logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
minus Deklaracja dostępności
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
minusObwieszczenia
   plus2004
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   minus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
   plus2020
   plus2021
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Obwieszczenia: 2013 > wrzesień

Proszę wybrać obwieszczenie:

» 2013-09-02, Obwieszczenie o wyłożeniu spisu inwentaryzacyjnego nieruchomości komunalizowanej z mocy prawa.

» 2013-09-02, Obwieszczenie o wyłożeniu spisu inwentaryzacyjnego nieruchomości komunalizowanej z mocy prawa.

» 2013-09-05, Obwieszczenie nr UAB.6733.18.2013.MŁ- decyzja o ULICP dla inwestycji:budowie sieci kablowej n/n od stacji trafo Wilsona 4 poprzez projektowane złącza pomiarowe osiedla mieszkań komunalnych

» 2013-09-10, Obwieszczenie nr UAB.6733.23.2013.JK wniosek o ULICP dla inwestycji: budowa sieci gazu n/c, ul. Wilsona w Opolu

» 2013-09-10, Informacja o wywieszonym obwieszczeniu o wszczętym w Sądzie Rejonowym postępowaniu.

» 2013-09-11, Inf. o wszczęciu postępo. wodnoprawnego dla przedsięwzięcia pn.: „Odbudowa drogi powiatowej nr 1184 O Stroszowice - Sarny Małe - Gracze - Góra - Rogi w m. Gracze” w km 5+037 - 6+030,42

» 2013-09-11, Obwieszczenie nr UAB.6733.24.2013.AB wniosek o ULICP dla inwestycji: budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Dambonia

» 2013-09-11, Obwieszczenie o wyłożeniu spisu inwentaryzacyjnego nieruchomości komunalizowanej z mocy prawa.

» 2013-09-11, Obwieszczenie o wyłożeniu spisu inwentaryzacyjnego nieruchomości komunalizowanej z mocy prawa.

» 2013-09-12, Obwieszczenie nr UAB.6733.19.2013.WA - decyzja o ULICP dla inwestycji:budowa siecigazu ś/c przy ul. Wschodniej, Wyzwolenia, Paderewskiego i Einsteina w Opou

» 2013-09-12, Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwolenie na budowę lini kolejowej

» 2013-09-13, Obwieszczenie nr UAB.6733.16.2013.JK decyzja o ULICP dla inwestycji: przebudowa odcinka linii napowietrznej 15kV na kablową ziemną po zmienionej trasie

» 2013-09-17, Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ul. Arki Bożka - obwodnica w Opolu

» 2013-09-17, Obwieszczenie o wyłożeniu spisu inwentaryzacyjnego nieruchomości komunalizowanej z mocy prawa.

» 2013-09-18, Obwieszczenie nr UAB.6733.17.2013.AB decyzja o ULICP dla inwestycji:budowa sieci kablowej do zasilania w energię elektryczną budynków jednorodzinnych,ul.Wyspiańskiego w Opolu

» 2013-09-19, Obwieszczenie nr UAB.6733.22.2013.AB decyzja o ULICP dla inwestycji: rozbudowa drogi gminnej nr 103846 O ul.Wspólna w Opolu wraz z oświetleniem i odwodnieniem

» 2013-09-19, Informacja o wywieszonym obwieszczeniu o wszczętym w Sądzie Rejonowym postępowaniu.

corner   corner