Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Opole, 10 lutego 2022 r.

SKO.40.3249.2021.li

OBWIESZCZENIE

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu - na podstawie art. 53 ust. I ustawy .z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) — zawiadamia, że po rozpatrzeniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 10 lutego 2022 r., wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji Prezydenta Miasta Opola z 18.08.2021 r. nr UAB.6733.42.2018.AW o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z wewnętrzną linią zasilającą na budynku hotelowym na terenie dz. nr 112/20 k.m. 47 obręb Opole, Samorządowe Kolegium Odwoławcze stwierdziło nieważność ww. decyzji, wydając decyzję nr SK0.40.3249.2021.1i.

Zawiadomienie podlega opublikowaniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, a także w sposób zwyczajowo przyjęty dla miasta Opola (art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

 

Wiceprezes
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu

Małgorzata Lisik

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 104
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa: Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego nr SKO.40.3249.2021.li o stwierdzeniu nieważności decyzji Prezydenta Miasta Opola nr UAB.6733.42.2018.AW z dnia 18.08.2021r. dla inwetsycji: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z wewnętrzną linią zasilającą na budynku hotelowym na terenie dz. nr 112/20k.m. 47 obręb Opole
Osoba, która wytworzyła informację: Alicja Wieliczko
Osoba, która udostępnia informację: Alicja Wieliczko
Data wytworzenia informacji: 21.02.2022 14:02:22
Data udostępnienia informacji: 21.02.2022 14:21:55
Data ostatniej aktualizacji: 21.02.2022 14:02:22
Rejestr zmian