Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

PREZYDENT MIASTA OPOLA 

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony

na ustalenie miesięcznej stawki czynszu za najem 1 m2 lokali użytkowych położonych
w Opolu przy:

  1. Budowlanych 37 - parter o pow. 20,97 m2 strefa miejska „III”

Lokal składa się z 2 pomieszczeń i wc.

W lokalu brak jest ogrzewania. Lokal wyposażony w instalację elektryczną, wodną
i kanalizacyjną.

Oznaczenie geodezyjne: dz. nr 815, obręb Zakrzów, KW OP1O/00079703/7

Dotychczasowe wykorzystanie lokalu – lokal usługowy – sklep spożywczy.

Uwaga: W lokalu wyklucza się prowadzenie działalności związanej z usługami finansowymi (typu bank, itp.), ubezpieczeniowymi i hazardowymi oraz prowadzenia hosteli, second – handów i dyskontów.

Kwota wywoławcza stanowiąca miesięczną stawkę czynszu za najem 1m2  lokalu użytkowego została ustalona w wysokości 12,00 zł netto + 23%VAT, wadium 500,00 zł.

  1. Krakowska 40A/1A - parter o pow. 6,68 m2 strefa miejska „0”

Lokal składa się z 1 pomieszczenia i wc.

W lokalu jest centralne ogrzewanie miejskie. Lokal w dostatecznym stanie technicznym, wyposażony jest  w instalację elektryczną, wodną i kanalizacyjną.

Oznaczenie geodezyjne: dz. nr 101/6, k.m. 50 obręb Opole, KW OP1O/00064985/9

Dotychczasowe wykorzystanie lokalu – lokal usługowy.

Uwaga: W lokalu wyklucza się prowadzenie działalności związanej z usługami finansowymi (typu bank, itp.), ubezpieczeniowymi i hazardowymi oraz prowadzenia hosteli, second – handów i dyskontów.

Kwota wywoławcza stanowiąca miesięczną stawkę czynszu za najem 1m2  lokalu użytkowego została ustalona w wysokości 24,00 zł netto + 23%VAT, wadium 300,00 zł.

 

Na dzień 4 października 2023 r. wyznaczono termin I przetargów, które zakończyły się wynikiem negatywnym.

 

Przetargi odbędą się w dniu 15 listopada 2023 r. o godz. 10.00  w Urzędzie Miasta Opola  – ul. płk. Witolda Pileckiego 1 (budynek CUP) - hol – sala nr 034.

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do:

  1. Złożenia do dnia 10 listopada 2023 r. – Urząd Miasta Opola, Wydział Lokalowy,
    Urząd Miasta Opola, Wydział Lokalowy ul. płk. Witolda Pileckiego 1 (budynek CUP) - hol (stanowisko nr 37) pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami
    i przepisami prawnymi dotyczącymi przetargu (formularz oświadczenia, przepisy prawne w tut. Wydziale).
  2. Wniesienia do dnia 10 listopada 2023 r. wadium w wyżej podanej wysokości na konto bankowe Urzędu Miasta Opola Bank Millenium S.A. Nr 47116022020000000215153330 i przedłożenie dowodu jego wpłaty w ww. miejscu i terminie.

Umowy najmu ww. lokali użytkowych zostaną zawarte na czas nieokreślony.

Najemca jest obowiązany uiszczać czynsz i zaliczki miesięczne z góry bez uprzedniego wezwania na wskazany rachunek bankowy w terminie do dnia 10 każdego miesiąca kalendarzowego, za który przypada należność.

Czynsz za najem podlega corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonych przez Prezesa GUS.

Oprócz czynszu przyszły najemca zobowiązany będzie do płacenia podatku
od nieruchomości.

Lokale zostaną udostępnione do oglądania po uprzednim uzgodnieniu terminu z Miejskim Zarządem Lokali Komunalnych w Opolu z siedzibą przy ul. płk. Witolda Pileckiego 1
tel. 77/44-61-168, 77/44-61-169 w poniedziałek, wtorek, środę w godz. 730 – 1530, czwartek
w godz. 730 – 1700, piątek w godz. 730 – 1400.

Za zachowanie terminu wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych
na ww. rachunek bankowy.

Wniesione wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy najmu.

Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi.

Zawarcie umowy najmu nastąpi nie później niż w ciągu 40 dni, licząc od daty zakończenia przetargu.

INFORMACJE DODATKOWE: Urząd Miasta Opola Wydział Lokalowy, ul. płk. Witolda Pileckiego 1 (budynek CUP) - hol (stanowisko nr 37), tel. 77/54-11-322, 77/54-11-338
w poniedziałek, wtorek, środę w godz. 730 – 1530, czwartek w godz. 730 – 1700, piątek w godz. 730 – 1400.

Informacje o przetargach publikowane są na stronie internetowej Urzędu Miasta Opola
pod adresem: www.opole.pl lub www.bip.um.opole.pl.

PREZYDENT MIASTA OPOLA zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w części
lub w całości.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 145
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa: II przetarg ustny nieograniczony na ustalenie miesięcznej stawki czynszu za najem 1 m2 lokali użytkowych położonych w Opolu przy ul. Budowlanych 37 oraz ul. Krakowskiej 40A/1A
Typ: Brak
Osoba, która wytworzyła informację: Katarzyna Piasecka
Osoba, która udostępnia informację: Katarzyna Piasecka
Data wytworzenia informacji: 31.10.2023 09:29:52
Data udostępnienia informacji: 31.10.2023 09:32:53
Data ostatniej aktualizacji: 31.10.2023 09:33:00
Rejestr zmian