Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycję29 maja 2024, Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, w trybie art. 198g ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, na rzecz użytkownika wieczystego - działka nr 97/2, a.m. 50, obręb Opole28 maja 2024, Informacja o dostosowaniu numeracji działek ewidencyjnych na obrębach Groszowice, Półwieś, Szczepanowice, Wójtowa Wieś, Winów do wymogów rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków27 maja 2024, Ogłoszenie o rozpoczęciu akcji informacyjnej do konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Opola w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Opola na lata 2024-202727 maja 2024, Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, w trybie art. 198g ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, na rzecz użytkownika wieczystego - działka nr 13/21, a.m. 74, obręb Opole23 maja 2024, Wykazy nieruchomości niezabudowanych wyznaczonych do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego 23 maja 2024, Decyzja Prezydenta Miasta Opola z dnia 20 maja 2024 r. nr BNSP.6833.24.2021.AIS o ustaleniu wysokości odszkodowania za nieruchomość przejętą pod drogę publiczną - działka 11/8 o. am 35 o. Szczepanowice (ZRID 1/21)16 maja 2024, Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym - działka 10/42 am 56 Opole 14 maja 2024, Zawiadomienie Prezydenta Miasta Opola o zamiarze włączenia karty adresowej zabytku do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Opola14 maja 2024, Zawiadomienie Prezydenta Miasta Opola o zamiarze włączenia karty adresowej zabytku do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Opola14 maja 2024, Zawiadomienie Prezydenta Miasta Opola o zamiarze włączenia karty adresowej zabytku do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Opola14 maja 2024, Zawiadomienie Prezydenta Miasta Opola o zamiarze włączenia karty adresowej zabytku do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Opola14 maja 2024, Zawiadomienie Prezydenta Miasta Opola o zamiarze włączenia karty adresowej zabytku do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Opola14 maja 2024, Zawiadomienie Prezydenta Miasta Opola o zamiarze włączenia karty adresowej zabytku do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Opola14 maja 2024, Zawiadomienie Prezydenta Miasta Opola o zamiarze włączenia karty adresowej zabytku do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Opola14 maja 2024, Zawiadomienie Prezydenta Miasta Opola o zamiarze włączenia karty adresowej zabytku do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Opola14 maja 2024, Zawiadomienie Prezydenta Miasta Opola o zamiarze włączenia karty adresowej zabytku do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Opola14 maja 2024, Zawiadomienie Prezydenta Miasta Opola o zamiarze włączenia karty adresowej zabytku do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Opola14 maja 2024, Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 13 maja 2024, Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w bezpłatne używanie w drodze bezprzetargowej10 maja 2024, Wykazy nieruchomości wyznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej 09 maja 2024, Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 09 maja 2024, Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w sprawie ograniczenia prawa własności części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - działka nr 1051 (wcześniej nr 317/143 am 1) obręb Chmielowice - inwestycja celu publicznego09 maja 2024, Wykazy nieruchomości wyznaczonych do zbycia w drodze zamiany07 maja 2024, Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 07 maja 2024, Wykazy wolnych lokali użytkowych przeznaczonych do najmu w drodze przetargu07 maja 2024, Wykaz wolnych lokali użytkowych przeznaczonych do najmu w drodze przetragu07 maja 2024, Wykaz wolnych lokali użytkowych, przeznaczonych do najmu w drodze przetargu06 maja 2024, Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w bezpłatne używanie w drodze bezprzetargowej