Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

PREZYDENT MIASTA OPOLA

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony (dot. pkt 1)

I przetarg ustny nieograniczony (dot. pkt 2, 3)

na ustalenie miesięcznej stawki czynszu za najem 1 m2 garażu położonego w Opolu przy:

  1. ul. Armii Krajowej 6 o pow.14,95 m2 garaż nr 1

Oznaczenie geodezyjne: dz. nr 26/42 z km 53, obręb Opole,  KW OP1O/00078393/3

Kwota wywoławcza stanowiąca miesięczną stawkę czynszu za najem 1m2 garażu została ustalona w wysokości 7,20 zł netto + 23%VAT      wadium  180,00 zł

Garaż w dostatecznym stanie technicznym, w garażu znajduje się instalacja elektryczna, zasilanie z budynku głównego  - Armii Krajowej 6.

Garaż wymaga przeprowadzenia remontu w zakresie:

- posadzka betonowa – stan dobry,

- tynki wewnętrzne – stan dostateczny, tynki spękane i zawilgocone,

- odnowienie malowania ścian,

- brama wjazdowa  - drewniana, dwuskrzydłowa – stan dość dobry,

- dach drewniany – kryty papą – do wymiany,

- deski stropowe nad garażem przegnite – do wymiany. Widoczny spory ubytek tynku w stropie garażu – drewniany strop nad garażem jest w złym stanie technicznym.

Garaż  znajduje w ciągu garaży przy ul. Armii Krajowej 6 w Opolu w Opolu. Wjazd do garażu od strony ulicy Dubois w Opolu.

Na dzień 19 stycznia 2022 . wyznaczono termin I przetargu, który zakończył się wynikiem negatywnym.

2. ul. Krakowskiej 12 o pow. 15,33 m2 garaż nr 4

Oznaczenie geodezyjne: dz. nr 105/18 z km 44, obręb Opole,  KW OP1O/00061684/8

Kwota wywoławcza stanowiąca miesięczną stawkę czynszu za najem 1m2 garażu została ustalona w wysokości 9,10 zł netto + 23%VAT      wadium  270,00 zł

Garaż w dobrym stanie technicznym.

 

3. ul. Plebiscytowej 24 o pow.14,95 m2 garaż nr 1

Oznaczenie geodezyjne: dz. nr 43/22 z km 47, obręb Opole,  KW OP1O/00075926

Kwota wywoławcza stanowiąca miesięczną stawkę czynszu za najem 1m2 garażu została ustalona w wysokości 9,10 zł netto + 23%VAT      wadium  200,00 zł

Garaż w dobrym stanie technicznym, w garażu brak jest wentylacji, a instalacja elektryczna ma odcięte zasilanie.

Garaż wymaga przeprowadzenia remontu w zakresie:

- posadzka betonowa – lekko spękana – stan dostateczny,

- tynki wewnętrzne – stan dobry,

- brama garażowa  - blaszana, uchylna - stan dobry,

- dach – kryty blachą trapezową – stan dobry.

Garaż  znajduje w ciągu budynku usługowo – garażowym przy ul. Plebiscytowej 24
w Opolu. Wjazd do garażu od strony ulicy Bolesława Prusa w Opolu.

Najemca garażu zobowiązany jest uiszczać czynsz miesięcznie z góry, bez uprzedniego wezwania, w terminie do 10 –tego każdego miesiąca, za który przypada należność.

Stawka czynszu za najem garażu podlega corocznie zmianie o wskaźnik wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych, ogłoszonych przez Prezesa GUS.

Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieokreślony.

Najemca garażu oprócz czynszu zobowiązany będzie opłacać podatek od nieruchomości.

Garaże wymagają przeprowadzenia przez przyszłego najemcę remontu, bez prawa dochodzenia zwrotu kosztów.

Garaże zostaną udostępnione do oglądania po uprzednim uzgodnieniu terminu z Miejskim Zarządem Lokali Komunalnych w Opolu z siedzibą przy ul. Ozimskiej 19, tel. 77/44 35 749
w poniedziałek, wtorek, środę w godz. 730 – 1530, czwartek w godz. 730 – 1700, piątek w godz. 730 – 1400

Przetargi odbędą się w dniu 11 maja  2022 r. o godzinie 11.00 w Urzędzie Miasta Opola –   sala konferencyjna nr 312 im. Karola Musioła, Rynek - Ratusz.

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do:

1. Złożenia do dnia 06 maja 2022 r. Urząd Miasta Opola, Wydział Lokalowy
ul. Ozimska 19, IX piętro, pok. 920 pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami
i przepisami prawnymi dotyczącymi przetargu (formularz oświadczenia, przepisy prawne
w tut. Wydziale).

2. Wniesienia do dnia 06 maja 2022 r. wadium w wyżej podanej wysokości na konto bankowe Urzędu Miasta Opola Bank Millenium S.A. Nr 47116022020000000215153330
i przedłożenie dowodu jego wpłaty w ww. miejscu i terminie.

Za zachowanie terminu wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych
na ww. rachunek bankowy.

Wniesione wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy najmu.

Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi.

Zawarcie umowy najmu nastąpi nie później niż w ciągu 40 dni, licząc od daty zakończenia przetargu.

INFORMACJE DODATKOWE: Urząd Miasta Opola, Wydział Lokalowy, ul. Ozimska 19,
tel. 77 44 35 742
w poniedziałek, wtorek, środę w godz. 730 – 1530, czwartek w godz. 730 – 1700, piątek w godz. 730 – 1400. Ogłoszenia o przetargach publikowane są na stronie internetowej Urzędu Miasta Opola pod adresem: www.opole.pllub www.bip.um.opole.pl

PREZYDENT MIASTA OPOLA zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w części
lub w całości.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 336
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa: II i I przetarg ustny nieograniczony na ustalenie miesięcznej stawki czynszu za najem 1 m 2 garaży położonych w Opolu
Typ: Brak
Osoba, która wytworzyła informację: Katarzyna Piasecka
Osoba, która udostępnia informację: Katarzyna Piasecka
Data wytworzenia informacji: 07.04.2022 16:03:38
Data udostępnienia informacji: 07.04.2022 16:08:04
Data ostatniej aktualizacji: 07.04.2022 16:07:41
Rejestr zmian