Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

PREZYDENT  MIASTA  OPOLA

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Opolu przy Alei Przyjaźni 5, obejmującej działkę nr 287 o pow. 0,0688ha, obręb Nowa Wieś Królewska, KW OP1O/00000165/9 (budynek – dom mieszkalny wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Opola).

Uzbrojenie techniczne: en. elektr., wodociąg, kanalizacja sanitarna i deszczowa, gaz (w ulicy Alei Przyjaźni).

Cena wywoławcza nieruchomości została ustalona w wysokości: 315.000,00 zł, wadium: 31.500,00 zł.

Przedmiotowa nieruchomość stanowi działkę zabudowana w związku z czym zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawa z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zwolniona jest z podatku od towarów usług.

Zgodnie z obowiązującym Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Andrzeja Struga w Opolu (Uchwała nr LXVIII/693/10 RMO z dnia 27.05.2010) ww. nieruchomość położona jest w terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 2 MNU – przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługi.

Przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Przetarg odbędzie się w dniu 10 października 2022r. o godz. 10 00 w Urzędzie Miasta  Opola – sala konferencyjna nr 312 Rynek 1A, Opole.

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do:

  1. Złożenia do dnia 4 października – Urząd Miasta Opola, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pok. 103 pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami i przepisami prawnymi  dotyczącymi przetargu (formularz oświadczenia, klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych, przepisy prawne w tut. Wydziale). Możliwość przesłania skanu oświadczenia wraz z akceptacją klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych na adres mailowy: nieruchomosci@um.opole.pl.

 

  1. Wniesienia do dnia 4 października 2022r.. wadium w wyżej podanej kwocie na konto bankowe Urzędu Miasta Opola Bank Millenium S.A. Nr 47116022020000000215153330.

Za zachowanie terminu wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na ww. rachunek bankowy.

W przypadku gdy uczestnik, który przetarg wygrał nie przystąpi do zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania pełnej wpłaty kwoty osiągniętej w przetargu oraz wszelkich innych opłat i podatków, związanych z nabyciem ww. nieruchomości przed zawarciem umowy notarialnej, której termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni, licząc od dnia przetargu w wyznaczonej przez przyszłego nabywcę kancelarii notarialnej w Opolu.

Na dzień 10.08.2022 r. wyznaczono termin I przetargu ustnego nieograniczonego, który zakończył się wynikiem negatywnym.

INFORMACJE DODATKOWE: Urząd Miasta Opola (Plac Wolności 7-8), Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pok. 103, tel. 77/4511832 lub 77/4511843 w dniach pracy Urzędu w godz. 7.30-15.30 (pn.- środa); 7.30-17.00 (czwartek); 7.30-14.00 (piątek).

Ww. budynek mieszkalny zostanie udostępniony do oglądania, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Miejskim Zarządem Lokali Komunalnych w Opolu, ul. Ozimska 19 pok. 919, tel. 77/4435749 lub 77/4461168-9. Informacja w sprawach technicznych pod nr tel. 77/4461161-164.

Zgodnie z art. 70¹ §3 Kodeksu Cywilnego warunki przetargu mogą ulec zmianie, co zostanie niezwłocznie ujęte w treści ogłoszenia.

PREZYDENT  MIASTA  OPOLA  zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 522
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa: II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ ZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W OPOLU PRZY ALEI PRZYJAŹNI 5, OBEJMUJĄCEJ DZIAŁKĘ NR 287 O POW. 0,0688HA, OBRĘB NOWA WIEŚ KRÓLEWSKA, KW OP1O/00000165/9 (BUDYNEK – DOM MIESZKALNY WPISANY JEST DO GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW MIASTA OPOLA)
Typ: Brak
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Śladowska
Osoba, która udostępnia informację: Magdalena Śladowska
Data wytworzenia informacji: 06.09.2022 12:08:26
Data udostępnienia informacji: 09.09.2022 08:15:00
Data ostatniej aktualizacji: 18.10.2022 09:45:07
Rejestr zmian