logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
minus Uzupełniający nabór kandydatów do komisji konkursowych w 2022 r.
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
minus Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego dla miasta Opola
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
minusObwieszczenia
   plus2004
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   minus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
   plus2020
   plus2021
   plus2022
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Obwieszczenia: 2012 > luty

Proszę wybrać obwieszczenie:

» 2012-02-02, Obwieszczenie nr UAB.6733.2.2012.AB- w sprawie wydania dec. o zmianie dec. o ustal.lokal.inwest.celu publi. nr UAB.6733.20.2011.AB z dn. 23.11.2011

» 2012-02-07, WNIOSEK (wraz z raportem) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn.: "Przebudowa i rozbudowa istniejącego warsztatu mechaniki pojazdowej" zlokalizowanej w Opolu p

» 2012-02-13, Obwieszczenie nr UAB.6733.4.2012.WA o wniosku w sprawie wydania dec. o ustal. lok. inwest. celu publ.: budowa sieci gazowej ś/c w ul. Składowej w Opolu

» 2012-02-13, Obwieszczenie nr UAB.6733.5.2012.DW- o wniosku o ustal.lok.inwest.celu publicz.-budowa sieci gazowej śr/c w Al.Przyjaźni w Opolu

» 2012-02-14, wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych pochodzących z lakierni proszkowej zlokalizowanej na terenie zakładu produkcji osłon przeciwsłonecznych w Opolu

» 2012-02-16, Obwieszczenie nr UAB.IrM.7331/D-384/08-- w sprawie wydania postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki w dec.u.l.d.p. nr j.w. z dn. 01.10.2008

» 2012-02-16, wniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu Zakładu przy ul. Oleskiej 152 do rowu R-K(VIIIb)

» 2012-02-20, Konkurs architektoniczno-urbanistyczny - Park Naukowo - Technologiczny w Opolu

» 2012-02-22, Obwieszczenie nr UAB.6733.22.2011.WA o wydaniu dec. o ustal. lok. inwest. celu publ.: rozbudowa południowej cz. cmentarza komunalnego przy ul. 10 Sud. Dywizji Zmechanizowanej

» 2012-02-22, Obwieszczenie nr UAB.6733.8.2012.AB -wniosek o wydania dec. o ustal.lokal.inwest.celu publi.: budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej fi 160-200 w ul. Skrajnej w Opolu

» 2012-02-22, Obwieszczenie nr UAB.6733.7.2012.MŁ-wniosek o wydania dec. o ustal.lokal.inwest.celu publi.: budowa sieci gazowej n/c w Opolu ul. Miedziana

» 2012-02-23, Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ul.Olimpijskiej w Opolu

» 2012-02-23, Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kanał Ulgi-ulica Krapkowicka" w Opolu

» 2012-02-23, wniosek TABORU SZYNOWEGO S.A. w Opolu o pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków przemysłowych pochodzących z terenu zakładu przy ul. Rejtana 7 w Opolu, do miejskiej sieci kanalizacyjnej

» 2012-02-27, Obwieszczenie nr UAB.6733.9.2012.WA o wniosku w sprawie wydania dec. o ustal. lok. inwest. celu publ.: przebudowa i nadbudowa Bloku Operacyjnego w Opolskim Centrum Onkologii - bud. E w Opolu

» 2012-02-27, Obwieszczenie nr UAB.6733.1 5.2012.DW- o decyzji o ustal.lok.inwest.celu publicz.-budowa odcinka sieci gazowej śr/c do 0,5 MPa przy ul.Al.Przyjaźni w Opolu

corner   corner