Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycję31 października 2022, Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydanej decyzji w spaiwe zmiany decyzji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzedwodowej na liniach kolejowych PKP 12 października 2022, Obwieszczenie PREZYDENTA MIASTA OPOLA UAB.6740.493.2022.JaK o wszczęciu postępowania dot. rozbudowy w obrębie ul. Firmowej 27 października 2022, Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego nr DOŚ-RG.7422.39.2022.JJ z dnia 27.10.2022 r. dot. wydania decyzji zmieniającej koncesję na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża "Groszowice Południe II"28 października 2022, OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa28 października 2022, Decyzja nr 5/22 o zmianie zezwalająca na realizację inwestycji drogowej31 października 2022, OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA terminy polowań zbiorowych w sezonie 2022/2023 Koło Łowieckie Nr 1 „Hubertus” Opole31 października 2022, Obwieszczenie nr OŚR.6131.530.2022.MKA o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w sprawie o nałożenie ponownie obowiązku wykonania nasadzeń przy ul. Kieleckiej 9 28 października 2022, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wszczęciu postępowania administracyjnego i przeprowadzeniu dowodu z oględzin drzewa przy ul. Zapolskiej 28-3628 października 2022, Obwieszczenie OŚR.6131.529.2022.MKA o mozliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w sprawie o nałożenie ponownie obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych 5 szt. drzew przy ul. Bielskiej 52 i Chełmskiej 24-28 27 października 2022, Obwieszczenie OŚR.6131.528.2022.MKA o możliwości zapoznania się z materiałem w sprawie o ponowne nałożenie obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych przy ul. J.B.Rudego 14 27 października 2022, OŚR.6131.606.2022.DS Obwieszczenie PMO o wszczęciu postępowania administracyjnego i przeprowadzeniu dowodu z oględzin drzewa25 października 2022, Obwieszczenie PMO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr UAB.6733.16.2022.MP dla inwestycji: rozbudowa sieci niskiego napięcia w obrębie ulic: Prószkowska, Leśne Wzgórze oraz Winogronowa 18 października 2022, OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA o planowanych terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych w sezonie 2022/2023 przez Koło Łowieckie Nr 3 „Lis” Opole20 października 2022, OŚR. 6131.413.2022 OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA18 października 2022, Obwieszczenie PMO o wszczęciu postępowania UAB.6733.43.2022.LM dot. wydania decyzji ULICP na terenie działek nr 247, 306, 1088/30 k.m.1 obręb WINÓW w Opolu18 października 2022, Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Zakrzów IIa" w Opolu12 października 2022, Postanowienie PMO nr UAB.6733.33.2022.AW o sprostowaniu błędów pisarskich17 października 2022, Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.14 października 2022, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola14 października 2022, Obwieszczenie nr OŚr.6131.403.2022.MKA o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w sprawie zezwolenia na usunięcie 3 drzew na nieruchomości przy ul. Cieszyńskiej 18-20 w Opolu 12 października 2022, Obwieszenie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu i uzupełnieniu decyzji nr UAB.6733.34.2022.AD14 października 2022, Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym14 października 2022, Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "w rejonie szpitala przy Alei Wincentego Witosa" w Opolu12 października 2022, Obwieszczenie PMO o wszczęciu postępowania UAB.6733.39.2022.JM dot. wydania decyzji ULICP na terenie działek nr 1428/111, 1429/111 k.m.4 obręb Chmielowice, w rejonie ul. Mikołaja Moczi w Opolu12 października 2022, Obwieszczenie PMO o wszczęciu postępowania UAB.6733.38.2022.JM dot. wydania decyzji ULICP na terenie działek nr 2374/89, 2145/71 k.m.3 obręb Czarnowąsy, w rejonie ul. Herbacianej w Opolu13 października 2022, Obwieszczenie PMO o wszczęciu postępowania UAB.6733.37.2022.JM dot. wydania decyzji ULICP na terenie działek nr276/37, 65 k.m.2 obręb Sławice, w rejonie ul. Sławickiej w Opolu13 października 2022, Obwieszczenie PMO o wszczęciu postępowania UAB.6733.36.2022.JM dot. wydania decyzji ULICP na terenie działek nr378, 187/3, 183 k.m.3 obręb Gosławice, w rejonie ul. Pszenicznej w Opolu12 października 2022, OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 12 października 2022, OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej11 października 2022, Obwieszczenie o wydaniu decyzji u.l.i.c.p. nr UAB.6733.40.2022.JK dot. rozbudowy sieci wod.-kan. na terenie dz. nr 765/1, 765/6, 765/7, 765/8, 362, k.m. 1, obręb Krzanowice, ul. Krzanowicka w Opolu07 października 2022, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wydaniu decyzji w/s usunięcia drzewa przy ul. Dambonia 159-16106 października 2022, Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego nr DOŚ-RG.7440.8.2022.KM z dzia 06.10.2022 r. 06 października 2022, Obwieszczenie nr OŚR.6131.305.2022.MKA o wydaniu decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. jarząb pospolity na nieruchomości przy ul. J.B. "Rudego" 18a pod warunkiem wykonania nasadzenia zastępczego 06 października 2022, Obwieszczenie nr OŚR.6131.304.2022.MKA o wydaniu decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzewa przy ul. mjr Hubala 13D pod warunkiem wykonania nasadzenia zastępczego 05 października 2022, Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego nr UAB.6733.34.2022.AD05 października 2022, obwieszczenie PMO o wszczęciu postępowania administracyjnego i przeprowadzeniu dowodu z oględzin drzewa przy ul. Bytnara Rudego 4D05 października 2022, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wydaniu decyzji w/s usunięcia drzewa z terenu przy ul. Fieldorfa 10d05 października 2022, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opla o wydaniu decyzji w/s usunięcia drzewa z teernu przy ul. Hubala 12d05 października 2022, Obwieszczenie PMO o wydaniu decyzji ULICP nr UAB.6733.35.2022.KI dla inwestycji: budowa budynku strefowego źródła ciepła opalanego paliwem gazowym współpracującego z miejską siecią ciepłowniczą o mocy nominalnej w paliwie do 20 MW przy Al. Witosa 26 w Opolu04 października 2022, OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA o planowanych terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych w sezonie 2022/2023 przez Koło Łowieckie nr 10 „Szarak” Opole04 października 2022, obwieszczenie PMO o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa przy ul. Cieszyńskiej 10 05 października 2022, OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA o wszczęciu postępowania administracyjnego i przeprowadzeniu dowodu z oględzin drzew03 października 2022, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i przeprowadzenia dowodu z oględzin drzew przy ul. S.Grota Roweckiego 4-11