Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

PREZYDENT MIASTA OPOLA

ogłasza

III przetarg ustny nieograniczony (dot. pkt 1, 2)

oraz

I przetarg ustny nieograniczony (dot. pkt 3, 4, 5)

na ustalenie miesięcznej stawki czynszu za najem 1 m2 lokali użytkowych położonych
w Opolu przy:

 1. Reymonta 17/OF - parter o pow. 39,50 m2, strefa miejska „I”

Lokal składa się z 4 pomieszczeń: sali sprzedażowej, szatni, korytarza oraz umywalni z wc.

Lokal w dobrym stanie technicznym.

Wyposażony w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną i gazową. W lokalu jest centralne ogrzewanie z sieci miejskiej.

Oznaczenie geodezyjne: dz. nr 50/1, z km 41, obręb Opole KW OP1O/00115798/4

Dotychczasowe wykorzystanie lokalu – lokal usługowy – usługi szewskie.

Na dzień 11 maja 2022 r. oraz 6 czerwca 2022 r. wyznaczono terminy I i II przetargu, które zakończyły się wynikiem negatywnym.

 

Kwota wywoławcza stanowiąca miesięczną stawkę czynszu za najem 1m2  lokalu użytkowego została ustalona w wysokości 16,50 zł netto + 23%VAT, wadium 1 200,00 zł

 1. 1 Maja 22 - parter o pow. 78,95 m2 strefa miejska „I”

Lokal składa się z 5 pomieszczeń, korytarza i wc.

Lokal w dobrym stanie technicznym. Wyposażony w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną i gazową. W lokalu jest ogrzewanie etażowe – gazowe.

Do lokalu przynależy jest piwnica o powierzchni 12,09 m2 (jedno pomieszczenie, w którym znajduje się licznik wody).

Oznaczenie geodezyjne: dz. nr 8/7, z km 54, obręb Opole, KW OP1O/00072021/3

Dotychczasowe wykorzystanie lokalu – lokal usługowy – zakład fryzjerski.

Na dzień 11 maja 2022 r. oraz 6 czerwca 2022 r. wyznaczono terminy I i II przetargu, które zakończyły się wynikiem negatywnym.

Uwaga: Uzyskana w przetargu kwota stanowiąca miesięczną stawkę czynszu za najem 1 m2 lokalu w odniesieniu do powierzchni piwnic zostanie obniżona o 65 %.

Kwota wywoławcza stanowiąca miesięczną stawkę czynszu za najem 1m2  lokalu użytkowego została ustalona w wysokości 16,50 zł netto + 23%VAT, wadium 2 800,00 zł

 1. 1 Maja 17OF/1B - parter o pow. 25,56 m2 strefa miejska „I”

Lokal składa się z 1 pomieszczenia.

Lokal w dostatecznym stanie technicznym, wyposażony w instalację elektryczną i wodną.
W lokalu jest ogrzewanie węglowe – piec typu „koza”

Oznaczenie geodezyjne: dz. nr 51/3, z km 49, obręb Opole, KW OP1O/00118074/4

Dotychczasowe wykorzystanie lokalu – lokal usługowy – sklep.

Kwota wywoławcza stanowiąca miesięczną stawkę czynszu za najem 1m2  lokalu użytkowego została ustalona w wysokości 10,40 zł netto + 23%VAT, wadium 500,00 zł

 1. Jerzego i Ryszarda Kowalczyków 9/B - parter o pow. 36,89 m2, strefa miejska „III”

Lokal składa się z 3 pomieszczeń – sali sprzedażowej, zaplecza oraz wc.

Lokal w dobrym stanie technicznym. Wyposażony w instalację elektryczną, wodną
i kanalizacyjną.

Oznaczenie geodezyjne: dz. nr 65, z km 81, obręb Nowa  Wieś Królewska, KW OP1O/00077359/6

Dotychczasowe wykorzystanie lokalu – lokal usługowy.

Kwota wywoławcza stanowiąca miesięczną stawkę czynszu za najem 1m2  lokalu użytkowego została ustalona w wysokości 13,00 zł netto + 23%VAT, wadium 600,00 zł

 1. Puszkina 61 A - parter o pow. 82,53 m2, strefa miejska „III”

Lokal składa się z 4 pomieszczeń oraz 3 pomieszczeń sanitarnych

Wyposażony w instalację elektryczną, wodną i kanalizacyjną. W lokalu brak jest ogrzewania.

Oznaczenie geodezyjne: dz. nr 73, z km 42, obręb Nowa Wieś Królewska, KW OP1O/00091395/4

Dotychczasowe wykorzystanie lokalu – lokal usługowy.

Kwota wywoławcza stanowiąca miesięczną stawkę czynszu za najem 1m2  lokalu użytkowego została ustalona w wysokości 10,40 zł netto + 23%VAT, wadium 1 000,00 zł

W lokalach wyklucza się prowadzenie działalności związanej z usługami finansowymi (typu bank, itp.), ubezpieczeniowymi i hazardowej oraz prowadzenia second – handów i dyskontów.

Przetargi odbędą się w dniu 26 października 2022 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Miasta Opola  – ul. Ozimska 19, IX piętro pok. nr 916.

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do:

 1. Złożenia do dnia 21 października 2022 r. – Urząd Miasta Opola, Wydział Lokalowy,
  ul. Ozimska 19, IX piętro, pok. 928 pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami
  i przepisami prawnymi dotyczącymi przetargu (formularz oświadczenia, przepisy prawne
  w tut. Wydziale).
 2. Wniesienia do dnia 21 października 2022 r. wadium w wyżej podanej wysokości na konto bankowe Urzędu Miasta Opola Bank Millenium S.A. Nr 47116022020000000215153330
  i przedłożenie dowodu jego wpłaty w ww. miejscu i terminie.

 

Umowy najmu ww. lokali użytkowych zostaną zawarte na czas nieokreślony.

Najemca jest obowiązany uiszczać czynsz i zaliczki miesięczne z góry bez uprzedniego wezwania na wskazany rachunek bankowy w terminie do dnia 10 każdego miesiąca kalendarzowego, za który przypada należność.

Czynsz za najem podlega corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonych przez Prezesa GUS.

Oprócz czynszu przyszły najemca zobowiązany będzie do płacenia podatku
od nieruchomości.

Lokale zostaną udostępnione do oglądania po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z Miejskim Zarządem Lokali Komunalnych w Opolu z siedzibą przy ulicy Ozimskiej 19,
tel. 77/ 44 35 749 w poniedziałek, wtorek, środę w godz. 730 – 1530, czwartek
w godz. 730 – 1700, piątek w godz. 730 – 1400.

Za zachowanie terminu wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych
na ww. rachunek bankowy.

Wniesione wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy najmu.

Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi.

Zawarcie umowy najmu nastąpi nie później niż w ciągu 40 dni, licząc od daty zakończenia przetargu.

INFORMACJE DODATKOWE: Urząd Miasta Opola Wydział Lokalowy tel. 77/44-35-742  poniedziałek, wtorek, środę w godz. 730 – 1530, czwartek w godz. 730 – 1700, piątek w godz. 730– 1400

Informacje o przetargach publikowane są na stronie internetowej Urzędu Miasta Opola
od adresem: www.opole.pl lub www.bip.um.opole.pl.

 

PREZYDENT MIASTA OPOLA zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w części
lub w całości.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 686
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa: III przetarg ustny nieograniczony oraz I przetarg nieograniczony
Typ: Brak
Osoba, która wytworzyła informację: Katarzyna Piasecka
Osoba, która udostępnia informację: Katarzyna Piasecka
Data wytworzenia informacji: 11.10.2022 12:54:56
Data udostępnienia informacji: 11.10.2022 12:56:53
Data ostatniej aktualizacji: 11.10.2022 12:57:02
Rejestr zmian