logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
minus Uzupełniający nabór kandydatów do komisji konkursowych w 2022 r.
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
minus Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego dla miasta Opola
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
minusPrzetargi
   plus0
   plus2004
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   minus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
   plus2020
   plus2021
   plus2022
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Przetargi: 2011 > grudzień

Proszę wybrać przetarg:

» 2011-12-01, Dowożenie uczniów z autyzmem zamieszkałych w Opolu oraz ich opiekuna do Zespołu Niepublicznych Szkół w Kup w okresie trwania zajęć szkolnych od 01.01.2012 r. do 31.07.2012 r.

» 2011-12-02, Remont dachów w budynkach komunalnych w Opolu - przy ul. Bończyka 25 w Opolu

» 2011-12-02, I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 M2 GARAŻU POŁOŻONEGO W OPOLU PRZY UL. REYMONTA 27

» 2011-12-02, ROKOWANIA NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 m.kw. GARAŻY POŁOŻONYCH W OPOLU PRZY UL. LUBOSZYCKIEJ

» 2011-12-02, III PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 m.kw. GARAŻY POŁOŻONYCH W OPOLU PRZY UL. STRUGA 24, LUBOSZYCKIEJ

» 2011-12-02, III PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 m.kw. GARAŻY POŁOŻONYCH W OPOLU PRZY UL. LUBOSZYCKIEJ

» 2011-12-02, I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 M2 LOKALU UŻYTKOWEGO POŁOŻONEGO W OPOLU PRZY UL. SPACEROWEJ 10

» 2011-12-05, Rozbudowa istniejącej infrastruktury informatycznej Urzędu o dyski do macierzy dyskowej oraz serwer.

» 2011-12-06, PRZETARG ŁĄCZNY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ

» 2011-12-06, II PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOSCI GRUNTOWYCH POŁOZONYCH W OPOLU PRZY UL. DALEKIEJ

» 2011-12-07, I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 M2 GARAŻU POŁOŻONEGO W OPOLU - RYNEK 3 of.

» 2011-12-07, ROKOWANIA NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 m.kw LOKALI UŻYTKOWYCH POŁOŻONYCH W OPOLU PRZY UL. KRAKOWSKIEJ 9 i UL. PLEBISCYTOWEJ 25

» 2011-12-07, II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 M2 LOKALU UŻYTKOWEGO POŁOŻONEGO W OPOLU PRZY UL. KRAKOWSKIEJ 51

» 2011-12-08, II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 M2 LOKALU UŻYTKOWEGO POŁOŻONEGO W OPOLU PRZY UL. OŚWIĘCIMSKIEJ 90

» 2011-12-08, II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 M2 LOKALU UŻYTKOWEGO POŁOŻONEGO W OPOLU PRZY UL. KSIĄĄŻĄT OPOLSKICH 48-50

» 2011-12-08, ROKOWANIA NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 M2 LOKALI UŻYTKOWYCH POŁOŻONYCH W OPOLU PRZY UL. PODBORNEJ 25, OZIMSKIEJ 44of.

» 2011-12-09, Ochrona fizyczna mienia i zabezpieczenie obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu

» 2011-12-09, Rewitalizacja zabytkowego parku na Wyspie Bolko w Opolu

» 2011-12-09, I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO POŁOZONEGO W OPOLU PRZY UL. W. DRZYMAŁY 29/1

» 2011-12-13, Całodobowa ochrona i monitorowanie zwierząt, osób, obiektów i terenu Ogrodu Zoologicznego w Opolu przy ul. Spacerowej 10.

» 2011-12-13, Wywóz odpadów komunalnych stałych oraz odpadów segregowanych z pojemników usytuowanych na nieruchomościach Gminy Opole w rejonie I, II, III miasta Opola

» 2011-12-14, Prenumerata gazet, czasopism i wydawnictw dla Urzędu Miasta Opola

» 2011-12-15, Wykonywanie czynności eksploatacyjnych, konserwacyjnych, prac pomiarowych oraz usuwania niesprawności urządzeń, sieci i instalacji oświetlenia ulicznegoskładających się na 3429 punktów świet

» 2011-12-16, I PRZETARGI USTNE OGRANICZONE NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH POŁOŻONYCH W OPOLU PRZY UL. BONCZYKA

» 2011-12-16, Świadczenie kompleksowej usługi utrzymania czystości w budynkach należących do Urzędu Miasta Opola

» 2011-12-16, Bieżące utrzymanie drzewostanu przy drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Opola

» 2011-12-19, Budowa drogi dojazdowej do nieruchomości w podstrefie Opole WSSE ...

» 2011-12-19, Dokumentacja przyszłościowa na opracowanie projektu budowy linii energetycznej 15kV relacji GPZ - Zakrzów - teren SSE usytuowanej w rejonie Obwodnicy Północnej i ulic: Północnej i Partyzanckiej

» 2011-12-20, Selektywna zbiórka odpadów komunalnych w systemie pojemnikowym w 2012 roku.

» 2011-12-20, I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 M2 GARAŻU POŁOŻONEGO W OPOLU PRZY UL. RZEMIEŚLNICZEJ 8

» 2011-12-21, Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich na terenie miasta Opola -na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych, wewnętrznych

» 2011-12-22, „ZAKUP DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO, ODCZYNNIKÓW ORAZ SZCZEPIONEK PROFILAKTYCZNYCH DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ „ŚRÓDMIEŚCIE” W OPOLU”

» 2011-12-28, ROKOWANIA NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 M2 LOKALI UŻYTKOWYCH POŁOŻONYCH W OPOLU PRZY UL.WANDY 1 i UL. NYSY ŁUŻYCKIEJ 7-7a

» 2011-12-28, Stałe utrzymanie w czystości budynków i terenów zewnętrznych w zasobach Gminy Opole w Rejonie I, Rejonie II i Rejonie III

corner   corner