Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

PREZYDENT MIASTA OPOLA

ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony

na ustalenie miesięcznej stawki czynszu za najem 1 m2 lokalu użytkowego położonego
w Opolu przy:

ul. Ozimskiej 8/9c - o pow. 43,44 m2 oraz  14,36 m2 części wspólne  strefa miejska „I”

Lokal składa się z 3 pomieszczeń oraz pomieszczenia wspólne w tym wc o pow. 14,36 m2 .

Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną oraz domofonową.  W lokalu jest centralne ogrzewanie.

Oznaczenie geodezyjne: dz. nr 4/3, z km 49, obręb Opole, KW OP1O/00077135/0

Dotychczasowe wykorzystanie lokalu – lokal usługowy.

Kwota wywoławcza stanowiąca miesięczną stawkę czynszu za najem 1m2  lokalu użytkowego została ustalona w wysokości 15,60 zł netto + 23%VAT, wadium 1500,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 23 lutego 2022 r. o godzinie 10.15 w Urzędzie Miasta Opola –   sala konferencyjna nr 312 im. Karola Musioła, Rynek - Ratusz.

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do:

1. Złożenia do dnia 18 lutego 2022 r. Urząd Miasta Opola, Wydział Lokalowy,
ul. Ozimska 19, IX piętro, pok. 928 pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami
 i przepisami prawnymi dotyczącymi przetargu (formularz oświadczenia, przepisy prawne
w tut. Wydziale).

2. Wniesienia do dnia 18 lutego 2022 r. wadium w wyżej podanej wysokości na konto bankowe Urzędu Miasta Opola Bank Millenium S.A. Nr 47116022020000000215153330
i przedłożenie dowodu jego wpłaty w ww. miejscu i terminie.

W lokalu wyklucza się prowadzenie działalności związanej z usługami finansowymi (typu bank itp.), ubezpieczeniowymi, hazardowymi oraz prowadzenia second – handów, dyskontów, gabinetów lekarskich oraz usług uciążliwych.

Umowa najmu ww. lokalu użytkowego zostanie zawarta na czas nieokreślony.

Najemca jest obowiązany uiszczać czynsz i zaliczki miesięczne z góry bez uprzedniego wezwania na wskazany rachunek bankowy w terminie do dnia 10 każdego miesiąca kalendarzowego, za który przypada należność.

Czynsz za najem podlega corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonych przez Prezesa GUS.

Oprócz czynszu przyszły najemca zobowiązany będzie do płacenia podatku
od nieruchomości.

Lokal zostanie udostępniony do oglądania po uprzednim uzgodnieniu terminu z Miejskim Zarządem Lokali Komunalnych w Opolu z siedzibą przy ulicy Ozimskiej 19, tel. 77/ 44 35 749 w poniedziałek, wtorek, środę w godz. 730 – 1530, czwartek w godz. 730 – 1700, piątek w godz. 730 – 1400

Za zachowanie terminu wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych
na ww. rachunek bankowy.

Wniesione wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy najmu.

Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi.

Zawarcie umowy najmu nastąpi nie później niż w ciągu 40 dni, licząc od daty zakończenia przetargu.

INFORMACJE DODATKOWE: Urząd Miasta Opola Wydział Lokalowy tel. 77/44-35-742  poniedziałek, wtorek, środę w godz. 730 – 1530, czwartek w godz. 730 – 1700, piątek w godz. 730– 1400

Informacje o przetargach publikowane są na stronie internetowej Urzędu Miasta Opola
od adresem:
www.opole.pl lub www.bip.um.opole.pl.

PREZYDENT MIASTA OPOLA zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w części
lub w całości.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 0
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa przetargu: I przetarg ustny nieograniczony na ustalenie miesięcznej stawki czynszu za najem 1 m 2 lokalu użytkowego połozonego w Opolu przy ul. Ozimskiej 8/9c
Typ przetargu: Brak
Osoba, która wytworzyła informację: Katarzyna Piasecka
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Piasecka
Data wytworzenia informacji: 21.01.2022 09:41:54
Data udostępnienia informacji: 21.01.2022 00:00:00
Data ostatniej aktualizacji: 21.01.2022 09:59:12
Rejestr zmian