Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

PREZYDENT MIASTA OPOLA

Zaprasza do udziału w I rokowaniach

na ustalenie miesięcznej stawki czynszu  za  najem 1 m2 lokali użytkowych położonych
w Opolu przy:

  1. ul. 1 Maja 17 of/1B - parter o pow. 25,56 m2, strefa miejska „I”

Lokal składa się z 1 pomieszczenia.

Lokal w dostatecznym stanie technicznym. Wyposażony w instalację elektryczną oraz wodną. W lokalu jest ogrzewanie węglowe – piec typu  „koza”

Oznaczenie geodezyjne: dz. nr 51/3, z km 49, obręb Opole, KW OP1O/00118074/4

Dotychczasowe wykorzystanie lokalu – sklep.

Kwota wywoławcza stanowiąca miesięczną stawkę czynszu za najem 1m2  lokalu użytkowego z III przetargu została ustalona w wysokości 13,20 zł netto + 23%VAT,  zaliczka: 750,00 zł

  1. ul. Jerzego i Ryszarda Kowalczyków 9/B  - parter o pow. 36,89 m2, strefa miejska „III”

Lokal składa się z 3 pomieszczeń – sali sprzedażowej, zaplecza oraz wc.

Lokal w dobrym stanie technicznym. Wyposażony w instalację elektryczną, wodną
i kanalizacyjną.

Oznaczenie geodezyjne: dz. nr 65, z km 81, obręb Nowa  Wieś Królewska, KW OP1O/00077359/6

Dotychczasowe wykorzystanie lokalu – lokal usługowy.

Kwota wywoławcza stanowiąca miesięczną stawkę czynszu za najem 1m2  lokalu użytkowego z III przetargu została ustalona w wysokości 15,40 zł netto + 23%VAT, zaliczka:  1 100,00 zł

  1. ul. Puszkina 61 A  - parter o pow. 82,53 m2, strefa miejska „III”

Lokal składa się z 4 pomieszczeń oraz 3 pomieszczeń sanitarnych

Wyposażony w instalację elektryczną, wodną i kanalizacyjną. W lokalu brak jest ogrzewania.

Oznaczenie geodezyjne: dz. nr 73, z km 42, obręb Nowa Wieś Królewska, KW OP1O/00091395/4

Dotychczasowe wykorzystanie lokalu – lokal usługowy.

Kwota wywoławcza stanowiąca miesięczną stawkę czynszu za najem 1m2  lokalu użytkowego została ustalona w wysokości 11,00 zł netto + 23%VAT, zaliczka: 1 000,00 zł

  1. ul. 1 Maja 15 of/c   - parter o pow. 34,62 m2, strefa miejska „I”

Lokal składa się z 3 pomieszczeń (w tym wc).

Lokal w średnim stanie technicznym. Wyposażony w instalację elektryczną, wodną
i kanalizacyjną.

Oznaczenie geodezyjne: dz. nr 50/25, z km 49, obręb Opole, KW OP1O/00104964/9

Dotychczasowe wykorzystanie lokalu – lokal usługowy.

Kwota wywoławcza stanowiąca miesięczną stawkę czynszu za najem 1m2  lokalu użytkowego została ustalona w wysokości 11,00 zł netto + 23%VAT, zaliczka:  500,00 zł

Na dzień 12 maja 2021 r., 23 czerwca 2021 r. oraz 22 września 2021 r .wyznaczono terminy I, II, III przetargów, które zakończyły się wynikiem negatywnym

Umowy najmu ww. lokali użytkowych zostaną zawarte na czas nieokreślony.

W lokalach wyklucza się prowadzenie działalności związanej z usługami finansowymi (typu bank, itp.), ubezpieczeniowymi i hazardowej oraz prowadzenia second – handów
i dyskontów.

Najemca zobowiązany jest uiszczać czynsz i zaliczki miesięcznie z góry, bez uprzedniego wezwania na wskazany rachunek bankowy, w terminie do 10 –tego każdego miesiąca, za który przypada należność.

Czynsz za najem lokalu podlega corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych, ogłoszonych przez Prezesa GUS.

Oprócz czynszu przyszły najemca obowiązany będzie do płacenia podatku od nieruchomości

Lokale zostaną udostępnione do oglądania po uprzednim uzgodnieniu terminu z Miejskim Zarządem Lokali Komunalnych w Opolu z siedzibą przy ulicy Ozimskiej 19,  tel. 77/ 44 35 749 w poniedziałek, wtorek, środę w godz. 730 – 1530, czwartek w godz. 730 – 1700, piątek w godz. 730 – 1400.

Rokowania odbędą się w dniu 23 lutego 2022 r. o godz. 10.30  w Urzędzie Miasta Opola – sala konferencyjna nr 312  im. Karola Musioła, Rynek – Ratusz.

Przystępujący do rokowań zobowiązani są do:

1. Złożenia do dnia 18 lutego 2022 r. Urząd Miasta Opola, Wydział Lokalowy,
ul. Ozimska 19, IX piętro w zamkniętej kopercie z napisem „Rokowania – lokal użytkowy przy ul. ………………..w Opolu” pisemnego zgłoszenia zawierającego m.in. dane oferenta, proponowaną kwotę stanowiącą miesięczną stawkę czynszu za najem 1 m 2 lokalu użytkowego. Zgłoszenie winno również zawierać pisemne oświadczenie o zapoznaniu się
z warunkami i przepisami prawnymi dotyczącymi przetargu (formularz oświadczenia, przepisy prawne w tut. Wydziale).

2. Wniesienia do dnia 18 lutego 2022 r. zaliczki w wyżej podanej wysokości na konto bankowe Urzędu Miasta Opola Bank Millenium S.A. Nr 47116022020000000215153330. Potwierdzenie wpłaty zaliczki należy dołączyć do oferty.

Za zachowanie terminu wniesienia zaliczki uważa się datę wpływu środków pieniężnych
na ww. rachunek bankowy.

Wniesiona zaliczka ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy najmu.

Zaliczka wniesiona przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi.

Zawarcie umowy najmu nastąpi nie później niż w ciągu 40 dni, licząc od daty zakończenia przetargu.

INFORMACJE DODATKOWE: Urząd Miasta Opola, Wydział Lokalowy, tel. 77 44-35-742
w dniach pracy Urzędu w poniedziałek, wtorek, środę w godz. 730 – 1530, czwartek
w godz. 730 – 1530, piątek w godz. 730 – 1530.

Ogłoszenia o przetargach publikowane są na stronie internetowej Urzędu Miasta Opola pod adresem: www.opole.pl lub www.bip.um.opole.pl

PREZYDENT MIASTA OPOLA zastrzega sobie prawo odwołania rokowań w części
lub w całości bez podania przyczyny oraz zamknięcia przetargu

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 619
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa: I rokowania na ustalenie miesięcznej stawki czynszu za najem 1 m 2 lokali użytkowych położonych w Opolu
Typ: Brak
Osoba, która wytworzyła informację: Katarzyna Piasecka
Osoba, która udostępnia informację: Katarzyna Piasecka
Data wytworzenia informacji: 21.01.2022 09:38:15
Data udostępnienia informacji: 21.01.2022 09:40:36
Data ostatniej aktualizacji: 21.01.2022 09:40:54
Rejestr zmian