Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Prezydent Miasta Opola

 

INFORMUJE O PRZEDŁUŻENIU TERMINU NABORU WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI CELOWYCH

ZE ŚRODKÓW BUDŻETU MIASTA OPOLA
W RAMACH  „PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE - ODDECH DLA OPOLA”

na zadania zaplanowane do realizacji w roku 2022

 

Na podstawie § 4 ust. 1 Uchwały Nr XIX/387/19 Rady Miasta Opola z dnia 28 listopada 2019r.
w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu Miasta Opola w ramach „Programu czyste powietrze-oddech dla Opola” (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2019r., poz. 3855 ze zm.) - ogłaszam nabór wniosków od beneficjentów (osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych posiadających tytuł prawny do nieruchomości na terenie miasta Opola) zainteresowanych uzyskaniem dotacji na zmianę ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w lokalu lub budynku poprzez:

  1. przyłączenie do sieci ciepłowniczej;
  2. wykonanie ogrzewania gazowego, elektrycznego, olejowego;
  3. montaż pompy ciepła;
  4. montaż kotła na paliwo stałe (z wyłączeniem kotłów na paliwo węglowe) spełniającego minimum standard emisyjny zgodny z Ekoprojektem, jeżeli korzystanie z tego typu sposobu ogrzewania jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w przypadku realizacji zadania na terenie objętym planem.

Informuję, że do dnia 20 lipca 2022 roku lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych w budżecie Miasta Opola na 2022 rok na realizację Programu, zostaje przedłużony termin składania wniosków o udzielenie dotacji celowej.

Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Obywatela Urzędu Miasta Opola Rynek-Ratusz (parter) lub przez umieszczenie w urnie podawczej ustawionej przy wejściu głównym Urzędu Miasta Opola, Pl. Wolności 7-8. Można też przesłać je na adres: Urząd Miasta Opola, ul. Rynek 1A
45-015 Opole.

Wniosek o udzielenie dotacji musi być złożony przed rozpoczęciem inwestycji, na obowiązującym druku, stanowiącym załącznik nr 1 lub nr 2 do ww. uchwały.

Rozpoczęcie realizacji zadania może nastąpić dopiero po podpisaniu umowy dotacji z Miastem Opole, na podstawie złożonego wniosku, spełniającego wszelkie wymogi określone w ww. uchwale Rady Miasta Opola.

W razie pytań prosimy o kontakt z pracownikami Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu
Miasta Opola
- tel. 77 45 11 910, 77 54 11 375.

Szczegółowe zasady udzielania i rozliczania dotacji oraz wzory dokumentów określone są w uchwale
Nr XIX/387/19 Rady Miasta Opola z dnia 28 listopada 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2019r., poz. 3855 ze zm.) dostępnej pod adresem:

https://www.niskaemisjaopole.pl/dofinansowania-na-ekologiczne-ogrzewanie/dotacje-celowe-ze-srodkow-budzetu-miasta-opola-na-realizacje-zadan-z-zakresu-ochrony-srodowiska-w-ramach-programu-czyste-powietrze-oddech-dla-opola

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 284
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa: Informacja o przedłużeniu terminu naboru wniosków o udzielenie dotacji celowych
Osoba, która wytworzyła informację: Marcin Węgrzyn
Osoba, która udostępnia informację: Marcin Węgrzyn
Data wytworzenia informacji: 30.06.2022 14:49:42
Data udostępnienia informacji: 30.06.2022 14:58:34
Data ostatniej aktualizacji: 30.06.2022 15:05:00
Rejestr zmian