logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
minus Uzupełniający nabór kandydatów do komisji konkursowych w 2022 r.
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
minus Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego dla miasta Opola
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
minusObwieszczenia
   plus2004
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   minus2019
   plus2020
   plus2021
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Obwieszczenia: 2019 > styczeń > 2019-01-30
Obwieszczenie UAB.6740.1045.2018.WK PMO o wydaniu decyzji o ZRID dla inwestycji:budowie drogi publicznej gminnej (bez numeru) do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 459 (ul. Opolska) - od km 0+000,00 d

Opole, dnia 25.01.2019


UAB.6740.1045.2018.WK

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

      Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. poz. 1474 z 2018r.) oraz art. 49  Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. poz. 2096 z 2018r.)
zawiadamiam
że na wniosek Prezydenta Miasta Opola została wydana decyzja nr 1/19 z dnia 2019.01.25 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegajacej na:
budowie drogi publicznej gminnej (bez numeru) do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 459 (ul. Opolska) - od km 0+000,00 do km 0+260,50,
budowie skrzyżowania na drodze wojewódzkiej nr 459 (km 0+302,48) z drogą publiczna gminną (bez numeru)
realizowanej w ramach zadania pn.: „Budowa odcinka drogi publicznej oznaczonej jako 124  KD  D2 i częściowo 125  KD  D2 w m. Opole ul. Powstańców  Warszawskich,
obręb Półwieś”.

    Przedmiotowa inwestycja będzie realizowana na następujacych nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki :

w liniach rozgraniczajacych teren inwestycji stanowiacej pas drogowy oraz skrzyżowanie na  drodze  wojewódzkiej nr 459:
1/11 (1/19, 1/20, 1/21, 1/22), 2/2 (2/3, 2/4, 2/5), 3/2 (3/6, 3/7), 4/3 (4/6, 4/7), 6/1(6/22, 6/23),  9/4 (9/53, 9/54, 9/55) arkusz mapy 62, obręb Półwieś

poza liniami rozgraniczającymi teren pasa drogowego, ale stanowiących teren niezbędny dla realizacji obiektów budowlanych:
2/2 (2/3, 2/4, 2/5), 3/2 (3/6, 3/7), 5/68, 6/1 (6/22, 6/23) arkusz mapy 62, obręb Półwieś,
564/48 arkusz mapy 4, obręb Sławice.

(oznaczenie: przed nawiasem podano nr działki ulegającej podziałowi; w nawiasie nr działek po podziale; tłustym drukiem zaznaczono działki przeznaczone pod inwestycję)

Z treścią decyzji zainteresowane strony mogą zapoznać się w Wydziale Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Opola- pl. Wolności 7/8, pok. 311.
Od przedmiotowej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Opolskiego, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Opola.

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego jej ogłoszenia.


        z up. Prezydenta Miasta
Z-ca Naczelnika Wydziału Urbanistyki
Architektury i Budownictwa
Marta Czoch

Ilość odwiedzin: 377
Podmiot udostępniający: Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Bednorz
Osoba, która odpowiada za treść: Witold Kwinto
Osoba, która wprowadzała dane: Anna Bednorz
Data wytworzenia informacji: 2019-01-30 09:49:31
Data udostępnienia informacji: 2019-01-30 09:49:31
Data ostatniej aktualizacji: 2019-01-30 10:59:08

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner