Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.


Prezydent Miasta Opola
Rynek 1A
45-015 Opole

Opole, dnia 22.11.2022


UAB.6733.46.2022.KI


OBWIESZCZENIE

Prezydent Miasta Opola, działając na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz.U.2022.503 z póżn.zm.), zawiadamia, że wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie części działek nr 305/2, 306/2, obręb Zakrzów w Opolu dla inwestycji:
budowa farmy PV o mocy do 1 MWp oraz stacji transformatorowej 15/0,4kV wraz z drogą wewnętrzną.

Z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego wystąpił inwestor: ECO Kogeneracja Sp. z o.o., 45-118 Opole, ul. Harcerska 15.

W związku z powyższym informuję o możliwości zapoznania się z przedłożonymi przez wnioskodawcę dokumentami w Wydziale Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Opola - pl. Wolności 7/8.
Z uprawnień tych mogą - w godzinach pracy urzędu - skorzystać strony postępowania w terminie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia.

 

z up. Prezydenta Miasta
Naczelnik Wydziału Urbanistyki
Architektury i Budownictwa
Marta Czoch

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 214
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa: Obwieszczenie PMO o wszczęciu postępowania dot. wydania decyzji ULICP nr UAB.6733.46.2022.KI dla inwestycji: budowa farmy PV o mocy do 1 MWp oraz stacji transformatorowej 15/0,4kV wraz z drogą wewnętrzną
Osoba, która wytworzyła informację: Katarzyna Iżykowska
Osoba, która udostępnia informację: Katarzyna Iżykowska
Data wytworzenia informacji: 22.11.2022 14:43:51
Data udostępnienia informacji: 22.11.2022 14:45:33
Data ostatniej aktualizacji: 22.11.2022 14:43:51
Rejestr zmian