Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycję22 sierpnia 2022, OŚR.6131.385.2022.DS Obwieszczenie PMO o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym, dot. nasadzeń 4 szt. drzew gat. dąb błotny zrealizowanych na dz. nr 4/23, k.m. 55, obręb Opole31 sierpnia 2022, Obwieszczenie nr UAB.6733.26.2021.KB o sprostowaniu omyłki pisarskiej31 sierpnia 2022, Obwieszczenie PMO o nowym terminie rozpatrzenia sprawy zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na działce o nr geod. 149, k.m. 23 obręb: Gosławice (ul. Sosnkowskiego 40-42)31 sierpnia 2022, Obwieszczenie PMO o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa, rosnącego przy ul. Hubala 17b w Opolu31 sierpnia 2022, Obwieszczenie PMO o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa, rosnącego przy ul. Cieszyńskiej 10 w Opolu30 sierpnia 2022, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o zebranym materiale dowodowym w postępowaniu w/s wydania zezwolenia na usunięcie dzrzewa z terenu przy ul.Dambonia 159-16130 sierpnia 2022, obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym w postępowaniu w/s wydania zezwolenia na usunięcie drzewa przy ul. Hubala 12d29 sierpnia 2022, OŚR.6131.298.2022.DS Obwieszczenie PMO o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa oraz odmawiającej udzielenia zezwolenia na usunięcie drzew25 sierpnia 2022, OŚR.6131.310.2022.DS Obwieszczenie PMO o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa18 sierpnia 2022, OŚR.6131.384.2022.DS Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym24 sierpnia 2022, Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowaniaw sprawie wydania decyzjio zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej "Budowa obwodnicy południowejod ul. Krapkowieckiej do ul. Strzeleckiej ..."24 sierpnia 2022, Obwieszczenie PMO o wszczęciu postępowania UAB.6733.29.2022.AW dot. wydania decyzji ULICP na terenie działki nr 959/175, 564/48, 957/175 k.m.4 obręb Sławice, w rejonie ul. Opolskiej w Opolu25 sierpnia 2022, Obwieszczenie o przystąpieniu do aktualizacji programu ochrony środowiska23 sierpnia 2022, Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji ULCP dla inwestycji: rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego w SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii przy ul. Katowickiej 66a23 sierpnia 2022, Obwieszczenie o wpłynięciu odwołania od decyzji WZ nr UAB.6730.127.2022.AZ z dnia 27.07.2022r. dla inwestycji: budowa czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie działki nr 1429/111 k.m.4 obręb Chmielowice w Opolu23 sierpnia 2022, Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wrzoski III" w Opolu19 sierpnia 2022, Obwieszczenie nr OŚR.6131.433.2022.MKA o wszczęciu postępowania o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzewa przy pl. Teatralnym 6-7 i przeprowadzeniu oględzin 18 sierpnia 2022, OŚR.6131.420.2022.DS Obwieszczenie PMO o wszczęciu postępowania administracyjnego i przeprowadzeniu dowodu z oględzin drzewa18 sierpnia 2022, Obwieszczenie PMO o wszczęciu postępowania UAB.6733.32.2022.AD dot. wydania decyzji ULICP na terenie działek nr 1324/62, 181, 1406/63, 1401/63, 1403/63, 1404/63, 1405/63 k.m.4 obręb Chmielowice w Opolu19 sierpnia 2022, Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Czarnowąsy II" w Opolu19 sierpnia 2022, Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Czarnowąsy I" w Opolu17 sierpnia 2022, Obwieszczenie PMO o wszczęciu postępowania UAB.6733.33.2022.AW dot. wydania decyzji ULICP na terenie działki nr 332 k.m.1 obręb Świerkle, w rejonie ul. Nowiny w Opolu 18 sierpnia 2022, Obwieszczenie nr OŚR.6131.305.2022.MKA o mozliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w sprawie zezwolenia na usunięcie drzewa przy ul. J.Bytnara Rudego 18A 18 sierpnia 2022, Obwieszczenie nr OŚR.6131.304.2022.MKA o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w sprawie zezwolenia na usunięcie drzewa przy ul. mjr Hubala 13D 17 sierpnia 2022, Obwieszczenie nr OŚR.6131.288.2022.MKA o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie o nałożenie ponownie obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych przy ul. Ozimskiej 62-68, Kani 3bc17 sierpnia 2022, Obwieszczenie PMO nr dot. wydania decyzji o ULICP nr UAB.6733.31.2022.KI dla inwestycji: budowa sieci gazu śr/c 63PE do 0,5MPa na terenie części działek nr 591/102, 762/152, k.m. 1, obręb Chmielowice, ul. Jedwabna w Opolu16 sierpnia 2022, Obwieszczenie nr OŚR.6131.287.2022.MKA o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie ponownego nałożenia na OSM Przyszzłość obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych przy ul. Ozimskiej 62-68, Kani 3bc16 sierpnia 2022, Obwieszczenie nr OŚR.6131.290.2022.MKA o wydaniu decyzji w sprawie umorzenia postepowania o nałożenie ponownie na OSM Przyszłość obowiązku wykonania nasadzenia zastępczego przy ul. Fabrycznej 22-3616 sierpnia 2022, Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „w rejonie ulicy Lipowej” w Opolu16 sierpnia 2022, Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wrzoski V” w Opolu11 sierpnia 2022, Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji ULCP dla inwestycji: rozbudowa budynku Wojewódzkiej Przychodni Onkologicznej o parterowy budynek wraz z szybem dźwigowym przy ul. Katowickiej 66a10 sierpnia 2022, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy ścieżki rowerowej nr UAB.6733.34.2022.AD09 sierpnia 2022, Obwieszczenie PMO dot. wydania decyzji o ULICP dla inwestycji: budowa linii kablowej średniego napięcia 15kV na terenie działek nr 291, 292/11, 292/12, 275/3, 301, 275/6, 276/21 k.m. 12, obręb Czarnowąsy oraz 574/113, 682/112 k.m. 2 obręb Brzezie w Opolu08 sierpnia 2022, Obwieszczenie PMO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ULICP dla inwestycji: rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego w SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii na terenie działek nr 28/5, 28/6, 27/3, 27/6, 28/13 k.m. 46 obręb Opole, ul.Katowicka 66A w Opolu05 sierpnia 2022, Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „w rejonie ulicy Wschodniej I” w Opolu04 sierpnia 2022, OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA o wszczęciu postępowania administracyjnego i przeprowadzeniu dowodu z oględzin drzew przy ul. Armii Krajowej 1ABC03 sierpnia 2022, obwieszczenie PMO o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zachowania żywotności nasadzeń zastępczych i przeprowadzeniu dowodu z oględzin drzewa przy ul. Szarych Szregów 48-5002 sierpnia 2022, Obwieszczenie PMO o wydaniu w dniu 02.08.2022 decyzji o warunkach zabudowy nr UAB.6730.431.2021.JK dla inwestycji: budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej i szeregowej, wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Wiedeńskiej w Opolu29 sierpnia 2022, obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w/s ponownego nałożenia obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych przy ul. Szarych Szeregów 13