Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Na podstawie art. 39 ust. 1, ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373, 2389),

podaje się do publicznej wiadomości informację

o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Opola”.

Realizując założeń gospodarki niskoemisyjnej, polityki efektywności energetycznej, zgodnie z wytycznymi Prezydent Miasta Opola sporządził Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Opola. Plan ten realizuje cele pakietu klimatyczno-energetycznego, tj.: redukcji emisji gazów cieplarnianych, redukcji zużycia energii finalnej, a także poprawy jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia poziomów dopuszczalnych i docelowych stężeń w powietrzu. W efekcie przyczynia się do poprawy stanu środowiska i jakości życia mieszkańców miasta Opola.

W związku z nową perspektywą finansową na lata 2021-2027 oraz możliwością realizacji nowych zadań, inwestycji przystąpiono do aktualizacji obowiązującego dokumentu pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Opola” przyjętego uchwałą Nr LVI//1103/18 Rady Miasta Opola z dnia 22 lutego 2018r.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia czynnego udziału w tworzeniu Planu, zgłoszenia zadań, inwestycji do Planu, poprzez wypełnienie wszystkich informacji i danych zestawionych w załączniku nr 1.

Zadania, inwestycje prosimy zgłaszać do dnia 15 lipca 2022 r. w formie elektronicznej na adres email: osr@um.opole.pl , w tytule: Zadania PGN UM Opola.

Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych wniosków jest Prezydent Miasta.

 

z up. Prezydenta Miasta

                   Monika Czech-Tańczuk

                   Naczelnik  Wydziłu Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 75
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola z dnia 16 maja 2022r. o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pn. „Aktualizacja planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Opola
Osoba, która wytworzyła informację: Marcin Węgrzyn
Osoba, która udostępnia informację: Marcin Węgrzyn
Data wytworzenia informacji: 26.05.2022 11:40:43
Data udostępnienia informacji: 26.05.2022 11:47:30
Data ostatniej aktualizacji: 26.05.2022 11:51:23
Rejestr zmian