Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycję30 listopada 2023, Ogłoszenie o konkursie na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Miasta Opola30 listopada 2023, Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu w drodze przetargu30 listopada 2023, Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu w drodze przetargu27 listopada 2023, Ogłoszenie Miasta Opola o otwartym naborze na partnera z sektora organizacji pozarządowych w celu wspólnej realizacji projektu planowanego do złożenia do programu „Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027”, działanie 2.6 Ochrona różnorodności biologicznej23 listopada 2023, Informacja o dostosowaniu numeracji działek ewidencyjnych na obrębach Bierkowice, Chmielowice, Sławice do wymogów rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków23 listopada 2023, Wykaz nieruchomości niezabudowanych wyznaczonych do zbycia w drodze przetargu 23 listopada 2023, Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 16 listopada 2023, Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny16 listopada 2023, Wykaz nieruchomości niezabudowanych wyznaczonych do zbycia w drodze przetargu 16 listopada 2023, Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 10 listopada 2023, Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 10 listopada 2023, Wykazy nieruchomości lokalowych wyznaczonych do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego wraz z ułamkową częścią gruntu06 listopada 2023, Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 06 listopada 2023, Wykazy nieruchomości wyznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy 06 listopada 2023, Wykazy nieruchomości wyznaczonych do bezprzetargowego bezpłatnego oddania w użyczenie 06 listopada 2023, Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodzę przetargu06 listopada 2023, Wykazy nieruchomości lokalowych wyznaczonych do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego wraz z ułamkową częścią gruntu02 listopada 2023, Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 02 listopada 2023, Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaż, w trybie art. 198g ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, na rzecz użytkownika wieczystego - działki nr 267/34, 267/36, 267/37, 267/38, 267/39, 267/40 a.m. 56, obręb Opole02 listopada 2023, Nabór wniosków w ramach Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 202402 listopada 2023, Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, w trybie art. 198g ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, na rzecz użytkownika wieczystego – działki 1468, 1469, 1470, 1471, 1472 i 1476 obręb Nowa Wieś Królewska