Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

PREZYDENT MIASTA OPOLA

ogłasza III przetarg ustny nieograniczony

na ustalenie miesięcznej stawki czynszu za najem 1 m2 garaży położonych w Opolu przy:

  1. ul. Grunwaldzkiej 2-4 o pow.14,66 m2 garaż nr 1

Oznaczenie geodezyjne: dz. nr 31/13 z km 47, obręb Opole,  KW OP1O/00058057/0

Kwota wywoławcza stanowiąca miesięczną stawkę czynszu za najem 1m2 garażu została ustalona w wysokości 6,60 zł  netto + 23%VAT   wadium  210,00 zł

Garaż w średnim stanie technicznym, w garażu znajduje się stara instalacja elektryczna
(bez napięcia) oraz kanał.

Garaż wymaga przeprowadzenia remontu w zakresie:

- pokrycie dachowe do uszczelnienia,

- uzupełnienie tynków, spękań wraz z malowaniem,

- regulacja bramy garażowej wraz z malowaniem.

Garaż  znajduje w zespole garaży za budynkiem przy ul. Grunwaldzkiej 2 - 4  w Opolu. Wjazd do garażu od strony ulicy Grunwaldzkiej w Opolu.

  1. ul. Grunwaldzkiej 3a o pow. 23,60 m2

Oznaczenie geodezyjne: dz. nr16/4 z km 45, obręb Opole  KW OP1O/00075926/8

Kwota wywoławcza stanowiąca miesięczną stawkę czynszu za najem 1m2 garażu została ustalona w wysokości 6,60 zł  netto + 23%VAT   wadium  290,00 zł

Garaż w średnim stanie technicznym, instalacja elektryczna niesprawna.

Garaż wymaga przeprowadzenia remontu w zakresie:

- wymienia zabezpieczenia kanału technicznego,

- brama garażowa kwalifikuje się do remontu,

- usunięcie zawilgoceń,

- naprawa posadzki betonowej,

- uzupełnienie tynków na ścianach i stropie,

- malowanie ścian i stropu,

- naprawa instalacji elektrycznej.

Garaż znajduje się w ciągu 2 garaży przyłączonych do budynku przy ul. Grunwaldzkiej 3 a w Opolu.

  1. ul. Grunwaldzkiej 3a o pow. 26,00 m2

Oznaczenie geodezyjne: dz. nr16/4 z km 45, obręb Opole  KW OP1O/00075926/8

Kwota wywoławcza stanowiąca miesięczną stawkę czynszu za najem 1m2 garażu została ustalona w wysokości 6,60 zł netto + 23%VAT   wadium  300,00 zł

Garaż w średnim stanie technicznym, instalacja elektryczna niesprawna.

Garaż wymaga przeprowadzenia remontu w zakresie:

- brama garażowa kwalifikuje się do remontu,

- usunięcie zawilgoceń,

- naprawa posadzki betonowej,

- uzupełnienie tynków na ścianach i stropie,

- malowanie ścian i stropu,

- naprawa instalacji elektrycznej.

Garaż znajduje się w ciągu 2 garaży przyłączonych do budynku przy ul. Grunwaldzkiej 3a w Opolu.

  1. ul. 1 Maja - Rejtana o pow.15,82 m2 garaż nr 13

Oznaczenie geodezyjne: dz. nr 10/69 z km 74, obręb Opole,  KW OP1O/00078142/9

Kwota wywoławcza stanowiąca miesięczną stawkę czynszu za najem 1m2 garażu została ustalona w wysokości 6,60 zł netto + 23%VAT      wadium  190,00 zł

Garaż w dobrym stanie technicznym.

Garaż wymaga przeprowadzenia remontu w zakresie:

- brama garażowa blaszana, dwuskrzydłowa – stan dobry - kwalifikuje się do remontu,

- dach kryty papą –stan zadowalający – kwalifikuje się do konserwacji,

- tynki wewnętrzne – stan dobry, do odnowienia,

- posadzka betonowa – stan zadowalający – miejscowo spękana,

- wentylacja – jest – otwory w tylnej ścianie,

- instalacja elektryczna – sprawna, .

Garaż znajduje się w ciągu garaży przy ul. 1 Maja - Rejtana w Opolu. Wjazd
do garażu od strony ulicy ul. Rejtana w Opolu.

Na dzień 22 września 2021 r. oraz na dzień 1 grudnia 2021 r. został wyznaczony termin I oraz II przetargu, który zakończył się wynikiem negatywnym.

  1. ul. Plebiscytowej 16 o pow.14,30 m2 garaż nr 3

Oznaczenie geodezyjne: dz. nr 26/12 z km 47, obręb Opole,  KW OP1O/00075926/8

Kwota wywoławcza stanowiąca miesięczną stawkę czynszu za najem 1m2 garażu została ustalona w wysokości 6,60 zł netto + 23%VAT      wadium  170,00 zł

Garaż w średnim stanie technicznym, brak instalacji elektrycznej.

Garaż wymaga przeprowadzenia remontu w zakresie:

- brama garażowa kwalifikuje się do remontu (regulacja, malowanie),

- uszczelnienie ścian i dachu z blachy falistej,

- wykonanie otworów wentylacji grawitacyjnej.

Garaż typu „blaszak” znajduje w ciągu 4 garaży „blaszaków” za budynkiem przy ul. Plebiscytowej 16 w Opolu.

  1. ul. Plebiscytowej 16 o pow.14,04 m2 garaż nr 2

Oznaczenie geodezyjne: dz. nr 26/12 z km 47, obręb Opole,  KW OP1O/00075926/8

Kwota wywoławcza stanowiąca miesięczną stawkę czynszu za najem 1m2 garażu została ustalona w wysokości 6,60 zł netto + 23%VAT      wadium  180,00 zł

Garaż w średnim stanie technicznym, instalacja elektryczna bez napięcia.

Garaż wymaga przeprowadzenia remontu w zakresie:

- brama garażowa kwalifikuje się do remontu (regulacja, malowanie),

- uszczelnienie ścian i dachu z blachy falistej,

- wykonanie otworów wentylacji grawitacyjnej,

- malowanie ścian i dachu z blachy falistej.

Garaż typu „blaszak” znajduje w ciągu 4 garaży „blaszaków” za budynkiem przy ul. Plebiscytowej 16 w Opolu.

  1. ul. Plebiscytowej 24 o pow.15,19 m2

Oznaczenie geodezyjne: dz. nr 43/22 z km 47, obręb Opole,  KW OP1O/00075926/8

Kwota wywoławcza stanowiąca miesięczną stawkę czynszu za najem 1m2 garażu została ustalona w wysokości 6,60 zł netto + 23%VAT      wadium  190,00 zł

Garaż w dobrym stanie technicznym, wyposażony instalację elektryczną.

Garaż wymaga przeprowadzenia remontu w zakresie:

- brama garażowa drewniana, dwuskrzydłowa, obita blachą – stan dobry,

- tynki wewnętrzne – stan dobry,

- posadzka betonowa, samopoziomująca – stan dobry,

- brak wentylacji,

- stop drewniany kryty papą – stan zadowalający.

Garaż znajduje się w ciągu budynku usługowo – garażowym przy ul. Plebiscytowej 24 w Opolu. Wjazd do garażu od ulicy Prusa w Opolu.

  1. ul. Reymonta 27 o pow.15,12 m2 garaż nr 5

Oznaczenie geodezyjne: dz. nr 8/12 z km 53, obręb Opole,  KW OP1O/00106199/9

Kwota wywoławcza stanowiąca miesięczną stawkę czynszu za najem 1m2 garażu została ustalona w wysokości 6,60 zł netto + 23%VAT      wadium  200,00 zł

Garaż w dość dobrym stanie technicznym,  brak jest instalacji elektrycznej.

Garaż wymaga przeprowadzenia remontu w zakresie:

- brama garażowa drewniana, dwuskrzydłowa w kolorze pomarańczowym– stan dobry – do konserwacji,

- dach kryty papą kwalifikuje się do konserwacji - uszczelnienia – stan zadawalający,

- tynki wewnętrzne z licznymi ubytkami, zawilgocone oraz spękane – stan dostateczny – kwalifikuje się do wymiany,

-posadzka betonowa – stan dość dobry.

Garaż znajduje się w ciągu 8 garaży za budynkiem przy ul. Reymonta 27 w Opolu.
Wjazd do garażu od strony ulicy Reymonta 27 w Opolu przez bramę.

Na dzień 29 czerwca  2021 r. oraz na dzień 1 grudnia 2021 r. został wyznaczony termin I oraz II przetargu, który zakończył się wynikiem negatywnym.

Najemca garażu zobowiązany jest uiszczać czynsz miesięcznie z góry, bez uprzedniego wezwania, w terminie do 10 –tego każdego miesiąca, za który przypada należność.

Stawka czynszu za najem garażu podlega corocznie zmianie o wskaźnik wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych, ogłoszonych przez Prezesa GUS.

Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieokreślony.

Najemca garażu oprócz czynszu zobowiązany będzie opłacać podatek od nieruchomości.

Garaże wymagają przeprowadzenia przez przyszłego najemcę remontu, bez prawa dochodzenia zwrotu kosztów.

Garaże zostaną udostępnione do oglądania po uprzednim uzgodnieniu terminu z Miejskim Zarządem Lokali Komunalnych w Opolu z siedzibą przy ul. Ozimskiej 19,  tel. 77/44 35 749
w poniedziałek, wtorek, środę w godz. 730 – 1530, czwartek w godz. 730 – 1700, piątek w godz. 730 – 1400

 

Przetargi odbędą się w dniu 23 lutego 2022 r. o godzinie 11.00 w Urzędzie Miasta Opola –   sala konferencyjna nr 312 im. Karola Musioła, Rynek - Ratusz.

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do:

1. Złożenia do dnia 18 lutego 2022 r. Urząd Miasta Opola, Wydział Lokalowy
ul. Ozimska 19, IX piętro pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami
i przepisami prawnymi dotyczącymi przetargu (formularz oświadczenia, przepisy prawne
w tut. Wydziale).

2. Wniesienia do dnia 18 lutego 2022 r. wadium w wyżej podanej wysokości na konto bankowe Urzędu Miasta Opola Bank Millenium S.A. Nr 47116022020000000215153330
i przedłożenie dowodu jego wpłaty w ww. miejscu i terminie.

Za zachowanie terminu wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych
na ww. rachunek bankowy.

Wniesione wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy najmu.

Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi.

Zawarcie umowy najmu nastąpi nie później niż w ciągu 40 dni, licząc od daty zakończenia przetargu.

 

INFORMACJE DODATKOWE: Urząd Miasta Opola, Wydział Lokalowy, ul. Ozimska 19,
tel. 77 44 35 742
w poniedziałek, wtorek, środę w godz. 730 – 1530, czwartek w godz. 730 – 1700, piątek w godz. 730 – 1400. Ogłoszenia o przetargach publikowane są na stronie internetowej Urzędu Miasta Opola pod adresem: www.opole.pllub www.bip.um.opole.pl

PREZYDENT MIASTA OPOLA zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w części
lub w całości.

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 590
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa: III przetarg ustny nieograniczony na ustalenie miesięcznej stawki czynszu za najem 1 m 2 garaży położonych w Opolu
Typ: Brak
Osoba, która wytworzyła informację: Katarzyna Piasecka
Osoba, która udostępnia informację: Katarzyna Piasecka
Data wytworzenia informacji: 21.01.2022 09:59:34
Data udostępnienia informacji: 21.01.2022 10:07:17
Data ostatniej aktualizacji: 21.01.2022 10:07:22
Rejestr zmian