logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
minusObwieszczenia
   plus2004
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   minus2018
   plus2019
   plus2020
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Obwieszczenia: 2018 > lipiec

Proszę wybrać obwieszczenie:

» 2018-07-02, Obwieszczenie PMO o wydaniu decyzji ULICP dla inwestycji: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY ul. 1 Maja 77 w Opolu

» 2018-07-02, Obwieszczenie PMO o wydaniu decyzji udzelającej zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości obejmującej działkę nr 4/22, km 55, obręb Opole, przy ul. Kolejowej 5ab-7ab-9ab

» 2018-07-05, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie i oglęzinach drzew rosnących przy ul. Bielskiej 53 i 55-57 (działka nr 427/22, k.m.1, obręb Kolonia Gosławicka)

» 2018-07-05, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i przeprowadzeniu dowodu z oględzin drzew przy ul. Kieleckiej 1-21, ul. Bielskiej 22-50, ul. Chełmskiej 30-40 (działka nr 145, k.m.1, obręb Kolonia Gosławicka)

» 2018-07-05, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie i oględzinach drzew rosnących przy ul. Cieszyńskiej 14 i 30 (działka nr 133/46, k.m.1, obręb Kolonia Gosławicka)

» 2018-07-05, OBWIESZCZENIE PMO o wszczęciu postępowania administracyjnego i przeprowadzeniu dowodu z oględzin drzew przy ul. Telesfora 4-22

» 2018-07-05, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie i oględzionach drzew rosnących przy ul. Kieleckiej 1-21 i ul. Bielskiej 22-50 i ul. Chełmskiej 30-40 (działka nr 14

» 2018-07-05, Obwieszczenie PMO o wydaniu decyzji ULICP dla inwestycji: budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej obręb Czarnowąsy w rejonie ul. Studziennej i ul. Różanej w Opolu

» 2018-07-06, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i przeprowadzeniu dowodu z oględzin drzew przy pl. Piotrkowskiej 15a-b-c-d-e-f

» 2018-07-09, Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Elektrownia - Czarnowąsy" w Opolu

» 2018-07-09, Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Brzezie" w Opolu

» 2018-07-10, Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Borki" w Opolu

» 2018-07-10, OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wrzoski I” w Opolu

» 2018-07-13, obwieszczenie o wydaniu decyzji o ULCIP -budowa sieci gazu n/c przy ul.Wilsona na terenie dz. nr 86/11, 82/10 k.m.5, obręb Kolonia Gosławicka

» 2018-07-13, Obwieszczenie PMO o wydaniu decyzji ULICP dla inwestycji: budowa sieci gazu śr/c obręb Sławice w rejonie ul. Księżycowej w Opolu

» 2018-07-13, Wydana decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia: „Przebudowa sieci cieplnej w rejonie ulic Sosnkowskiego (przy skrzyżowaniu/rondo z ul. Okulickiego) na terenie miasta Opola"

» 2018-07-18, obwieszczenie o wszczęciu post.w.s.wydania dec. ULICP na dz. nr 624/1 k.m.1 obr. Brzezie w Opolu dla: budowa ujęcia wody podziemnej dla wodociągu wiejskiego

» 2018-07-18, obwieszczenie dot. wszczęcia post. w spr. wydania dec. ULIC dla inwestycji: budowa linii kablowej elektroener. n/n do zasilania obiektu magazynowego sieci AGATA S.A przy ul. Zielonogórskiej w Opolu

» 2018-07-20, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wydaniu decyzji odmawiającej udzielenia zezwolenia na usunięcie drzew z terenu przy ul. Andersa 1AB

» 2018-07-20, Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie 2 wierzb płaczących na terenie przy ul. Fieldorfa 4B i 8C, pod warunkiem nasadzeń zastepczych

» 2018-07-20, obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsiewzięcia-przebudowa jazu Groszowice wraz z przepławką dla ryb i elementa

» 2018-07-25, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i przeprowadzeniu dowodu z oględzin drzew przy ul.Rodziewiczówny 3-11 i Fabrycznej 2-14B

» 2018-07-25, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i przeprowadzeniu dowodu z oględzin drzewa przy ul. Wrocławskiej 2A-C, 6A-C

» 2018-07-25, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i przeprowadzeniu dowodu z oględzin drzewa przy ul. Fabrycznej 24

» 2018-07-26, Obwieszczenie w spr. wyd. dec. nr UAB.6733.34.2018.SJ w dn. 26.07.2018r., zmieniającej decyzję ULICP nr UAB.6733.55.2017.SJ z dn. 30.11.2017r. dla zam. inwest. pn.: budowa sortowni odpadów

» 2018-07-30, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wydaniu decyzji w/s usunięcia drzew z terenu przy ul. Krzemienieckiej 22

» 2018-07-30, Obwieszczenie PMO o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew znajdujących sie przy ul. Telesfora 4-22

» 2018-07-30, Obwieszczenie PMO o wydaniu decyzji ULICP dla inwestycji: budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej obręb Czarnowąsy w rejonie ul. Studziennej i ul. Różanej w Opolu

» 2018-07-30, obwieszczenie o wydaniu decyzji śreodowiskowej dla przedsięwziecia pn.: „Rozbudowa stacji paliw płynnych w Opolu przy ul. Budowlanych 3 na parceli 10/3”, zlokalizowanego na terenie działki o numerze

» 2018-07-31, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i przeprowadzeniu dowodu z oględzin drzew przy ul. Jankowskiego 28

» 2018-07-31, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i przeprowadzeniu dowodu z oględzin drzew przy ul. Jana Bytnara Rudego 9, 10, 11

corner   corner