Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

PREZYDENT  MIASTA  OPOLA

ogłasza I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż lokali mieszkalnych (wymagających przeprowadzenia remontu), położonych w Opolu wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntów niezbędnych do racjonalnego korzystania z nw. lokali:

  1. Ulica Aleja Przyjaźni 14, lokal mieszkalny nr 4, zlokalizowany na poddaszu budynku, składający się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki, spiżarki i pomieszczenia gospodarczego o łącznej 71,60m2 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w udziale procentowym 23,62% obejmującego dz. nr 2228
    o pow. 0,0314ha, obręb Nowa Wieś Królewska, KW OP1O/00066617/3, niezbędnego do racjonalnego korzystania z lokalu.

Do lokalu przynależy pomieszczenie gospodarcze na strychu o pow. 29,43m².

Instalacje w budynku: wod.-kanal., elektryczna, gazowa. Ogrzewanie centralne gazowe - etażowe.

Dla lokalu wydane jest świadectwo charakterystyki energetycznej.

Przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Nieruchomość położona jest poza terenem objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisem w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Opola zatwierdzonym uchwałą nr LXVI/1248/18 Rady Miasta Opola z dnia 5 lipca 2018r. teren, na którym położona jest przedmiotowa działka oznaczony jest jako 23.1.M – strefa mieszkaniowa.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 370.000,00 zł;        wadium: 37.000,00 zł.

 

  1. Ulica Mikołaja Reja 2, lokal mieszkalny nr 3, zlokalizowany na I piętrze budynku, składający się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju oraz łazienki o łącznej 60,69m2 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w udziale procentowym 22,53% obejmującego działki nr 2015 oraz 2023 o pow. 0,0430ha, obręb Nowa Wieś Królewska, KW OP1O/00150304/2, niezbędnego do racjonalnego korzystania z lokalu.

Do lokalu przynależy piwnica oznaczona na inwentaryzacji nr 0.04 o pow. 6,86m².

Instalacje w budynku: wod.-kanal., elektryczna, gazowa. Ogrzewanie indywidualne - kocioł na paliwa stałe.

Dla lokalu wydane jest świadectwo charakterystyki energetycznej.

W dziale III księgi wieczystej nr OP1O/00150304/2 ujawniona jest ograniczona w czasie - do czasu uzyskania przez działkę nr 115/16 z mapy 72 w Opolu, obręb Nowa Wieś Królewska (obecnie działka nr 2024), bezpośredniego dostępu do ul. Mikołaja Reja i nieodpłatna służebność gruntowa polegająca na prawie przejazdu i przechodu przez działkę nr 115/15 z mapy 72 w Opolu (obecnie działka nr 2023), na rzecz każdoczesnych właścicieli, użytkowników i posiadaczy działki nr 115/16 z mapy 72 (obecnie działka nr 2024), objętej księgą wieczystą nr OP1O/00100410/3 w celu zapewnienia dostępu działce władnącej do ulicy Kazimierza Wielkiego w Opolu.

Przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona innymi ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Nieruchomość położona jest poza terenem objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisem w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Opola zatwierdzonym uchwałą nr LXVI/1248/18 Rady Miasta Opola z dnia 5 lipca 2018r. teren, na którym położona jest przedmiotowa działka oznaczony jest jako 23.1.M –- mieszkaniowa.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 360.000,00 zł;        wadium: 36.000,00 zł.

 

  1. Ulica Władysława Reymonta 5, lokal mieszkalny nr 2, zlokalizowany na I piętrze budynku, składający się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju oraz łazienki o łącznej 58,17m2 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w udziale procentowym 10,91% obejmującego działkę nr 26/3 km. 48 o pow. 0,0161ha, obręb Opole, KW OP1O/00066466/9, niezbędnego do racjonalnego korzystania z lokalu.

Instalacje w budynku: wod.-kanal., elektryczna, gazowa. Ogrzewanie indywidualne – piec kaflowy.

Dla lokalu wydane jest świadectwo charakterystyki energetycznej.

Przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Nieruchomość położona jest na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. „Śródmieście Va” zatwierdzonym uchwałą nr XL/641/13 Rady Miasta Opola z dnia 25 kwietnia 2013r. teren, na którym położona jest przedmiotowa działka oznaczony jest jako 1MW/U –- zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oraz usługi.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 380.000,00 zł    wadium: 38.000,00 zł.

 

Przetargi odbędą się w dniu 30 listopada 2023r.  godz. 10 00 (ul. Aleja Przyjaźni 14/4), godz. 10 30 (ul. Mikołaja Reja 2/3), godz. 11 00  (ul. Władysława Reymonta 5/2), w Urzędzie Miasta Opola  – sala konferencyjna nr 203, Rynek 1A, Opole.

 

Przystępujący do przetargu zobowiązani  są do:

  1. Złożenia do dnia 24 listopada 2023r. – Urząd Miasta Opola, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pok. 103 pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami i przepisami prawnymi dotyczącymi przetargu (formularz oświadczenia, klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych, przepisy prawne w tut. Wydziale). Możliwość przesłania skanu oświadczenia wraz z akceptacją klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych na adres mailowy: nieruchomosci@um.opole.pl.
  2. Wniesienia do dnia 24 listopada 2023 r. wadium w wyżej podanej kwocie na konto bankowe Urzędu Miasta Opola Bank Millenium S.A. Nr 47116022020000000215153330.

Za zachowanie terminu wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na ww. rachunek bankowy.

 

W przypadku gdy uczestnik, który przetarg wygrał nie przystąpi do zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania pełnej wpłaty kwoty osiągniętej w przetargu oraz wszelkich innych opłat i podatków, związanych z nabyciem ww. lokalu przed zawarciem umowy notarialnej, której termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni, licząc od dnia przetargu w wyznaczonej przez przyszłego nabywcę kancelarii notarialnej w Opolu

INFORMACJE DODATKOWE: Urząd Miasta Opola (Plac Wolności 7-8), Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pok. 103 i 104, tel. 77/4511832 lub 77/4511843 w dniach pracy Urzędu w godz. 7.30-15.30 (pn.- środa); 7.30-17.00 (czwartek); 7.30-14.00 (piątek).

Ww. lokal mieszkalny zostanie udostępniony do oglądania, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Miejskim Zarządem Lokali Komunalnych w Opolu ul. płk. Witolda Pileckiego 1, pok. 206,  tel. 77/4461168-169. Informacja w sprawach technicznych pod nr tel. 77/4461161-164.

Zgodnie z art. 70¹ §3 Kodeksu Cywilnego warunki przetargu mogą ulec zmianie, co zostanie niezwłocznie ujęte w treści ogłoszenia.

PREZYDENT MIASTA OPOLA zastrzega sobie prawo odwołania przetargów z uzasadnionej przyczyny.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 547
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa: I PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH (WYMAGAJĄCYCH PRZEPROWADZENIA REMONTU), POŁOŻONYCH W OPOLU: UL. ALEJA PRZYJAŹNI 14/4, UL. ULICA MIKOŁAJA REJA 2/3, WŁADYSŁAWA REYMONTA 5/2
Typ: Brak
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Śladowska
Osoba, która udostępnia informację: Magdalena Śladowska
Data wytworzenia informacji: 05.10.2023 14:31:58
Data udostępnienia informacji: 10.10.2023 08:15:00
Data ostatniej aktualizacji: 08.12.2023 09:31:02
Rejestr zmian