Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.


Prezydent Miasta Opola
Rynek 1A
45-015 Opole

Opole, dnia 17.11.2022


UAB.6733.51.2022.JM


OBWIESZCZENIE

Prezydent Miasta Opola, działając na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz.U.2022.503 z póżn.zm.), zawiadamia, że wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie działek nr 297/58, 96, 300/57 k.m. 3 obręb WRZOSKI, ul. Królewska w Opolu dla inwestycji:
rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z przyłączami wod.-kan. przy ul. Królewskiej

Z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego wystąpił: Adam Lauda działający z upoważnienia inwestora: Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Spółka z o.o.

W związku z powyższym informuję o możliwości zapoznania się z przedłożonymi przez wnioskodawcę dokumentami w Wydziale Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Opola - pl. Wolności 7/8.
Z uprawnień tych mogą - w godzinach pracy urzędu - skorzystać strony postępowania w terminie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia.

 

z up. Prezydenta Miasta
Naczelnik Wydziału Urbanistyki
Architektury i Budownictwa
Marta Czoch

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 201
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa: Obwieszczenie PMO o wszczęciu postępowania UAB.6733.51.2022.JM dot. wydania decyzji ULICP na terenie działek nr. 297/58, 96, 300/57 k.m.3 obręb Wrzoski, w rejonie ul. Królewskiej w Opolu
Osoba, która wytworzyła informację: Jeremiasz Moneta
Osoba, która udostępnia informację: Jeremiasz Moneta
Data wytworzenia informacji: 17.11.2022 16:26:25
Data udostępnienia informacji: 17.11.2022 16:28:44
Data ostatniej aktualizacji: 17.11.2022 16:26:25
Rejestr zmian