Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycję27 grudnia 2023, OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA o nowym terminie rozpatrzenia wniosku o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzewa28 grudnia 2023, Obwieszczenie nr OŚR.6131.521.2023.EM w sprawie wydania decyzji o umorzeniu postępowania o nałożenie ponownie obowiązku wykonania nasadzenia zastępczego przy ul. Chabrów 94-10028 grudnia 2023, Obwieszczenie nr OŚR.6131.432.2023.EM o wydaniu decyzji o zezwoleniu na usunięcie świerka pospolitego przy ul. Srebrnej 23-25-27-29 i uzależnieniu zezwolenia od wykonania nasadzenia zastępczego 1 szt. drzewa27 grudnia 2023, Obwieszczenie o wydaniu decyzji u.l.i.c.p. nr UAB.6733.46.2023.JK dla inwestycji: budowa sieci elektrycznej 15 kV oraz 0,4 kV na dz. nr 88/38, km 57, obręb Opole, ul. Chłodnicza27 grudnia 2023, Obwieszczenie o wydaniu decyzji u.l.i.c.p. nr UAB.6733.45.2023.JK dla inwestycji: budowa sieci wodociągowej przy ul. Rejtana, dz. nr 10/81, km 74, obręb Opole20 grudnia 2023, Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr UAB.6733.36.2023.AD z dnia 20.12.2023 r. o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji pubicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji radiokomunikacyjnej nr BT21030 na terenie dz. nr 625/114, k.m. 1, obręb Chmielowice w Opolu19 grudnia 2023, Obwieszczenei o zażaleniu na postanowienie o zawieszeniu postępowania nr UAB.6730.293.2022.AD dla budowy farmy fotowoltaicznej na terenie działek 8, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 283/14, 284/14, 285/14, 286/14, 292/18, 294/18, 462/12 km. 9, obręb Czarnowąsy, w Opolu,19 grudnia 2023, Obwieszczenie PMO o wydaniu Decyzji ULICP nr UAB.6733.44.2023.KK dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej przy ul. Siennej w Opolu15 grudnia 2023, obwieszczenie o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę 14 grudnia 2023, Obwieszczenie nr OŚR.6131.549.2023.MKA o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w sprawie nałożenia ponownie na Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Wiejskiej 169B i 171 A-D obowiązku wykonania nasadzenia zastępczego, w przypadku niezachowania żywotności po 3 latach 14 grudnia 2023, Obwieszczenie PMO o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dotyczącej rozbudowy budynku mieszkalnego przy ul. Grottgera 9 w Opolu14 grudnia 2023, Obwieszczenie o uchwaleniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Opolu13 grudnia 2023, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w postępowaniu w/s ponownego nałożenia obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych12 grudnia 2023, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wydaniu decyzji w/s usunięcia drzewa07 grudnia 2023, OŚR.6131.199.2023.BŻD07 grudnia 2023, Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr UAB.6733.43.2023.LW dla ustalenia lokalizacji celu publicznego dla budowy stacji transformatorowej wraz z przyłączem elektrycznym dla projektowanej stacji szybkiego ładowania autobusów elektrycznych na terenie cz. dz. nr 132, obręb Gosławice w Opolu04 grudnia 2023, Obwieszczenie nr OŚR.6131.521.2023.EM o możliwości zapoznania się z materiałem w sprawie nałożenia ponownie obowiązku wykonania nasadzenia zastępczego przy ul. Chabrów 94-10005 grudnia 2023, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o zebraniu materiału dowodowego w sprawie udzielenia zezwolenia na usuniecie drzewa z terenu przy ul. Srebrnej 23-25-27-2905 grudnia 2023, Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice III" w Opolu01 grudnia 2023, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie stwierdzenia braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko