Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycję31 października 2023, Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o zmianie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej30 października 2023, Obwieszczenie nr OŚR.6131.331.2023.MKA o zebraniu materiału dowodowego i mozliwości zapoznania sie z nim w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie drzewa gat. klon jawor przy ul. Norwida 8-10 26 października 2023, OŚR.6150.6.2023.BŻD dodatkowy termin polowania KŁ Żubr26 października 2023, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o nowym terminie rozpatrzenia wniosku o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzewa25 października 2023, Obwieszczenie o przekazaniu sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w związku z odwołaniem od decyzji nr UAB.6732.10.2023.JK z dnia 24.10.202324 października 2023, Obwieszczenie nr OŚR.6131.440.2023.MKA o wszczęciu postępowania i oględzinach drzew przy ul. Sosnkowskiego 6, Szarych Szeregów 15, 60, 62, 44 i 70 , Batalionu Zośka 624 października 2023, Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Zielonogórskiej i Wschodniej w Opolu23 października 2023, Obwieszczenie PMO o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej niskiego ciśnienia 160PE, 225PE do 10 kPa na terenie części działek nr: 540, obręb ZAKRZÓW oraz 1/42, 1/44, 1/46, 1/45, k.m.19, obręb OPOLE, ul. Chabrów w Opolu.19 października 2023, Obwieszczenie PREZYDENTA MIASTA OPOLA o wydaniu decyzji o zmianie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej zmieniająca ostateczną decyzję Prezydenta Miasta Opola nr 1/23 z dn. 05.04.2023 [znak UAB.6740.595.2022.WK] zezwalającą na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej ul. Pomorskiej (3KDD) wraz ze zjazdami do budynków wielorodzinnych (2MW), prowadzonej na terenie gminy Opole23 października 2023, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wszczęciu postępowania administracyjnego w/s udzielenia zezwolenia na usunięcie drzew i przeprowadzeniu dowodu z oględzin drzewa20 października 2023, Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr UAB.6733.36.2023.AD o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla budowy stacji radiokomunikacyjnej nr BT21030 Opole Chmielowice wraz z wieżą stalową, systemem anten, kontenerem oraz wewnętrzną linią zasilającą i towarzyszącą infrastrukturą na terenie części działki nr 624/114, k.m. 1, obręb Chmielowice, ul. Centralna w Opolu20 października 2023, Obwieszczenie nr OŚR.6131.136.2023.MKA o możliwości zapoznania sie z materiałem dowodowym w sprawie zezwolenia na usunięcie dwóch wierzb płaczących przy ul. Wiejskiej 163 A-D 18 października 2023, Obwieszczenie o wydaniu decyzji ULCP dla inwestycji pn. budowa parkingu - Plac Oleandrów, ul. Konwalii w Opolu16 października 2023, Obwieszczenie UAB.6740.350.2023.BeP o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie fragmnetu ulicy 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej.16 października 2023, Obwieszczenie UAB.6740.350.2023.BeP o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie fragmnetu ulicy 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej.17 października 2023, Obwieszczenie nr OŚR.6131.349.2023.MKA o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie drzewa przy ul. Pużaka 34a 17 października 2023, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o zebraniu materiału dowodowego w sprawie udzielenia zezwolenia na usuniecie drzew z terenu przy ul. Koszyka 19ad, 23ab, 25ac w Opolu16 października 2023, OŚR.6150.5.2023.BŻD OBWIESZCZENIE PMO terminach polowań zbiorowych 2023/2024 Koło Łowieckie nr 3 „Lis” Opole13 października 2023, Obwieszczenie o wydaniu decyzji o u.l.i.c.p. dla budowy sieci wodociągowej w ul. Grota Roweckiego12 października 2023, Obwieszenie PMO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ULICP dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej 15kV i 0,4kV, stacji transformatorowej 15kV/0,4kV i linii kablowej 15kV i 0,4kV w rejonie ul. Lipcowej w Opolu10 października 2023, Obwieszczenie dotyczące wezwania do udziału w postępowaniu administracyjnym05 października 2023, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania nr UAB.6733.41.2023.AD w sprawie ustalenia inwestycji celu publicznego dla budowy zasilania elektrycznego infrastruktury monitoringu, kanalizacji teletechnicznej oraz słupów aluminiowych, na terenei dz. nr 1/11, 1/4, 1/72, k.m. 1, obr. Groszowice w Opolu03 października 2023, Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „w rejonie ulicy Firmowej” w Opolu03 października 2023, Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście IIIc” w Opolu