Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Prezydent Miasta Opola
Rynek 1A
45-015 Opole

Opole, dnia 10.02.2023

UAB.6733.48.2022.JM


OBWIESZCZENIE

Prezydent Miasta Opola, działając na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz.U.2022.503 z póżn.zm.), zawiadamia, że w dniu 10.02.2023 wydane zostało postanowienie nr UAB.6733.48.2022.JM o sprostowaniu błędu pisarskiego na żądanie strony dotyczące sprawy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla zamierzenia inwestycyjnego:
obiekty infrastruktury technicznej - Budowa sieci gazowej s/c 90PE do 0,5 MPa przy ul. Spokojnej
na terenie dz. nr 83 k.m.5 obręb PÓŁWIEŚ, w Opolu.


W związku z powyższym informuję o możliwości zapoznania się z treścią postanowienia w Wydziale Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Opola - pl. Wolności 7/8.
Z uprawnień tych mogą - w godzinach pracy urzędu - skorzystać strony postępowania w terminie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia.

 


z up. Prezydenta Miasta
Z-ca Naczelnika Wydziału Urbanistyki
Architektury i Budownictwa
Anna Bednorz

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 164
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa: Obwieszczenie PMO o wydaniu decyzji ULICP nr UAB.6733.48.2022.JM dla inwestycji: Budowa sieci gazowej s/c 90PE do 0,5 MPa przy ul. Spokojnej
Osoba, która wytworzyła informację: Jeremiasz Moneta
Osoba, która udostępnia informację: Jeremiasz Moneta
Data wytworzenia informacji: 10.02.2023 13:51:44
Data udostępnienia informacji: 10.02.2023 13:54:04
Data ostatniej aktualizacji: 10.02.2023 13:51:44
Rejestr zmian