Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485) zawiadamiam o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji.

 

Konsultacje będą prowadzone od 25 listopada 2022 r. do 24 grudnia 2022 r. w następujących formach (do wyboru):

 1. spacer studyjny z Prezydentem Miasta Opola w dniu 8 grudnia 2022 r. (miejsce zbiórki na pl. Wolności, przy Pomniku Bojownikom o Polskość Śląska Opolskiego o godz. 12.00 i przejście wzdłuż ulicy Ozimskiej do pl. Teatralnego, czas spaceru będzie uzależniony od warunków atmosferycznych),
 2. spotkanie i debata z udziałem Prezydentem Miasta Opola oraz zaproszonych gości w dniu 9 grudnia 2022 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej o godz. 16.00,
 3. zbieranie uwag adresowanych do Prezydenta Miasta Opola:
 • w postaci papierowej przekazanej osobiście do Urzędu Miasta Opola (Rynek 1A lub pl. Wolności 7/8 pok. 314),
 • w postaci papierowej przekazanej pocztą na adres: Urząd Miasta Opola, Rynek 1A, 45-015 Opole,
 • w postacie elektronicznej przekazanej na adres e-mail: bu@um.opole.pl,
 • za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej,
 1. wypełnienie ankiety udostępnionej na stronie https://www.bip.um.opole.pl/ w zakładce Rewitalizacja,
 2. zbieranie uwag przekazanych w formie ustnej w pok. 314A przy pl. Wolności 7/8 lub zgłoszonych telefonicznie pod numerem 77 45 11 925 od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-14.00.

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Opola wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, a także formularz uwagi i ankieta udostępnione są:

 • w formie elektronicznej na stronie https://www.bip.um.opole.pl/ w zakładce Rewitalizacja,
 • w formie tradycyjnej (drukowanej) w pok. 314a Urzędu Miasta Opola, pl. Wolności 7/8, 45-015 Opole.

Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa. Uwagi i wnioski dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko można składać na piśmie na adres jak wyżej lub drogą elektroniczną bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres bu@um.opole.pl z dopiskiem „Gminny program rewitalizacji ” w terminie jak wyżej.

Prezydent Miasta Opola informuje, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO (Dz. U. UE. L z 2016 r. Nr 119, str. 1). Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych znajdują się na naszej stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.um.opole.pl w zakładce Rewitalizacja.

Prezydent Miasta Opola

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 317
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa: Obwieszczenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Langer
Osoba, która udostępnia informację: Magdalena Langer
Data wytworzenia informacji: 18.11.2022 07:36:16
Data udostępnienia informacji: 18.11.2022 07:39:51
Data ostatniej aktualizacji: 18.11.2022 07:41:35
Rejestr zmian