Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęArchiwum
12 lutego 2024, UAB.6740.581.2023.JP - OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - ul. Górna
26 lutego 2024, Obwieszczenie UAB.6740.576.2023.MG Prezydenta Miasta Opola o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: Rozbudowie ul. Dobisa w Opolu 28 lutego 2024, OŚR.6131.6.2024.DS Obwieszczenie Prezydenta MIasta Opola o umorzeniu postępowania w sprawie nałożenia ponownie na Opolską Spółdzielnię MIeszkaniową "Przyszłość" obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych29 lutego 2024, Obwieszczenie PMO o wydaniu Decyzji WZ nr UAB.6730.306.2023.KR dla inwetsycji pn. nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na terenie działki nr 1826, obręb Grudzice, ul. Groszowicka w Opolu29 lutego 2024, Obwieszczenie nr OŚR.6131.440.2023.MKA w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na usunięcie 6 sztuk drzew i odmowie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew na terenie Administracji Osiedla nr III Spółdzielni Mieszkaniowej w Opolu 27 lutego 2024, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach zawiadamia o wydaniu decyzji z dnia 22 lutego 2024 r. znak GL.RUZ.4219.24.2023.3.BS.27 lutego 2024, Obwieszczenie o wydaniu decyzji u.l.i.c.p. nr UAB.6733.4.2024.JK dla inwestycji: budowa ekranów akustycznych na dz. nr 39/2, k.m. 22, obręb Opole, ul. Harcerska26 lutego 2024, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o zebraniu materiału dowodowego sprawie nałożenia ponownie na Spółdzielnię Mieszkaniową w Opolu przy ul. Sosnkowskiego 40-42 w Opolu, obowiązku wykonania nasadzenia zastępczego drzewa gat. śliwa wiśniowa odm. Pissardii na nieruchomości przy ul. Bielskiej 43 (działka nr 133/46, obręb Kolonia Gosławicka)22 lutego 2024, Obwieszczenie PMO o wydaniu Decyzji ULICP nr UAB.6733.3.2024.KR, dla inwestycji: budowa miejsca gromadzenia odpadów wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu, na terenie części działek nr 557, 558, 559, 560, 563, 564, 565, obręb Kolonia Gosławicka, ul. Górna w Opolu21 lutego 2024, Obwieszczenie nr OŚR.6131.119.2024.MKA o wszczęciu postępowania o nałożenie ponownie obowiązku wykonania nasadzenia zastępczego przy ul. Bielskiej 37-39 i oględzinach drzew 21 lutego 2024, Obwieszczenie nr OŚR.6131.118.2024.MKA o wszczęciu postępowania o nałożenie ponownie obowiązku wykonania nasadzen zastępczych przy ul.Bielskiej-Kaliskiej i Piotrkowskiej oraz przeprowadzeniu oględzin i 21 lutego 2024, Obwieszczenie nr OŚR.6131.115.2024.MKA o wszczęciu postępowania w sprawie nałożenia ponownie obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych i oględzinach drzew przy ul.Piotrkowskiej 20 lutego 2024, Obwieszczenie nr OŚR.6131.111.2024.MKA o wszczęciu postępowania i oględzinach drzew dto. nałożenia ponownie obowiązku nasadzeń ul. Chabrów 101-141 20 lutego 2024, Obwieszczenie nr OŚR.6131.110.2024.MKA o wszczęciu postępowania i przeprowadzeniu oględzin dot. nalożenia ponownie obowiązku nasadzenia zastepczgo ul. Rodziewiczówny 3-11 i ul. Fabryczna 2-1419 lutego 2024, Obwieszczenie PMO o przekazaniu akt sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu dot. wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji: rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Grottgera 9 w Opolu16 lutego 2024, Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr GL.ZUZ.3.4210.374.2023.RG16 lutego 2024, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w postępowaniu w/s zmiany decyzji dotyczącej zezwolenia na usunięcie drzew15 lutego 2024, Obwieszczenie nr OŚR.6131.39.2024.MKA o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w sprawie nałożenia ponownie na Spółdzielnię Mieszkaniową w Opolu obowiązku wykonania nasadzenia zastępczego 15 lutego 2024, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie drzew, dz. nr 172, k.m. 20, obreb Opole15 lutego 2024, Obwieszczenie nr OŚR.6131.89.2024.MKA o wszczęci postepowania w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew i przeprowadzeniu oględzin na nieruchomości przy ul. Chabrów 145-197 15 lutego 2024, Obwieszczenie nr OŚR.6131.660.2022.MKA o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na usunięcie drzew i uzależnieniu zezwolenia od wykonania nasadzeń zastępczych, w zakresie zmiany miejsca nasadzeń 12 lutego 2024, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wydaniu decyzji w/s usunięcia drzew08 lutego 2024, OŚR.6131.382.2018.DD OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA08 lutego 2024, OŚR.6131.350.2018.DD OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA 08 lutego 2024, OŚR.6131.553.2023.BŻD OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA05 lutego 2024, Obwieszczenie z dnia 05.02.2024 znak UAB.6740.547.2023.JaK o wydaniu decyzji nr 32/24 z dnia 05.02.2024 r. obejmująca rozbudowę istniejącej hali produkcyjno-magazynowej OPO3A o część produkcyjną -magazynową z zapleczem socjalno-biurowym ul. Północna w Opolu 07 lutego 2024, Obwieszczenie w spr. nr UAB.6733.4.2024.JK o zawiadomieniu o wszcz. postęp. w prawie wydania decyzji o u.l.i.c.p. dla budowy ekranów akustycznych na dz. nr 39/2, k.m. 22, obręb Opole, ul. Harcerska05 lutego 2024, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wszczęciu postępowania administracyjnego w/s ponownego nałożenia obowiązku wykonania nasadzeń i przeprowadzeniu dowodu z oględzin nasadzeń zastępczych05 lutego 2024, Obwieszczenie PMO o zebraniu niezbędnych materiałów do wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji: budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na terenie działki nr 1826, obręb Grudzice, ul. Groszowicka w Opolu05 lutego 2024, Obwieszczenie o wydaniu decyzji ulcp dla inwestycji pn. budowa wraz z przebudową sieci gazowej niskiego ciśnienia DN200 PE, DN110 PE przy ul. Koszyka w Opolu02 lutego 2024, Obwieszczenie o zawiadomieniu właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonych na terenie działki nr 622 obręb Chmielowice, przy ul. Modrzewiowej w Opolu01 lutego 2024, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ulicy Kujawskiej w Opolu.01 lutego 2024, OŚR.6131.6.2023.DS Obwieszczenie PMO o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym, dot. zachowania żywotności nasadzeń zastępczych po 3 latach, Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "Przyszłość"01 lutego 2024, Obwieszczenie PM Opola o wydaniu decyzji ULICP dla inwestycji: budowa sieci wodociągowej na terenie części działek nr: 1241, 1199, 1200, 1242, 1179, 1180, 1214, 1219, 1225, 1227, obręb CHMIELOWICE, w rejonie ulicy Dworcowej i Siennej w Opolu.