Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

PREZYDENT  MIASTA  OPOLA

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9 (wymagającego przeprowadzenia remontu) położonego w Opolu przy ul. Księdza Norberta Bonczyka 39 (nieruchomość
ul. Księdza Norberta Bonczyka 39-41), zlokalizowanego na III piętrze budynku, składającego się z pokoju, kuchni, łazienki oraz przedpokoju o łącznej pow. 26,47m2 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu obejmującego dz. nr 34/2 z km 24 o pow. 0,0661ha, obręb Opole, KW OP1O/00051662/5, niezbędnego
do racjonalnego korzystania z lokalu.

Do lokalu przynależy piwnica  nr 3 o pow. 5,40m².

Instalacje w budynku: wod.-kanal., elektryczna, gazowa. Ogrzewania lokalu – piec kominkowy.

W dziale ISp KW OP1O/00051662/5, ujawniono uprawnienie wynikające z prawa ujawnionego w dziale III innej księgi wieczystej, tj. każdoczesnym właścicielom, posiadaczom i użytkownikom wieczystym działki nr 34/2 przysługuje nieograniczona w czasie służebność gruntowa polegająca na prawie przejazdu i przechodu przez działkę nr 24/6 mapa 24 objętą KW nr 110647.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Przedmieście Odrzańskie” w Opolu  (Uchwała Nr LXXI/828/06 RMO z dnia 12.10.2006r.) teren, na którym położony jest budynek oznaczony
jest symbolem 11MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 140.000,00 zł; w tym cena lokalu: 132.524,00 zł, cena ułamkowej części gruntu w udziale procentowym (3,23%): 7.476,00 zł; wadium: 14.000,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 3 sierpnia 2022r. o godz. 1000 w Urzędzie Miasta Opola – sala konferencyjna nr 312 Rynek 1A, Opole.

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do:

  1. Złożenia do dnia 27 lipca 2022r. – Urząd Miasta Opola, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pok. 103 pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami i przepisami prawnymi  dotyczącymi przetargu (formularz oświadczenia, klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych, przepisy prawne w tut. Wydziale). Możliwość przesłania skanu oświadczenia wraz z akceptacją klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych na adres mailowy: nieruchomosci@um.opole.pl.
  2.  Wniesienia do dnia 27 lipca 2022r. wadium w wyżej podanej kwocie na konto bankowe Urzędu Miasta Opola Bank Millenium S.A. Nr 47116022020000000215153330.

Za zachowanie terminu wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na ww. rachunek bankowy.

W przypadku gdy uczestnik, który przetarg wygrał nie przystąpi do zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania pełnej wpłaty kwoty osiągniętej w przetargu oraz wszelkich innych opłat i podatków, związanych z nabyciem ww. lokalu przed zawarciem umowy notarialnej, której termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni, licząc od dnia przetargu w wyznaczonej przez przyszłego nabywcę kancelarii notarialnej w Opolu

INFORMACJE DODATKOWE: Urząd Miasta Opola (Plac Wolności 7-8), Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pok. 103, tel. 77/4511832 lub 77/4511843 w dniach pracy Urzędu w godz. 7.30-15.30 (pn.- środa); 7.30-17.00 (czwartek); 7.30-14.00 (piątek).

Ww. lokal mieszkalny zostanie udostępniony do oglądania, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Miejskim Zarządem Lokali Komunalnych w Opolu, ul. Ozimska 19 pok. 919, tel. 77/4435749 lub 77/4461168-9. Informacja w sprawach technicznych pod nr tel. 77/4461161-164.

Zgodnie z art. 70¹ §3 Kodeksu Cywilnego warunki przetargu mogą ulec zmianie, co zostanie niezwłocznie ujęte w treści ogłoszenia.

PREZYDENT  MIASTA  OPOLA  zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 494
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa: I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO NR 9 (WYMAGAJĄCEGO PRZEPROWADZENIA REMONTU) POŁOŻONEGO W OPOLU PRZY UL. KSIĘDZA NORBERTA BONCZYKA 39 (NIERUCHOMOŚĆ UL. KSIĘDZA NORBERTA BONCZYKA 39 -41)
Typ: Brak
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Śladowska
Osoba, która udostępnia informację: Magdalena Śladowska
Data wytworzenia informacji: 23.06.2022 11:41:51
Data udostępnienia informacji: 24.06.2022 08:30:00
Data ostatniej aktualizacji: 24.06.2022 08:30:19
Rejestr zmian