Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Prezydent Miasta Opola
Rynek 1A
45-015 Opole

Opole, dnia 10.02.2023

UAB.6733.52.2022.JM


OBWIESZCZENIE

Prezydent Miasta Opola, działając na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz.U.2022.503 z póżn.zm.), zawiadamia, że w dniu 10.02.2023 wydane zostało postanowienie nr UAB.6733.52.2022.JM o sprostowaniu błędu pisarskiego na żądanie strony dotyczące sprawy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla zamierzenia inwestycyjnego:
obiekty infrastruktury technicznej - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia 125PE do 0,5MPa
na terenie dz. nr 1640/22 karta mapy 2 Obręb CZARNOWĄSY, działek nr 100, 104 karta mapy 2 Obręb Borki, działek nr 270/67, 322/126, 312/66, 317/67, 318/127, 223/68, 221/68, 198/68, 325/127, 305/129 karta mapy 10 obręb CZARNOWĄSY w Opolu.


W związku z powyższym informuję o możliwości zapoznania się z treścią postanowienia w Wydziale Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Opola - pl. Wolności 7/8.
Z uprawnień tych mogą - w godzinach pracy urzędu - skorzystać strony postępowania w terminie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia.

 

z up. Prezydenta Miasta
Z-ca Naczelnika Wydziału Urbanistyki
Architektury i Budownictwa
Anna Bednorz

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 44
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa: Obwieszczenie PMO o wydaniu decyzji ULICP nr UAB.6733.52.2023.JM dla inwestycji: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia 125PE do 0,5MPa
Osoba, która wytworzyła informację: Jeremiasz Moneta
Osoba, która udostępnia informację: Jeremiasz Moneta
Data wytworzenia informacji: 10.02.2023 13:54:35
Data udostępnienia informacji: 10.02.2023 13:55:36
Data ostatniej aktualizacji: 10.02.2023 13:54:35
Rejestr zmian