logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Zarządzenia:
0050/OR-I.0050.81.2015 - OBOWIĄZUJĄCE/15 z dnia 2015-02-13
zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie powołania Zespołu ds. infrastruktury rowerowej

ZARZĄDZENIE  NR  OR-I.0050.81.2015
PREZYDENTA MIASTA OPOLA
z dnia 13 lutego 2015r.

 

zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie powołania Zespołu ds. infrastruktury rowerowej

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2013r., poz. 594, 2013r., poz. 645, 1318 z 2014 r., poz. 379, 1072) zarządzam co następuje:

 

§ 1

W  Zarządzeniu Nr OR-I.0050.126.2014 Prezydenta Miasta Opola z dnia 4 marca 2014 r., w sprawie powołania Zespołu ds. infrastruktury rowerowej, § 2 otrzymuje brzmienie:

㤠2

Skład Zespołu

 1. Przewodniczącym Zespołu jest Zastępca Prezydenta nadzorujący pracę Miejskiego Zarządu Dróg i Wydziału Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej.
 2. W skład Zespołu wchodzą:
 • Beata Sprawka – przedstawiciel Wydziału Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Opola,
 • Piotr Rybczyński – przedstawiciel Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu,
 • Krzysztof Śliwa – przedstawiciel Biura Urbanistycznego Urzędu Miasta Opola Urzędu Miasta Opola,
 • Adam Olbert – przedstawiciel Wydziału Gospodarki i Innowacji Urzędu Miasta Opola,
 • Tomasz Zawadzki – przedstawiciel Biura Organizacji Transportu Zbiorowego Urzędu Miasta Opola
 • Sławomir Szota – oficer rowerowy
 • Justyna Soppa – przedstawiciel Rady Miasta Opola
 • Sławomir Batko – przedstawiciel Rady Miasta Opola
 • Tomasz Wróbel – przedstawiciel Rady Miasta Opola
 • Maciej Lamm – przedstawiciel Towarzystwa Przyjaciół Komunikacji Miejskiej
 • Piotr Ludwikowski, Jarosław Piskorski, Piotr Wójtowicz – przedstawiciele Stowarzyszenia Rowerowego Piasta
 1. Członkowie Zespołu wykonują swoje funkcje nieodpłatnie.”.

§ 2

 Pozostała treść Zarządzenia nie ulega zmianie.

§ 3

Zarządzenie w nowym brzmieniu wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                 Z up. Prezydenta Miasta
                                                                    Mirosław Pietrucha
                                                                 Z-ca Prezydenta Miasta

Ilość odwiedzin: 365
Podmiot udostępniający: Wydział Organizacyjny
Osoba, która wytworzyła informację: Iwona Kowalczuk - Z-ca Naczelnika Wydziału Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
Osoba, która odpowiada za treść: Iwona Kowalczuk - Z-ca Naczelnika Wydziału Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
Osoba, która wprowadzała dane: Anna Kwiatkowska-Kazimierska
Data wytworzenia informacji: 2015-02-13 15:03:56
Data udostępnienia informacji: 2015-02-13 15:03:56
Data ostatniej aktualizacji: 2015-02-13 15:08:06

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner