Ewidencja kąpielisk
      Wnioski o ustalenie lokalizacji inwestycji
   System informacji o środowisku
      Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
         Programy ochrony środowiska i raporty
         Mapa akustyczna
         Decyzje (pozwolenia zintegrowane)
         Zawiadomienia o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
         Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w mieście Opolu
         Wyniki konsultacji
            Wyniki konsultacji w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.
            Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Opola w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Op
      Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
         Wykaz wniosków i decyzji za rok 2003
         Wykaz wniosków i decyzji za rok 2004
         Wykaz wniosków i decyzji za rok 2005
         Wykaz wniosków i decyzji za rok 2006
         Wykaz wniosków i decyzji za rok 2007
         Wykaz wniosków i decyzji za 2008r.
         Wykaz wniosków i decyzji za rok 2009
         Wykaz wniosków i decyzji za rok 2010
         Wykaz wniosków i decyzji za 2011r.
         Wykaz wnioksów i decyzji za 2012r.
         Wykaz wniosków wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Opola za rok 2012
         Wykaz wpisów do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Opola za rok 2013
         Wykaz wniosków o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Opola oraz wykaz wpisów dokonanych w 2014 roku
         Wykaz wniosków o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Opola oraz wykaz wpisów dokonanych w 2015 roku
         Wykaz wniosków o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Opola oraz wykaz wpisów dokonanych w 2016 roku
      Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      Prawo wodne
         Informacja o wszczęciu postępowania
         Informacja o wszczęciu postępowania
         Informacja o wszcęciu postępowania nr GL.ZUZ.3.421.106.2018.BS - dzielnica Czarnowąsy
         Informacja o wszcęciu postępowania nr GL.ZUZ.3.421.177.2018.MB - dzielnica Czarnowąsy
         Informacja o wszczęciu postępowania nr GL.ZUZ.3.421.222.2018.BS - dzielnica Czarnowąsy
         Informacja o wszcęciu postępowania nr GL.ZUZ.3.421.118.2018.MB - dzielnica Półwieś
         Informacja o wszcęciu postępowania nr GL.ZUZ.3.421.151.2018.MO - dzielnica Kolonia Gosławicka
            Informacja o wszczęciu postępowania nr GL.ZUZ.3.421.183.2018.MB - dzielnica Śródmieście
            Informacja o wszcęciu postępowania nr GL.ZUZ.3.421.117.2018.AC - dzielnica Kolonia Gosławicka
         Informacja o wszcęciu postępowania nr GL.ZUZ.3.421.111.2018.AC - dzielnica Śródmieście
         Informacja o wszczęciu postępowania nr GL.ZUZ.3.421.259.2018.BS - dzielnica Czarnowąsy
         Informacja o wszczęciu postępowania nr GL.ZUZ.3.421.260.2018.BS - dzielnica Carnowąsy
         Informacja o wszczęciu postępowania nr GL.ZUZ.3.421.231.2018.BS - dzielnica Sławice
   Efektywność energetyczna
      Oświetlenie drogowe
   Zawiadomienia
      (53/2008) wawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
         (28) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
            (14) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
            (6)zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
            (18) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
            (21) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
            (23) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
            (25) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
            (23) zawiadomienie o wszczęciu popstępowania wodnoprawnego
            (27) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
         (8) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
         (9) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
         (32)zawaidomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
         (49) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
         59 zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
            (61) zawiadomienie o wszczęciu postepowania wodnoprawnego
         (31)zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
         (33) Zawiadomienie o wszczęciu postępowaniania wodnoprawnego
         (2)zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
         (9) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
         (10) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
         (18) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprwnego
         (22/2008) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
         (21/2008)zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
         (20/2008)zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
         (60/08) zawiadomienie o wszczęciu postepowania wodnoprawnego
      (4) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
      (12) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
      Zawiadomienie Prezydenta Miasta Opola
         (31/2008) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
      (30/2008) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
      (38) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
      (44) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnionego
      Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego (10/10)
      Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego (13/10)
      Zawiadom. o wszczęciu postępowania w spr wydania pozw. wodnoprawnego (29/10)
      Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w spr. wydania pozwolenia w-p (30/10)
      (27/10) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
      Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego (32/10)
      (33/10) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
      (43/10) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
      (37/10) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
      (40/10) zawiadom. o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
      (35/10) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
      (41/10) Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
      (47/10) Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
      (42/10) zawaidomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
      (46/10) Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
      (60/10) zawiadomienie o wszczęciu postepowania wodnoprawnego
      (52/10) Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
      (51/10) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
      (5/11) Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
      (66/10) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wpdnoprawnego
      (67/10)zawiadomienie o wszczęciu postepowania wodnoprawnego
      (14/11) Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
      (17/11) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
      (18/11)zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
      (19/11) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
      (22/11) zawiadomienie o wszczęciu postepowania wodnoprwnego
      (21/11) Zawiadomienie o wszczęściu postępowania wodnoprawn.
      (24/11) Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
      OŚR.I.KWS.6210-26-2/11
      OŚR.I.KWS.6210-30-2/11
      (36/11) Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
      (39/11)Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w-pr
      (44/11) Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
      (6341.1.2011) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
      (24/11u) Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
      (28,29/11) Zawiadomienie uzgadniającej warunki realizacji przedsięwzięcia
      OŚR-I.6341.22.2011.KWS - zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
      (6341.24w.2011)Zawiadomienie o wszczęciu postęp. wodnoprawnego
      (26/2011) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
      (6341.31.2011) zawidomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
      (6341.34.2011) Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
      (6341.36.2011) Zawiadomienie o wszczęciu postępow. wodnoprawnego
      (6341.38.2011) Zawiadomienie o wszczęciu postępowania legalizującego u. wodne
      (7/2012) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚR-I.6341.7.2012.KWS
      (6341.18.2012) pozwolenie wodnoprawne
      (6341.16.2012) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
      Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
      Ogłoszenie Prezydenta Miasta Opola
      Ogłoszenie Prezydenta Miasta Opola
      (82/12) zawiadomienie o wszczęciu postepowania wodnoprawnego
      (36/2013) zawiadomienie o wszczęciu postepowania wodnoprawnego
      (32/2013) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
      (48/2013) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
      (59/13) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
      OŚR.6341.72.2013.KWS - zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
      OŚ. 6341. 105. 2013. BS - zawiadomienie o wszczęciu postepowania wodnoprawnego
      OŚ. 6341. 104. 2013. BS - zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
      GNO-V.6341.30.2013 (66/2013) zawiadomienie o wszczęciu postępowania
      BS.6341.34.2013 (64/2013) obwieszczenie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
      BS.6341.33.2013 (63/2013) obwieszczenie Starosty Krapkowickiego o wszczęciu postepowania wodnoprawnego
      GNO-V.6341.31.2013 (62/2013) zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
      (OŚR.6341.91.2013.KWS) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
      OŚR.6341.6.2014.KWS zawiadomienie o wygaszeniu pozwolenia wodnoprawnego
      OŚR.6341.8.2014 zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego
      OŚR.6341.10.2014 zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie cofnięcia pozwolenia wodnoprawnego
      (16/2014) zawaidomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
      OŚR.6341.22.2014.KWS zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
      (8/2014) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - wygaszenie decyzji PMO
      OŚR.6341.58.2014 zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
      (65/2014) OŚR.6341.65.2014 - zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
      (55/2014) OŚR.6341.55.2014 zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
      (66/2014) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprwnego
      (52/2014) OŚ.6341.94.2014.BS - zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
      (2/2015) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
      OŚR.6341.7.2015 zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego
      OŚR.6341.6.2015.KWS (6/2015) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
      OŚR.6341.9.2015.KWS (9/2015) zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. zmiany pozwolenia wodnoprawnego
      OŚR.6341.4.2015.KWS (4/2015) - zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
      OŚR.6341.15.2015 (15/2015) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
      OŚR.6341.17.2015.KWS (17/2015) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
      OŚR.6341.18.2015.AW (18/2015) zawaidomieie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
      OŚR.6341.27.2015.AW (27/2015) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
      OŚR.6341.21.2015 (21/2015) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
      OŚR.6341.24.2015.AW zawiadomienie o wszczęciu postepowania wodnoprawnego
      OŚR.6341.39.2015.KWS (39/2015) zawaidomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wygaszenia decyzji - pozwolenia wodnoprawnego
      OŚR.6341.33.2015.KWS - zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
      OŚR.6341.42.2015 - zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego
      OŚR.6341.43.2015 - zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego
      OŚR.6341.48.2015 - zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
      zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚR.6341.40.2015.AW
      zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚR.6341.59.2015.AW
      OŚR.6341.64.2015.KWS (64/15) zawiadomienie o wszczęciu postepowania wodnoprawnego - informacja do publicznej wiadomości
      OŚR.6341.75.2015 (75/15) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wygaszającego w części pozwolenie wodnoprawne
      OŚR.6341.76.2015 - zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. zmiany z art. 189 Poś pozwolenia wodnoprawnego
      OŚR.6341.106.2015 - zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
      OŚR.6341.2.2016 - zawiadomienie o wszczęciu postęowania wodnopranego dot. wygaszenia pozwlenia wodnoprawnego
   Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
      2011
         Utworzenie Centrum Nauk Przyrodniczych w Publicznym Gimnazjum nr 6 w Opolu
         Zaprojektowanie i wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją projektu pn. „Budowa Optycznej Sieci Teleinformatycznej Opola (OSTO)”
         Druk folderów promocyjnych w ramach projektu „Utworzenie Narodowego Centrum Polskiej Piosenki poprzez przebudowę Amfiteatru Tysiąclecia w Opolu”
         Emisja spotu promującego NCPP w ramach projektu „Utworzenie Narodowego Centrum Polskiej Piosenki poprzez przebudowę Amfiteatru Tysiąclecia w Opolu”
         OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (W FORMIE ZAPYTANIA O CENĘ) na emisję (zakup czasu antenowego) 12 sekundowego spotu promującego Narodowe Centrum Polskiej Piosenki w Opolu na antenie ogólnopolski
         Publikacja w prasie o zasięgu regionalnym ogłoszenia w formie artykułu
         Wykonanie gadżetów promocyjnych Narodowego Centrum Polskiej Piosenki oraz Opola
         Druk folderów promocyjnych w ramach projektu „Utworzenie Narodowego Centrum Polskiej Piosenki poprzez przebudowę Amfiteatru Tysiąclecia w Opolu”
         Zapytanie ofertowe na wykonanie tablic pamiątkowych w ramach projektu "Utworzenie Narodowego Centrum Polskiej Piosenki poprzez przebudowę Amfiteatru Tysiąclecia w Opolu"
         Publikacja ogłoszenia w prasie o zasięgu ogólnopolskim
         Zapytanie ofertowe na wykonanie tablic pamiątkowych oraz etykiet samoprzylepnych
         Publikacja ogłoszenia w prasie o zasięgu regionalnym (wydanie papierowe i elektroniczne)
         Zapytanie ofertowe na usługę emisji spotu informacyjno-promocyjnego na telebimach
      2012
         zaproszenie do składania ofert na tablice -Wyspa Bolko
         Zaproszenie do składania ofert na materiały promocyjne Odra uRzeka - ogloszenie zostało unieważnione, gdyz wartość oferty przekroczyła kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfina
         zapytanie ofertowe na wykonanie materiałów promocyjnych Odra uRzeka
         Odpowiedzi na pytania dotyczące zapytania o cenę na wykonane materiałów promocyjnych dla projektu pn: „Zwiększenie atrakcyjności turystyczne miasta Opola poprzez zagospodarowanie terenów wzd
         Zapytanie ofertowe na wykonanie projektu graficznego, publikacji i dystrybucji materiału promocyjnego
         Odpowiedzi na zapytanie nt. wyboru oferty na wykonanie grafiki, publikację i dystrybucję materiału promocyjnego
         Zapytanie ofertowe na wykonanie etykiet samoprzylepnych
         Zapytanie ofertowe na wyposażenie zadania inwestycyjnego „Budowa Centrum Sportu przy ul. Północnej w Opolu” w sprzęt zabezpieczenia medycznego i pierwszej pomocy.
         złożenia oferty cenowej na wyposażenie zadania inwestycyjnego „Budowa Centrum Sportu przy ul. Północnej w Opolu” w namiot o konstrukcji metalowej.
         Zapytanie ofertowe dotyczące złożenia oferty cenowej na wyposażenie zadania inwestycyjnego "Budowa Centrum Sportu przy ul. Północnej w Opolu" w narzędzia robocze i ogrodowe.
         Zapytanie ofertowe dotyczące złożenia oferty cenowej na wyposażenie zadania inwestycyjnego „Budowa Centrum Sportu przy ul. Północnej w Opolu” w sprzęt do nagłośnienia imprez sportowo-rekr
         Unieważnienie - zapytania ofertowego dotyczącego złożenia oferty cenowej na wyposażenie w sprzęt zabezpieczenia medycznego i pierwszej pomocy z dn.25 kwietnia 2012.
         Zapytanie ofertowe: dotyczy złożenia oferty cenowej na wyposażenie zadania inwestycyjnego „Budowa Centrum Sportu przy ul. Północnej w Opolu” w sprzęt elektroniczny, AGD i biurowy.
         Zapytanie ofertowe: dotyczy: złożenia oferty cenowej na wyposażenie zadania inwestycyjnego „Budowa Centrum Sportu przy ul. Północnej w Opolu” w sprzęt zabezpieczenia medycznego i pierwszej p
         Unieważnienie - zapytania ofertowego z dn. 08 maja 2012r.
         Zapytanie ofertowe: Dotyczy: złożenia oferty cenowej na wyposażenie w sprzęt elektroniczny, AGD i biurowy zadania inwestycyjnego „Budowa Centrum Sportu przy ul. Północnej w Opolu”.
         Zapytanie ofertowe: Dotyczy: złożenia oferty cenowej na wyposażenie w materiały biurowe zadania inwestycyjnego „Budowa Centrum Sportu przy ul. Północnej w Opolu”.
         Unieważnienie - sprzęt RTV, Agd i biurowy
         Zapytanie ofertowe III - sprzęt elektroniczny i biurowy
         Zapytanie ofertowe na wykonanie tablic informacyjnych
         Unieważnienie - tablice OSTO
         Zapytanie ofertowe na wykonanie tablicy - OSTO
         zapytanie ofertowe na wykonanie tablicy pamiątkowej - PSP 5
         Pytania i odpowiedzi na tablice pamiątkowe PSP 5
         Zapytanie ofertowe na publikację ogłoszenia w prasie - PSP 5
         Zapytanie ofertowe na publikację ogłoszenia w prasie - PSP 5
         Zapytanie ofertowe na wykonanie materiałów promocyjnych w ramach projektu "Zwiekszenie atrakcyjności turystycznej miasta Opola poprzez zagospodarowanie terenów wzdłuż Odry"
         Pytania i odpowiedzi na materiały promocyjne "Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Opola poprzez zagospodarowanie terenów wzdłuż Odry"
         Zapytanie ofertowe na wykonanie tablicy pamiątkowej dla projektu Rewitalizacja zabytkowego parku na wyspie Bolko w Opolu
         Rewitalizacja zabytkowego parku na Wyspie Bolko w Opolu - unieważnienie zapytania ofertowego
         Zapytanie ofertowe na wykonanie tablicy pamiątkowej dla projektu Rewitalizacja zabytkowego parku na wyspie Bolko w Opolu
      2013
         Zapytanie ofertowe na wykonanie tablicy informacyjnej dla projektu pn."„Rozszerzenie bazy techno-dydaktycznej w Centrum Kształcenia Praktycznego – ZPO w Opolu”
         Zapytanie ofertowe na wykonanie plakatów promujących koncert muzyczny na Stawie Zamkowym
         Zapytanie ofertowe na organizację koncertu muzycznego na Stawie Zamkowym
         Unieważnienie zapytania ofertowego na projekt graficzny, druk oraz ekspozycję plakatów
         Zapytanie ofertowe na wykonanie plakatów promujących koncert muzyczny na Stawie Zamkowym
         Unieważnienie zapytania ofertowego na projekt graficzny, druk oraz ekspozycję plakatów
         Zapytanie ofertowe na wykonanie tablic pamiątkowych
         Zapytanie ofertowe na projekt graficzny, druk oraz ekspozycję plakatów promocyjnych
         Zapytanie ofertowe na wykonanie tablic informacyjnych
         Unieważnienie zapytania ofertowego na wykonanie i ekspozycję plakatów
         Zapytanie ofertowe na projekt graficzny, druk oraz ekspozycję plakatów
         Zapytanie ofertowe na wykonanie tablic pamiątkowych
         Unieważnienie zapytania ofertowego na wykonanie tablic pamiątkowych
         Zapytanie ofertowe na publikacje dwóch ogłoszeń w prasie (dzienniku) o zasięgu regionalnym nt. projektu pn: „Budowa węzła komunikacyjnego obwodnicy północnej (drogi krajowej) z drogą wojew
         Zapytanie ofertowe na wykonanie rollbanera na potrzeby promocji projektu Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej
         Zapytanie ofertowe na publikację ogłoszenia w prasie o zasięgu regionalnym
         Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji przetargowej (w tym Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczone
         Zapytanie ofertowe na opracowanie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia wraz z projektem umowy dla zapytania ofertowego na opracowanie wytycznych technicznych i prawnych dla projektowania ..
         Unieważnienie zapytania ofertowego dotyczącego złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji przetargowej (w tym Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) ...
         Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji przetargowej (w tym Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczone
         Sprostowanie do zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji przetargowej
         Zapytanie ofertowe na wykonanie tablicy pamiątkowej oraz etykiet samoprzylepnych
         Zapytanie ofertowe na wykonanie tablicy informacyjnej oraz etykiet samoprzylepnych
         Zapytanie ofertowe na wykonanie punktu recepcyjno - informacyjnego
         Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji przetargowej (Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczone
         Zapytanie ofertowe SIWZ OSTA - koncepcja
         Zapytania ofertowe OSTA - dokument wytyczne
      2014
         Zapytanie spot TV
         Informacja do zapytania Spot TV
         Zapytanie ofertowe na opracowanie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (SOPZ) wraz z projektem umowy dla zamówienia publicznego realizowanego w trybie PZP na opracowanie dokumentacji projekt
         Zapytanie o cenę emisja spotów
         Zapytanie spot TV II
         Zapytanie ofertowe na wykonanie tablicy informacyjnej projektu pn.: "Rozszerzenie bazy techno - dydaktycznej CKP - ZPO w Opolu- etap II"
         Zapytanie ofertowe Opolskie kwitnące muzycznie III - zakup materiałów
         Zapytanie ofertowe Opolskie kwitnące muzycznie III - wynajem
         Zapytanie o cenę Gra Miejska "W Opolu wszystko gra"
         Zapytanie o cenę "Zostań gwiazdą festiwalu"
         Zapytanie o cenę Strefa Widza
         Drugie zapytanie o cenę Gra Miejska "W Opolu wszystko gra"
         Drugie zapytanie o cenę Strefa Widza
         Zapytanie ofertowe na publikacje ogłoszeń w prasie (dzienniku) o zasięgu regionalnym, promujących projekt pn: „Budowa węzła komunikacyjnego obwodnicy północnej (drogi krajowej) z drogą woje
         wykonanie i montaż tablicy informacyjnej/pamiątkowej oraz wykonanie i dostawę naklejek (etykiet samoprzylepnych)
         Zapytanie na promocję akcji "Zostań Gwiazdą Festiwalu" na Facebooku
         Zapytanie na ochronę koncertu
         Zapytanie ofertowe na zakup tablicy pamiątkowej oraz naklejek - Rozszerzenie bazy techno - dydaktycznej w CKP - ZPO w Opolu - etap I
         Zapytanie ofertowe na zakup tablicy pamiątkowej oraz naklejek - Rozszerzenie bazy techno - dydaktycznej w CKP - ZPO w Opolu - etap II
         Zapytanie ofertowe na wykonanie tablicy pamiątkowej i etykiet samoprzylepnych " Rozszerzenie bazy techno - dydaktycznej w centrum Kształcenia Praktycznego - ZPO w Opolu - etap II"
         Zapytanie druk plakatów i wejściówek
         Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu „Opolskie w Internecie- Obywatel bliski Administracji”
         Zapytanie ofertowe na dostawę 40 kwalifikowanych podpisów elektronicznych
         Zapytanie ofertowe na dostawę laptopów i drukarek
         Zapytanie ofertowe na dostawę laptopów i drukarek.
         Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji i wykonywanie obowiązków Koordynatora Projektu pn.: „Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Opola”
         Zapytanie ofertowe na wykonanie znaków zewnętrznych i wewnętrznych niezbędnych do utworzenia Punktu Potwierdzania Profilu Zaufanego
         Zapytanie ofertowe
         Zapytanie ofertowe na wykonanie znaków zewnętrznych i wewnętrznych niezbędnych do utworzenia Punktu Potwierdzania Profilu Zaufanego
         Zaproszenie do składania ofert na przygotowanie projektu graficznego dotyczącego projektu OSTO
         Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
         Zapytania ofertowe na zatrudnienie prowadzących zajęcia dla uczniów liceów ogólnokształcących Miasta Opola
         Zapytanie ofertowe na zatrudnienie prowadzących zajęcia dla uczniów Publicznego Gimnazjum Nr 4 w Opolu
      2015
         Zapytanie ofertowych na zatrudnienie prowadzących zajęcia dla uczniów szkół gimnazjalnych Miasta Opola
         Zapytanie ofertowe na stworzenie aplikacji mobilnej
         Zapytanie ofertowe na stworzenie aplikacji mobilnej
         Występ artystyczny podczas "Hip-Hop Opole 2015"
         Występ artystyczny podczas "Rock Opole 2015"
         Zapytanie ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
         Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
         Materiały promocyjne - koncertowe
         Zapytanie ofertowe w ramach projektu "Opolskie w Internecie - Obywatel bliski Administracji"
         Zapytanie ofertowe w ramach projektu „Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Opola”
         Zapytanie ofertowe na druk materiałów promocyjnych
         Usługi medialne, związane z promocją wydarzeń w ramach projektu unijnego „Opolskie kwitnące muzycznie III”
         Zapytanie ofertowe na produkcję poduszek promocyjnych
         Zapytanie ofertowe na ekspozycję plakatów
         Zapytanie ofertowe na produkcję materiałów promocyjnych
         Uzupełnienie zapytania ofertowego na produkcję materiałów promocyjnych