Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Opole, dnia 05.05.2022r.

OŚR.6131.201.2022.MD

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA OPOLA

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 735 za zm.) – zwanej dalej Kpa, w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 916)

zawiadamiam

o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym, w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew, rosnących przy ul. Chabrów 10-50 w Opolu (działka nr 1354, km. 11, obręb Zakrzów), w związku z wnioskiem Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” z dnia 14.02.2022r., (data wpływu do Organu 02.03.2022r.).
W dniu 27.04.2022r. Komisja ds. zieleni miejskiej, dokonująca oględzin drzew w terenie ustaliła, co następuje.

Nr drzewa

Nazwa gatunku

Obwód pnia drzewa [cm]

Ustalenia Komisji ds. zieleni miejskiej

1

Lipa drobnolistna

73

drzewo obumarłe

2

Głóg jednoszyjkowy

62+31+25

drzewo zamierające, nie rokuje szansy na przeżycie

3

Jabłoń kwiecista

31+43

drzewo obumarłe

4

Jabłoń kwiecista

79

drzewo obumarłe

5

Jabłoń kwiecista

82

drzewo zamierające, pierwotna koronna obumarła, obecna żywa korona częściowo odtworzona z pąków śpiących na pniu, przechylone nad chodnik, nie rokuje szansy na przeżycie

6

Jabłoń kwiecista

70

drzewo zamierające, nie rokuje szansy na przeżycie

7

Oliwnik wąskolistny

46

drzewo obumarłe

8

Robinia akacjowa

72

drzewo zamierające, posiada mursz u podstawy pnia, odspojone w części korzenie od gruntu, pęknięty pień przechylone nad chodnik, grozi powaleniem

Komisja ds. zieleni miejskiej zaopiniowała pozytywnie usunięcie ww. drzew z powodu obumarcia, nierokowania szansy na przeżycie, zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia. Jednocześnie zaleciła za usunięcie ww. drzew wykonanie nasadzeń zastępczych w ilości 8 szt. drzew liściastych (nieowocowych) o obwodzie pnia min. 12 cm, mierzonym na wysokości 100 cm, na terenie własnym.

Wnioskodawca do złożonego wniosku dołączył plan nasadzeń zastępczych obejmujący lokalizację nasadzeń na terenie działki nr 1354, km. 11, obręb Zakrzów, wskazując gatunki: klon pospolity (4 szt.), lipa drobnolistna (4 szt.) oraz termin wykonania, tj. 31.03.2023r.

Na podstawie art. 10 § 1 Kpa, przed wydaniem decyzji strony postępowania mogą zapoznać się z całym materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie i w ciągu 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszanych żądań. Dokumenty znajdują się do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta Opola, ul. Krawiecka 13, pok. 108. Z uwagi na zagrożenie zakażeniem koronawirusem i wprowadzone w związku z tym ograniczenia kontaktów osobistych w trosce o zdrowie klientów i pracowników Urzędu Miasta Opola, w celu zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym prosimy o kontakt mailowy, telefoniczny lub za pośrednictwem platformy EPUAP, PEUP. Wykaz kontaktów dostępny jest na stronie internetowej Miasta Opola www.opole.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Po upływie terminu na wniesienie uwag zostanie wydana decyzja zezwalająca na usunięcie wnioskowanych 8 szt. drzew z powodu obumarcia, nierokowania szansy na przeżycie oraz zagrożenia bezpieczeństwa, uzależniona od wykonania nasadzeń zastępczych w ilości 8 szt. drzew.

       Ponadto informuję, że stronami postępowania są podmioty oraz mieszkańcy nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1354, km. 11, obręb Zakrzów, przy ul. Chabrów 10-50 w Opolu, posiadający udział we własności przedmiotowej nieruchomości. W powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, a więc zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy o ochronie przyrody oraz art. 49 Kpa – zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu 06.05.2022r. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.um.opole. Zgodnie z art. 49 kpa, doręczenie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, czyli z dniem 21.05.2022r.

z up. Prezydenta Miasta

Sebastian Smoliński

Zastępca Naczelnika Wydziału

Ochrony Środowiska i Rolnictwa

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 89
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa: obwieszczenie PMO o zebranym materiale dowodowym dot. wydania zezwolenia na usunięcie drzew, rosnących przy ul. Chabrów 10-50 w Opolu
Osoba, która wytworzyła informację: Mariusz Dużyński
Osoba, która udostępnia informację: Mariusz Dużyński
Data wytworzenia informacji: 06.05.2022 12:13:48
Data udostępnienia informacji: 06.05.2022 12:18:12
Data ostatniej aktualizacji: 06.05.2022 12:18:28
Rejestr zmian