Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Prezydent Miasta Opola
Rynek 1A
45-015 Opole

Opole, dnia 31.08.2022

UAB.6733.26.2021.KB

OBWIESZCZENIE

Prezydent Miasta Opola, działając na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz.U.2022.503 z póżn.zm.), zawiadamia, że w dniu 31.08.2022 wydane zostało postanowienie nr UAB.6733.26.2021.KB o sprostowaniu z urzędu oczywistej omyłki dotyczącej sprawy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla zamierzenia inwestycyjnego:
Budowa stacji transformatorowej 110kV/15kV na terenie części działek nr 305/2, 306/2 karta mapy 6, oraz drogi wewnętrznej na części działki nr 296/4 karta mapy 6 obręb Zakrzów, i części działki nr 681/2 obręb Wróblin, ul. Budowlanych, w Opolu.


W związku z powyższym informuję o możliwości telefonicznego zapoznania się z treścią postanowienia w Wydziale Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Opola - pl. Wolności 7/8.
Z uprawnień tych mogą - w godzinach pracy urzędu - skorzystać strony postępowania w terminie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia.

 

 


z up. Prezydenta Miasta
Z-ca Naczelnika Wydziału Urbanistyki
Architektury i Budownictwa
Anna Bednorz

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 37
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa: Obwieszczenie nr UAB.6733.26.2021.KB o sprostowaniu omyłki pisarskiej
Osoba, która wytworzyła informację: Amadeusz Duchnik
Osoba, która udostępnia informację: Amadeusz Duchnik
Data wytworzenia informacji: 31.08.2022 15:01:20
Data udostępnienia informacji: 31.08.2022 15:03:18
Data ostatniej aktualizacji: 31.08.2022 15:01:20
Rejestr zmian