Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

PREZYDENT MIASTA OPOLA

ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony

na ustalenie miesięcznej stawki czynszu za najem 1 m2 lokali użytkowych położonych
w Opolu przy:

  1. ul. 1 Maja 22 - parter o pow. 78,95 m2 strefa miejska „I”

Lokal składa się z 5 pomieszczeń, korytarza i wc.

Lokal w dobrym stanie technicznym. Wyposażony w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną i gazową. W lokalu jest ogrzewanie etażowe – gazowe.

Do lokalu przynależy jest piwnica o powierzchni 12,09 m2 (jedno pomieszczenie, w którym znajduje się licznik wody).

Oznaczenie geodezyjne: dz. nr 8/7, z km 54, obręb Opole, KW OP1O/00072021/3

Dotychczasowe wykorzystanie lokalu – lokal usługowy – zakład fryzjerski.

Kwota wywoławcza stanowiąca miesięczną stawkę czynszu za najem 1m2  lokalu użytkowego została ustalona w wysokości 19,50 zł netto + 23%VAT, wadium 2 800,00 zł

Uwaga: Uzyskana w przetargu kwota stanowiąca miesięczną stawkę czynszu za najem 1 m2 lokalu w odniesieniu do powierzchni piwnic zostanie obniżona o 65 %.

  1. ul. Reymonta 17/OF  - parter o pow. 39,50 m2, strefa miejska „I”

Lokal składa się z 4 pomieszczeń: sali sprzedażowej, szatni, korytarza oraz umywalni z wc.

Lokal w dobrym stanie technicznym.

Wyposażony w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną i gazową. W lokalu jest centralne ogrzewanie z sieci miejskiej.

Oznaczenie geodezyjne: dz. nr 50/1, z km 41, obręb Opole KW OP1O/00115798/4

Dotychczasowe wykorzystanie lokalu – lokal usługowy – usługi szewskie.

Kwota wywoławcza stanowiąca miesięczną stawkę czynszu za najem 1m2  lokalu użytkowego została ustalona w wysokości 19,50 zł netto + 23%VAT, wadium 1 200,00 zł

3.  ul. Niemodlińskiej 3A  - parter o pow. 58,85 m2, strefa miejska „II”

Lokal składa się z 3 pomieszczeń biurowych, łazienki, pomieszczenia socjalnego i korytarza.

Lokal w dobrym stanie technicznym. Wyposażony w instalację elektryczną, wodną
i kanalizacyjną. W lokalu jest ogrzewanie elektryczne.

Oznaczenie geodezyjne: dz. nr 116/6, z km 41, obręb Opole, KW OP1O/00075926/8

Dotychczasowe wykorzystanie lokalu – lokal usługowy.

Kwota wywoławcza stanowiąca miesięczną stawkę czynszu za najem 1m2  lokalu użytkowego została ustalona w wysokości 19,50 zł netto + 23%VAT, wadium 1 800,00 zł

Przetargi odbędą się w dniu 11 maja 2022 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta Opola  – sala konferencyjna nr 312 im. Karola Musioła, Rynek - Ratusz.

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do:

1. Złożenia do dnia 06 maja 2022 r. Urząd Miasta Opola, Wydział Lokalowy,
ul. Ozimska 19, IX piętro pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami
 i przepisami prawnymi dotyczącymi przetargu (formularz oświadczenia, przepisy prawne
w tut. Wydziale).

2. Wniesienia do dnia 06 maja 2022 r. wadium w wyżej podanej wysokości na konto bankowe Urzędu Miasta Opola Bank Millenium S.A. Nr 47116022020000000215153330
i przedłożenie dowodu jego wpłaty w ww. miejscu i terminie.

W lokalach wyklucza się prowadzenie działalności związanej z usługami finansowymi (typu bank, itp.), ubezpieczeniowymi i hazardowej oraz prowadzenia second – handów i dyskontów.

Umowy najmu ww. lokali użytkowych zostaną zawarte na czas nieokreślony.

Najemca jest obowiązany uiszczać czynsz i zaliczki miesięczne z góry bez uprzedniego wezwania na wskazany rachunek bankowy w terminie do dnia 10 każdego miesiąca kalendarzowego, za który przypada należność.

Czynsz za najem podlega corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonych przez Prezesa GUS.

Oprócz czynszu przyszły najemca zobowiązany będzie do płacenia podatku
od nieruchomości.

Lokale zostaną udostępnione do oglądania po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z Miejskim Zarządem Lokali Komunalnych w Opolu z siedzibą przy ulicy Ozimskiej 19,
tel. 77/ 44 35 749
w poniedziałek, wtorek, środę w godz. 730 – 1530, czwartek
w godz. 730 – 1700, piątek w godz. 730 – 1400.

Za zachowanie terminu wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych
na ww. rachunek bankowy.

Wniesione wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy najmu.

Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi.

Zawarcie umowy najmu nastąpi nie później niż w ciągu 40 dni, licząc od daty zakończenia przetargu.

INFORMACJE DODATKOWE: Urząd Miasta Opola Wydział Lokalowy tel. 77/44-35-742  poniedziałek, wtorek, środę w godz. 730 – 1530, czwartek w godz. 730 – 1700, piątek w godz. 730– 1400

Informacje o przetargach publikowane są na stronie internetowej Urzędu Miasta Opola
od adresem:
www.opole.pl lub www.bip.um.opole.pl.

PREZYDENT MIASTA OPOLA zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w części
lub w całości.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 343
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa: I przetarg ustny nieograniczony a ustalenie miesięcznej stawki czynszu za najem 1 m 2 lokali użytkowych położonych w Opolu
Typ: Brak
Osoba, która wytworzyła informację: Katarzyna Piasecka
Osoba, która udostępnia informację: Katarzyna Piasecka
Data wytworzenia informacji: 07.04.2022 15:53:31
Data udostępnienia informacji: 07.04.2022 15:57:05
Data ostatniej aktualizacji: 07.04.2022 15:56:53
Rejestr zmian