Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycję29 kwietnia 2022, Obwieszczenie o wydaniu decyzji ULCP dla inwestycji budowa sieci gazowej śr/c 90 PE do 0,5MPa przy ul. Zakładowej25 kwietnia 2022, Obwieszczenie PREZYDENTA MIASTA OPOLA o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym dot. postępowania w sprawie udzielenia zezowlenia na usunięcie 2 szt. drzew, rosnących na dz. nr 1340, k.m. 22, obręb Gosławice 21 kwietnia 2022, Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy na terenie działki/ek nr 25/12 k.m.1 obręb Sławice, ul. Opolska w Opolu dla inwestycji: budowa budynku mieszkalnego, dot. sprawy nr UAB.6730.467.2021.KK22 kwietnia 2022, Obwieszczenie o wydaniu decyzji ULICP nr UAB.6733.9.2022.KK dla inwestycji: budowa linii kablowej średniego i niskiego napięcia wraz z kontenerową stacją transformatorową 15/0,4kV do zasilania 3 budynków jednorodzinnych na terenie działek nr 151/39, 98 k.m. 3 obręb Wrzoski oraz działki nr 232, 233, 234, 414/128, 477/84, 565/129, 578/89, 619/89, 670/88, 691/131, 571/129 karta mapy 4 obręb Wrzoski, ul. Kolorowa, Pastelowa, Nad Stawem w Opolu19 kwietnia 2022, Obwieszczenie o wydaniu decyzji PMO nr OŚR.6131.7.2022.DS umarzającej postępowanie wszczęte względem Spółdzielni Mieszkaniowej w Opolu z siedzibą w Opolu przy ul. Sosnkowskiego 40-42 20 kwietnia 2022, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o możliwości zapoznaniasię z zebranym materiałem dowodowym w postępowaniu w sprawie ponownego nałożenia obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych przy ul. Roweckiego 1319 kwietnia 2022, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ULCP dla inwestycji: budowa sieci gazowej ś/c 63PE do 0,5 MPa04 kwietnia 2022, Obwieszczenie o wydaniu decyzji ULICP dla inwestycji: budowa gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu zakończonym stacją gazową redukcyjno-pomiarową04 kwietnia 2022, Obwieszcznie o wydaniu decyzji ULICP dla inwestycj: budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w rejonie ul. Stara Droga i Azaliowej15 kwietnia 2022, obwieszczenie PMO o zebranym materiale dowodowym w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew przy ul. Chełmskiej 26, Witosa 10-20, Bielskiej 5611 kwietnia 2022, Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym, dot. wniosku w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na dz. nr 145, k.m. 1, obręb Kolonia Gosławicka11 kwietnia 2022, Obwieszczenie PMO o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie dz. nr 112/20, k.m. 47, ul. ! Maja w Opolu12 kwietnia 2022, Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie zezwolenia na usuniecie drzewa na nieruchomości przy ul. Przylesie 1-9,11 pod warunkiem wykonania nasadzenia zastępczego 11 kwietnia 2022, Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postepowanie w sprawie ponownego nałożenia obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych przy ul. Jankowskiego 8-28 w Opolu 11 kwietnia 2022, Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie ponownego nałożenia obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych na nieruchomości przy ul. Niemodlińskiej 42 w Opolu 08 kwietnia 2022, Obwieszczenie o wydaniu decyzji ULICP nr UAB.6733.5.2022.KI dla inwestycji: rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Lipcowej w Opolu05 kwietnia 2022, Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Podmiejska I” w Opolu04 kwietnia 2022, Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie ponownego nałożenia obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych 01 kwietnia 2022, Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gosławice V” w Opolu