Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycję29 czerwca 2022, Obwieszczenie PMO o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew rosnących przy ul. Chabrów30 czerwca 2022, obwieszczenie PMO o wydaniu decyzji odmawiającej udzielenia zezwolenia na usunięcie drzew z terenu przy ul. Wilsona 26-8230 czerwca 2022, obwieszczenie o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w postępowaniu w sprawie ponownego nałożenia obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych przy ul. Szarych Szeregów 13 30 czerwca 2022, Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postepowania w sprawie wydania decyzji ulicp dla inwestycji budowa linii kablowej średniego napięcia 15kV29 czerwca 2022, obwieszczenie o wszczęciu postępowania w/s wydania zezwolenia n ausunięcie drzewa przy ul. Dambonia 159-16129 czerwca 2022, obwieszczenie o wszczęciu postępowania w/s wydania zezwolenia na usunięcie drzewa przy ul. Hubala 12d29 czerwca 2022, obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa przy ul. Fieldorfa10b29 czerwca 2022, Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z materiałem w sprawie umorzenia naliczonej OSM Przyszłość opłaty za usunięcie drzew oraz nałożenia ponownie obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych przy Pl. Teatralnym 8-9 i 10-1127 czerwca 2022, obwieszczenie PMO o wszczęciu postępowania administracyjnego i przeprowadzeniu dowodu z oględzin drzewa przy ul. Cieszyńskiej 1028 czerwca 2022, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w w sprawie wydania decyzji ulicp dla inwestycji: budowa sieci gazowej śr/c DN 63 PE przy ul. Nyskiej27 czerwca 2022, Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z materiałem w sprawie nałożenia ponownie obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych 27 czerwca 2022, Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z materiałem w sprawie nałożenia ponownie obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych po 3 latach27 czerwca 2022, Obwieszczenie o możliwości zapoznania sie z materiałem dot. nalożenia ponownie obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych w przypadku niezachowania żywotności po 3 latach 27 czerwca 2022, Obwieszczenie o mozliwości zapoznania się z materiałem w sprawie nałożenia ponownie obowiązku wykonania nasadzenia zastępczego24 czerwca 2022, Obwieszczenie o zawiadomieniu o wszczęciu postępowania nr UAB.6733.24.2022.JK w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizaci inwestycji celu publicznego dla inwestycji: budowa sieci kablowej nN na terenie działek nr 103, 1, 17, 40, 85/2, 70/13, 70/9, km 54, obręb Opole23 czerwca 2022, o wszczęciu postępowania administracyjnego i przeprowadzeniu dowodu z oględzin drzewa przy ul. Sosnkowskiego 40-4213 czerwca 2022, Obwieszczenie PMO o wydaniu decyzji odmawiającej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji: budowa farmy fotowoltaicznej, obręb Czarnowąsy w Opolu20 czerwca 2022, Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr UAB.6733.8.2022.AD z dnia 20.06.2022 r.20 czerwca 2022, Obwieszczenie o postanowieniu Prezydenta Miasta Opola Nr UAB.6730.431.2021.JK podejmujące postępowanie administracyjne20 czerwca 2022, Obwieszczenie PMO dot. wydania decyzji odmawiającej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji: budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Wyspiańskiego/Brzechwy nr UAB.6730.494.2021.KI20 czerwca 2022, Obwieszczenie PMO dot. wydania decyzji odmawiającej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji: budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Wyspiańskiego/Brzechwy nr UAB.6730.493.2021.KI20 czerwca 2022, Obwieszczenie PMO dot. wydania decyzji odmawiającej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji: budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Wyspiańskiego/Brzechwy nr UAB.6730.492.2021.KI20 czerwca 2022, Obwieszczenie PMO dot. wydania decyzji odmawiającej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji: budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Wyspiańskiego/Brzechwy nr UAB.6730.491.2021.KI20 czerwca 2022, Obwieszczenie PMO dot. wydania decyzji odmawiającej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji: budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Wyspiańskiego/Brzechwy nr UAB.6730.490.2021.KI20 czerwca 2022, Obwieszczenie PMO dot. wydania decyzji odmawiającej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji: budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Wyspiańskiego/Brzechwy nr UAB.6730.489.2021.KI15 czerwca 2022, Obwieszczenie PMO dot. wydania decyzji ULICP nr UAB.6730.17.2022.KI dla inwestycji: budowa sieci gazu 63PE śr/c do 0,5 MPa w rejonie ul. Aroniowej i Lipcowej w Opolu15 czerwca 2022, Obwieszczenie PMO dot. wydania decyzji ULICP nr UAB.6730.15.2022.KI dla inwestycji: budowa sieci gazowej 90PE, 63PE śr/c do 0,5MPa przy ul. Zygmunta Starego w Opolu10 czerwca 2022, Obwieszczenie PMO o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym, dot. udzielenia zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew rosnącyhc na dz. nr 1355, k.m. 11, obręb Zakrzów10 czerwca 2022, Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Grudzice I" w Opolu08 czerwca 2022, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ULICP nr UAB.6733.20.2022.KI dla inwestycji: budowa linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV przy ul. Siennej w Opolu07 czerwca 2022, Obwieszczenie PMO o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa, dz. nr 1340, k.m. 22, obręb Gosławice07 czerwca 2022, obwieszczenie PMO o morzeniu postępowania w sprawie nałożenia ponownie na Spółdzielnię Mieszkaniową w Opolu obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych drzew gat. lipa drobnolistna na terenie nieruchomości przy ul. Hubala 406 czerwca 2022, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ULICP nr UAB.6733.19.2022.KI dla inwestycji: budowa linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV przy ul. Centralnej i Bankietowej08 czerwca 2022, Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w sprawie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. tamaryszek drobnokwiatowy przy ul. Wilsona 9-11, Orzechowa 10-2907 czerwca 2022, Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym03 czerwca 2022, Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Podmiejska I" w Opolu02 czerwca 2022, obwieszczenie PMO o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew, rosnących przy ul. Wilsona 26-8202 czerwca 2022, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wszczęciu postepowania i przeprowadzeniu dowodu z oględzin, dot. wniosku o wydanie zezowlenia na usunięcie drzewa rosnącego na dz. nr 1243/1, k.m. 20, obręb Gosławice01 czerwca 2022, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zezwolenia na usunięcie drzewa przy ul. Mjr Hubala 13D i przeprowadzeniu oględzin 01 czerwca 2022, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zezwolenia na usunięcie drzewa przy ul. J.B. Rudego 18A oraz przeprowadzeniu oględzin 01 czerwca 2022, obwieszczenie PMO o wszczęciu postępowania administracyjnego i przeprowadzeniu dowodu z oględzin drzewa z terenu przy ul. Hubala 17B