Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

OŚR.6131.9.2023.AP                                                       Opole, dnia 11.kwietnia 2023r.  

 

OBWIESZCZENIE 

PREZYDENTA  MIASTA OPOLA

Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000, ze zm.)– zwanej dalej kpa, w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916, ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym, w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działek  nr 146/2, 145 i 465 obręb Kolonia Gosławicka (ul. Bielska 51, 24 i 50, ul. Kielecka 6, Al. Witosa 10, ), w związku z wnioskiem z dnia 30.12.2022r. (data wpływu do tut. Organu dnia 12.01.2023r.) Spółdzielni Mieszkaniowej w Opolu.

Stronami ww. postępowania są właściciele działek nr 146/2, 145 i 465 obręb Kolonia Gosławicka.

Na zasadzie określonej w art. 10 § 1 kpa, przed wydaniem decyzji, strony postępowania mogą zapoznać się z całym materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie i w ciągu 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszanych żądań. Dokumenty znajdują się do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta Opola, ul. Krawiecka 13,  pok. 108  w godz. pracy Urzędu, tj. poniedziałek, wtorek, środa 07.30-15.30, czwartek 07.30- 17.00 oraz w piątek 7.30-14.00.

 Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu pod ww. adresem lub w formie elektronicznej na adres e-mail: osr@um.opole.pl

W przypadku niewniesienia nowych uwag i dowodów w wyznaczonym terminie, tut. Organ udzieli zezwolenia na usunięcie, w terminie do 31.12.2023r., 7 drzew w zamian za wykonanie, w terminie do 31.12.2024r., nasadzeń zastępczych 7 drzew gatunków śliwa wiśniowa odm. „Pissardii” i surmia bignoniowa. Drzewa powinny zostać posadzone na terenie działek nr 170 i 171 obręb Kolonia Gosławicka w lokalizacjach niekolidujących z sieciami infrastruktury podziemnej, w tym przypadku z siecią gazową i kanalizacyjną.

 

W powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zatem zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy o ochronie przyrody oraz art. 49 kpa – zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu 11. kwietnia 2023r. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.um.opole oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Opola,  Pl. Wolności 7-8.

 

Zgodnie z art. 49 kpa, doręczenie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, czyli z dniem 26.04.2023r.                                              

z up. Prezydenta Miasta

Alicja Puchowska

Kierownik Referatu Ochrony Zasobów Naturalnych i Edukacji Ekologicznej

w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 185
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w postępowaniu w/s udzielenia zezwolenia na usunięcie drzew
Osoba, która wytworzyła informację: Alicja Puchowska
Osoba, która udostępnia informację: Alicja Puchowska
Data wytworzenia informacji: 11.04.2023 11:28:55
Data udostępnienia informacji: 11.04.2023 11:34:59
Data ostatniej aktualizacji: 11.04.2023 11:28:55
Rejestr zmian