Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycję18 kwietnia 2024, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie wydania decyzji ULICP dla inwestycji: rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie dz. nr 448/5, 448/12, 449, 453, obręb Krzanowice w rejonie ul. Łukowej w Opolu.18 kwietnia 2024, Obwieszczenie nr OŚR.6131.220.2024.MKA o wszczęciu postępowania na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej w Opolu w sprawie zezwolenia na usunięcie drzewa przy ul. J.B. Rudego 9 i przeprowadzeniu oględzin drzewa 11 kwietnia 2024, Obwieszczenie PM Opola o wydaniu decyzji ULICP dla inwestycji: przebudowa z rozbudową, nadbudową i zmianą sposobu użytkowania budynku gospodarczego na świetlicę na terenie części działki nr 111, obręb SŁAWICE, ul. Opolska w Opolu.09 kwietnia 2024, OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie ponownego nałożenia obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych09 kwietnia 2024, Obwieszczenie nr OŚR.6131.54.2024.MKA o wydaniu decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie dwóch drzew gat. jabłonie domowe na nieruchomości przy ul. Pużaka 22 04 kwietnia 2024, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ULICP dla inwestycji: budowa infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego na terenie części dz. nr 1321 obręb Gosławice, ul.  Pużaka w Opolu.04 kwietnia 2024, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w postępowaniu w/s udzielenia zezwolenia na usunięcie drzew02 kwietnia 2024, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wszczęciu postępowania administracyjnego w/s udzielenia zezwolenia na usunięcie drzew i przeprowadzeniu dowodu z oględzin drzew02 kwietnia 2024, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wydaniu zezwolenia na usuniecie drzew z terenu przy ul. Luboszyckiej 10-12c