logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
minus Jednostki podległe
   plus Szkoły ponadpodstawowe
   minus Szkoły podstawowe
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15
      minus Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
      minus Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 32
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33
   plus Przedszkola
   plus Żłobki
   plus Placówki oświatowe
   minus Ogród Zoologiczny
   minus Galeria Sztuki Współczesnej
   minus Estrada Opolska
   minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
   minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
   minus Straż Miejska
   minus Muzeum Polskiej Piosenki
   minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
   minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu
   plus Zakłady Opieki Zdrowotnej
   minus Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
   minus Miejski Zarząd Dróg
   minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
   minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
   minus Powiatowy Urząd Pracy
   minus Miejski Ośrodek Kultury
   minus Miejska Biblioteka Publiczna
   minus Środowiskowy Dom Samopomocy "Magnolia"
   minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
   minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
   minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
   plus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
minus Uzupełniający nabór kandydatów do komisji konkursowych w 2022 r.
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
minus Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego dla miasta Opola
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


URZĄD MIASTA OPOLA > Jednostki podległe > Szkoły podstawowe

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 23
w Opolu

 

Szkoła będzie funkcjonować do 31.08.2004 r.

Informacje o jednostce:

 • Nazwa szkoły: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 23

 • Adres: 45-072 Opole, ul. Reymonta 43

 • Nr telefonu: (077) 442-53-03, (077) 442-53-36

 • Fax: (077) 442-53-03, (077) 442-53-36

 • E-mail: -------

 • Adres strony www: -------

 • Dyrektor: Alina Wasilewska

 • Wicedyrektor: -------

 • Główny księgowy: Bronisława Tyczyńska

 • Inne stanowiska kierownicze wraz z nazwiskami osób zajmujących je:
  --------

 • Podmiot udostępniający dane: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 23

 • Odpowiedzialny za treść: Alina Wasilewska

 

Majątek:


Brak majątku – Majątek po stronie PG nr 2.

Budżet:

Dział 801 Rozdz. 80101

 • Wynagrodzenie i pochodne: 164 000

 • Pozostałe wydatki bieżące: 13 000

Razem 177 000 zł

Wykaz regulaminów:


 • Regulamin pracy

 • Regulamin wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami

 • Regulamin tworzenia i gospodarowania środkami zakładowego Funduszu Środków Socjalnych

 • Zasady i kryteria przyznawania dodatków motywacyjnych

 • Zasady i kryteria przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli

 • Regulamin premiowania pracowników nie będących nauczycielami

 • Regulamin przyznawania nagród za szczególne osiągnięcia w pracy pracowników administracji i obsługi

 • Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów

 • Instrukcja inwentaryzacyjna

 • Regulamin przeprowadzania kontroli finansowej

 • Instrukcja kasowa

 • Instrukcja kancelaryjna

 • Zasady i kryteria oceny pracy nauczyciela

 • Regulamin Rady Pedagogicznej

 • Regulamin organizacyjny


Miejsce udostępnienia:

 • Kierownik administracyjno – gospodarczy PG nr 2

 • Sekretariat

 • Kadry

 • Dyrektor

 • Biblioteka

 

Rejestry, ewidencje, archiwa:


 • Księga uczniów

 • Księga dzieci

 • Księga absolwentów

 • Rejestr legitymacji szkolnych


W archiwum przechowywana jest dokumentacja:

▪ Sekretariat:

- arkusze ocen


▪ Księgowość:

- wydatki budżetowe

- wydatki środków specjalnych

- wydatki pozabudżetowe


▪ Kadry:

- akta osobowe

Zamówienia publiczne:


Nie prowadzi.

Kontrole:


Termin kontroli

Instytucja kontrolująca

Cel kontroli

1.03 – 27.03.2001

Urząd Miasta Opola

(protokół w dziale księgowości)

Kontrolą objęto:

 • Wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków,

 • Sposób obliczenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw


 Przyjmowanie i załatwianie spraw:


 • miejsce przyjmowania interesantów: sekretariat, kadry, księgowość, kierownik administracyjno-gospodarczy PG nr 2

 • w jakich dniach godzinach: codziennie 8.00 – 15.00, dla rodziców 6.30 – 8.00 oraz w drugą środę miesiąca 16.00 – 18.00

 • w jaki sposób odbywa się przyjmowanie i załatwianie spraw: na bieżąco

 • jaki system kancelaryjny obowiązuje w jednostce: wg Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt dla szkół i placówek oświatowych Miasta Opola

 • w jaki sposób załatwiane są sprawy pisemne: w formie odręcznej
  i korespondencyjnej

 • w jakiej kolejności załatwiane są sprawy: na bieżąco.

Nazwa dokumentu: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 23 w Opolu
Podmiot udostępniający: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 23 w Opolu
Osoba, która wytworzyła informację: Dyrektor szkoły: Alina Wasilewska
Osoba, która odpowiada za treść: Dyrektor szkoły: Alina Wasilewska
Osoba, która wprowadzała dane: Alina Pawlicka-Mamczura
Data wytworzenia informacji: 2003-06-27 11:50:47
Data udostępnienia informacji: 2003-06-27 11:50:47
Data ostatniej aktualizacji: 2004-07-20 09:18:02

Wersja do wydruku...

corner   corner