Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycję30 stycznia 2023, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wszczęciu postępowania w/s udzielenia zezwolenia na usunięcie drzew przy ul.Bielskiej/Kieleckiej/ Al. Witosa 30 stycznia 2023, Obwieszczenie nr OŚR.6131.565.2022.MKA o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w sprawie nałożenia ponownie na OSM "Przyszłość" obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych 10 szt. drzew przy ul. Chabrów 145-197 w Opolu30 stycznia 2023, Obwieszczenie nr OŚR.6131.574.2022.MKA w sprawie nałożenia ponownie na Spółdzielnię Mieszkaniową w Opolu obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych 4 szt. drzew przy ul. Fieldorfa 4-10 w Opolu 30 stycznia 2023, Obwieszczenie nr OŚR.6131.573.2022.MKA w sprawie możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w sprawie nałożenia ponownie na Spółdzielnię Mieszkaniową w Opolu obowiązku wykonania nasadzenia zastępczego przy ul. Cieszyńskiej 20 w Opolu 30 stycznia 2023, Obwieszczenie nr OŚR.6131.566.2022.MKA w sprawie mozliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w sprawie nałożenia na OSM Przyszłość ponownie obowiązku wykonania nasadzenia zastępczego przy ul. Luboszyckiej 10-10D, 12-12C 30 stycznia 2023, Obwieszczenie nr OŚR.6131.575.2022.MKA o mozliwości zapoznania sie z materiałem dowodowym w sprawie nałożenia ponownie na OSM "Przyszłość" obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych 7 szt. drzew na terenie przy ul. Wilsona 26-82 27 stycznia 2023, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w/s usunięcia drzew przy ul. Chabrów27 stycznia 2023, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wszczęciu postępowania administracyjnego w/s nałożenia ponownie obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych27 stycznia 2023, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wszczęciu postępowania administracyjnego w/s nałożenia ponownie obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych27 stycznia 2023, obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wszczęciu postępowania administracyjnego w/s nałożenia ponownie obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych27 stycznia 2023, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wszczęciu postępowania administracyjnego w/s nałożenia ponownie obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych27 stycznia 2023, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wszczęciu postępowania w/s nałożenia ponownie obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych27 stycznia 2023, OŚR.6131.382.2018DD OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zachowania żywotności nasadzeń zastępczych27 stycznia 2023, OŚR.6131.350.2018DD OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zachowania żywotności nasadzeń zastępczych27 stycznia 2023, OŚR.6131.296.2018.DD OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zachowania żywotności nasadzeń zastępczych26 stycznia 2023, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w/s nałożenia ponownie obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych26 stycznia 2023, Obwieszczenie PMO o wydaniu decyzji ULICP nr UAB.6733.57.2022.JM dla inwestycji: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia 160PE do 0,5 MPa przy ul. Wrocławskiej 26 stycznia 2023, Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej25 stycznia 2023, Obwieszczenie PMO o wszczęciu postępowania UAB.6733.2.2023.JM dot. wydania decyzji ULICP na terenie działeki nr35/4 k.m.26 obręb Półwieś, w Opolu23 stycznia 2023, Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego p.n. "Rozbudowa 116 Szpitala Wojskowego w Opolu o budynek Izby Przyjęć wraz ze zwiekseniem bazy łóżkowej i diagnostycznej oraz rozbudowa niezbędnaj infrastruktury budowlanej, technicznej i drogowej"24 stycznia 2023, OŚR.6131.27.2022.BŻD OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA o wszczęciu postępowania administracyjnego i przeprowadzeniu dowodu z oględzin drzew24 stycznia 2023, OŚR.6131.16.2022.BŻD OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA o wszczęciu postępowania administracyjnego i przeprowadzeniu dowodu z oględzin drzew23 stycznia 2023, Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację celu publicznego dla inwestycji: budowa wiaty rekreacyjnej na terenie części działek nr 16/7, 71/1 k.m. 1 oraz części działki nr 257/44 k.m. 2 obręb Sławice, ul. Opolska w Opolu20 stycznia 2023, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania nr UAB.6733.3.2023.AD w sprawie wydania inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej na dz. nr 181, 485/63, 1406/63, k.m.4, obr. Chmielowice w Opolu19 stycznia 2023, obwieszczenie PMO o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew, rosnących przy ul. Rzeszowskiej 4-619 stycznia 2023, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu pubicznego dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr 2602/62, 53, 2961/41, km. 3, obręb Czarnowąsy, ul. Borowa w Opolu18 stycznia 2023, Obwieszczenie PMO o wydaniu decyzji ULICP nr UAB.6733.52.2022.JM dla inwestycji:budowa sieci gazowej średniego ciśnienia 125PE do 0,5MPa18 stycznia 2023, Zawiadomienie o zakończeniu i zebraniu niezbędnych materiałów w postępowaniu dot. wydania warunków zabudowy nr UAB.6730.293.2021.AD dot. budowy farmy fotowoltaicznej obr. Czarnowąsy w Opolu17 stycznia 2023, Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej16 stycznia 2023, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wydaniu decyzji w/s usunięcia drzewa16 stycznia 2023, Obwieszczenie o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów oraz żądań przed wydaniem decyzji w postępowaniu administracyjnych dotyczącym ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji: budowa czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie dz. nr 1429/111 km.4, obręb Chmielowice ul. Mikołaja Moczi w Opolu13 stycznia 2023, Obwieszczenie o wpłynęciu odwołania od decyzji nr UAB.6730.263.2022.AZ z dnia 15.12.2022r. i przekazaniu sprawy do SKO09 stycznia 2023, Obwieszczenie o wpłynęciu odwołania od decyzji nr UAB.6730.249.2022.AZ z dnia 15.12.2022r. i przekazaniu sprawy do SKO05 stycznia 2023, OŚR.6131.635.2022.BŻD OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa05 stycznia 2023, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w postępowaniu w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie drzew z terenu przy ul. Chabrów 101-14104 stycznia 2023, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia inwestycji celu pubicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play na dz. nr 1138 obręb Nowa Wieś Królewska w Opolu02 stycznia 2023, obwieszczenie PMO o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew, rosnących na nieruchomości przy ul. Chabrów 33-63 w Opolu