Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycję25 lipca 2023, Wykazy nieruchomości wyznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego ograniczonego25 lipca 2023, Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny25 lipca 2023, Wykazy nieruchomości lokalowych wyznaczonych do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego wraz z ułamkową częścią gruntu25 lipca 2023, Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 20 lipca 2023, Wykazy nieruchomości lokalowych wyznaczonych do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego wraz z ułamkową częścią gruntu20 lipca 2023, Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 19 lipca 2023, zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia prawa własności części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - działka 181 (wcześniej nr 235/7 am 6) obręb Czarnowąsy - inwestycja celu publicznego19 lipca 2023, zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia prawa własności części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - działka 756 (wcześniej nr 477/16 am 4) obręb Czarnowąsy - inwestycja celu publicznego18 lipca 2023, Zawiadomienie z art. 10 kpa - dot. postępowania o ustalenie odszkodowania za działkę oznaczoną numerem 1362 o. Gosławice (ZRID 5/21) przy ul. J. Bytnara Rudego (9, 10A-10E i 11A-11F)18 lipca 2023, Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do darowizny na rzecz Gminy Opole - działki położone w obrębie Półwieś13 lipca 2023, Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 11 lipca 2023, Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 11 lipca 2023, zawiadomienie o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w sprawie ograniczenia prawa własności części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - działka 638/1 am 5 obręb Wrzoski 11 lipca 2023, Prezydent Miasta Opola podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat: nieruchomość położona przy Pl. Wolności 7-8, działka nr 115/22 karta mapy 44 obręb Opole, przeznaczona na dzierżawę pod kiosk. Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w budynku Ratusza przy ul. Rynek 1A na okres od 11.07.2023 r. do 31.07.2023 r.11 lipca 2023, Prezydent Miasta Opola podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat: nieruchomość położona przy Pl. Wolności 7-8, działka nr 115/22 karta mapy 44 obręb Opole, przeznaczona na dzierżawę pod kiosk. Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w budynku Ratusza przy ul. Rynek 1A na okres od 11.07.2023 r. do 31.07.2023 r.10 lipca 2023, Decyzja Prezydenta Miasta Opola z 4 lipca 2023 r. nr BNSP.6853.1.2023.AK o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - działka 638/1 am 5 Wrzoski - inwestycja celu publicznego11 lipca 2023, Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy - działka 24/4 am 26 Wójtowa Wieś06 lipca 2023, Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 04 lipca 2023, Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy - działka 203/2 o. Gosławice04 lipca 2023, Wykazy nieruchomości wyznaczonych do zbycia w drodze przetargu04 lipca 2023, Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę