Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycję29 lipca 2022, OŚR.6131.254.2022.DS Obwieszczenie PMO o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie 2 szt. drze, dz. nr 543/18, k.m. 12, obręb Zakrzów29 lipca 2022, Obwieszczenie nr OŚR.6131.289.2022.MKA o umorzeniu postepowania w sprawie nałozenia ponownie obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych 28 lipca 2022, obwieszczenie PMO o nowym terminie rozpatrzenia sprawy zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu przy ul. Hubala 17Ba28 lipca 2022, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ULCP dla inwestycji: rozbudowa budynku Wojewódzkiej Przychodni Onkologicznej o parterowy budynek wraz z szybem dźwigowym przy ul. Katowickiej 66a27 lipca 2022, Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowaniu nr UAB.6730.127.2022.AZ w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji: budowa czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie działki nr 1429/111 k.m. 4 obręb Chmielowice w Opolu 27 lipca 2022, Obwieszczenie nr OŚR.6131.403.2022.MKA o wszczęciu postępowania o zezwoleniu na usunięcie drzew i przeprowadzeniu oględzin przy ul.Cieszńskiej 18-2027 lipca 2022, OŚR.6131.311.2022.DS Obwieszczenie PMO o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w postepowaniu w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew, dz. nr 1226/14, k.m. 20, obręb Gosławice26 lipca 2022, Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji ULCP dla inwestycji budowa sieci gazowej ś/c 63PE do 0,5 MPa przy ul. Nyskiej26 lipca 2022, Obwieszczenie PMO w sprawie dot. wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji: budowa farmy fotowoltaicznej na terenie części dz. nr 15, 16, 17, 292/18, 293/18, 294/18, k.m. 9, obręb Czarnowąsy w Opolu26 lipca 2022, Obwieszczenie o wydaniu w dniu 26.07.2022 decyzji o ulicp nr UAB.6733.24.2022.JK dla inwestycji: budowa sieci kablowej nN25 lipca 2022, Obieszczenie PMO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ULICP dla inwestycji: budowa sieci gazu śr/c 63PE do 0,5MPa w rejonie ul. Jedwabnej w Opolu25 lipca 2022, Obwieszczenie SKO w Opolu z dn. 19.07.2022 r. o wydaniu decyzji z dn. 29.04.2022 r. o utrzymaniu w mocy deczyji Prezydenta Miasta Opola z dn. 16.07.2021 r. nr UAB.6733.14.2021.AD21 lipca 2022, OŚR.6131.385.2022.DS Obwieszczenie PMO o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zachowania żywotności nasadzeń zastępczych i przeprowadzeniu dowodu z oględzin drzew, dz.. nr 4/23, k.m. 55, obręb Opole19 lipca 2022, OŚR.6131.298.2022.DS Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w postępowaniu w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie drzewa, dz. nr 1193/7, k.m. 20, obręb Gosławice19 lipca 2022, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o możliwości zapoznania się z zebranymmateriałem dowodowym, dz. nr 1243/1, k.m. 20, obręb Gosławice18 lipca 2022, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zachowania żywotności nasadzeń zastępczych i przeprowadzeniu dowodu z oględzin, dz. nr 128/62, k.m. 1, obręb Kolonia Gosławicka19 lipca 2022, Obwieszczenie Wojewody Opolskiego - zawiadomienie o wydaniu decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania terenu18 lipca 2022, Obwieszczenie PMO o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zachowania żywotności nasadzeń zastępczych i przeprowadzeniu dowodu z oględzin, ul. Wiejska w Opolu, dz. nr 128/60, k.m. 1, obręb Kolonia Gosławicka13 lipca 2022, obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej opłatę z tytułu usunięcia drzew i umarzającej postępowanie w/s ponownego obowiązku wykonania nasadzeń zastępczcyh przy Pl. Teatralnym13 lipca 2022, Obwieszczenie PMO dot. wszczęcia postępowania administracyjnegoULICP nr UAB.6733.29.2022.AW dla inwestycji: budowa sieci gazu 63PE do 0,5 MPa przy ul. Opolskiej12 lipca 2022, Obwieszczenie PMO dot. wydania decyzji ULICP nr UAB.6733.20.2022.KI dla inwestycji: budowa linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV, ul. Sienna w Opolu12 lipca 2022, Obwieszczenie PMO dot. wydania decyzji ULICP nr UAB.6733.19.2022.KI dla inwestycji: budowa linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV, ul. Centralna i Bankietowa w Opolu12 lipca 2022, Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wróblin II" w Opolu11 lipca 2022, Obwieszczenie w sprawie UAB.6730.431.2021.JK o zawiadomieniu stron postępowania o możliwości zapoznania się z całością akt sprawy przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy 05 lipca 2022, Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydanej decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym05 lipca 2022, Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzewa przy ul. Wilsona 9-11, Orzechowej 10-26 pod warunkiem wykonania nasadzenia zastępczego 01 lipca 2022, Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Gosławice VI" w Opolu