Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

PREZYDENT  MIASTA  OPOLA

ogłasza I przetarg ustny ograniczony do właścicieli lokali znajdujących się w budynku przy           ul. Armii Krajowej 6 na sprzedaż niesamodzielnego lokalu mieszkalnego nr 16A (wymagającego przeprowadzenia remontu) położonego w Opolu przy ul. Armii Krajowej 6, zlokalizowanego na III piętrze budynku, składającego się z pokoju o pow. 12,49m2 (wspólne WC nr 15 na klatce schodowej) wraz
ze sprzedażą ułamkowej części gruntu obejmującego dz. nr 26/32 z km 53 o pow. 0,0440ha, obręb Opole,
KW OP1O/00099730/1, niezbędnego do racjonalnego korzystania z lokalu.

Instalacje w budynku: wod.-kanal., elektryczna, gazowa. Brak ogrzewania.

W dziale III KW OP1O/00099730/1 istnieje wpis – budynek przy ul. Armii Krajowej 6 w Opolu został wpisany
do rejestru zabytków województwa opolskiego pod nr 05/2001 z dnia 23.10.2001 roku jako dobro kultury.

Przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście IVe” w Opolu (Uchwała
Nr VII/144/19 RMO z dnia 28.03.2019r.) teren, na którym położony jest budynek oznaczony jest symbolem 5MW/U - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, teren usług.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 70.000,00 zł; w tym cena lokalu: 68.271,00 zł, cena ułamkowej części gruntu w udziale procentowym (0,86%): 1.729,00 zł; wadium:  7.000,00 zł.

UWAGA: Cena osiągnięta w przetargu za nabycie na własność ww. lokalu mieszkalnego, z uwagi  na zabytkowy charakter budynku, w którym jest usytuowany, zostanie  obniżona o 30%.

Przetarg odbędzie się w dniu 17 maja 2022 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta  Opola – sala  konferencyjna nr 312 im. Karola Musioła, Rynek 1A.

Przystępujący  do przetargu  zobowiązani  są do:

1. Złożenia do dnia 11 maja 2022 r. – Urząd Miasta Opola, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pok. 103 pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami i przepisami prawnymi  dotyczącymi przetargu (formularz oświadczenia, klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych, przepisy prawne w tut.  Wydziale).

2. Wniesienia do dnia 11 maja 2022 r. wadium w wyżej podanej kwocie na konto bankowe Urzędu Miasta Opola Bank Millenium S.A. Nr 47116022020000000215153330.

Za zachowanie terminu wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na ww. rachunek bankowy.

Wpłacone wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra,        od zawarcia umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania pełnej wpłaty kwoty osiągniętej w przetargu oraz  wszelkich innych opłat i podatków, związanych z nabyciem ww. lokalu przed zawarciem umowy notarialnej, której termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni, licząc od dnia przetargu w wyznaczonej przez przyszłego nabywcę kancelarii notarialnej w Opolu.

Nabywca wyłoniony w drodze przetargu ograniczonego przedkłada do zawarcia aktu notarialnego zaświadczenie o samodzielności powiększonego lokalu.

INFORMACJE DODATKOWE: Urząd Miasta Opola (Pl. Wolności 7-8), Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pok. 103, tel. 77/4511832 lub 77/4511843 w dniach pracy Urzędu w  godz. 7.30-15.30 (pn.- środa); 7.30-17.00 (czwartek); 7.30-14.00 (piątek).

Ww. lokal mieszkalny zostanie udostępniony do oglądania, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Miejskim Zarządem Lokali Komunalnych w Opolu - Referat Czynszów i Windykacji, ul. Ozimska 19 pok. 919,
tel. 77/4435749 lub 77/4461168-9. Informacja w sprawach technicznych pod nr tel. 77/4461161-164.

Zgodnie z art. 70¹ §3 Kodeksu Cywilnego warunki przetargu mogą ulec zmianie, co zostanie niezwłocznie ujęte  w treści ogłoszenia.

PREZYDENT  MIASTA  OPOLA  zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 237
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa: I PRZETARG USTNY OGRANICZONY DO WŁAŚCICIELI LOKALI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W BUDYNKU PRZY UL. ARMII KRAJOWEJ 6 NA SPRZEDAŻ NIESAMODZIELNEGO LOKALU MIESZKALNEGO NR 16A
Typ: Brak
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Śladowska
Osoba, która udostępnia informację: Magdalena Śladowska
Data wytworzenia informacji: 07.04.2022 11:27:46
Data udostępnienia informacji: 08.04.2022 08:00:00
Data ostatniej aktualizacji: 08.04.2022 08:00:01
Rejestr zmian