Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Nr OŚR.6131.44.2022.MKA                                                             Opole, dnia 24 lutego 2022 r.  

OBWIESZCZENIE 

PREZYDENTA  MIASTA OPOLA

Na podstawie art. 10 § 1 i zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) – zwanej dalej ustawą Kpa, w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w sprawie nałożenia ponownie na  Opolską Spółdzielnię Mieszkaniową „Przyszłość” z siedzibą w Opolu przy ul. Katowickiej 23, obowiązku wykonania nasadzenia zastępczego drzewa gat. klon zwyczajny na nieruchomości przy ul. Zapolskiej 28-36 w Opolu (działka nr 70/13 a.m.54 obręb Opole), stanowiącego warunek udzielonego zezwolenia na usunięcie drzewa, zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Opola Nr OŚR.6131.294.2017.MKA z dnia 29 września 2017 r.,  w przypadku niezachowania żywotności nasadzenia zastępczego  po 3 latach od dnia upływu terminu wskazanego w zezwoleniu na wykonanie nasadzenia.

Informuję, że w dniu  23 lutego 2022 r. na nieruchomości przy ul. Zapolskiej 28-36 w Opolu (działka nr 70/13 a.m.54 obręb Opole), zostały przeprowadzone oględziny przez Komisję ds. zieleni miejskiej – organ doradczy Prezydenta Miasta Opola, podczas których stwierdzono zachowanie żywotności przedmiotowego nasadzenia zastępczego  po 3 latach od dnia upływu terminu wskazanego w zezwoleniu na wykonanie nasadzenia.  

             Na zasadzie określonej w art. 10 § 1 ustawy Kpa strony postępowania administracyjnego mają prawo czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji mają możliwość wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym informuję o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w ww. sprawie  w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.  Dokumentacja znajduje się do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta Opola, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, ul. Krawiecka 13, pok. 108.  Z uwagi na zagrożenie zakażeniem koronawirusem i wprowadzone  w związku z tym ograniczenia kontaktów osobistych, w celu umówienia  się na zapoznanie z dokumentacją prosimy  o kontakt z Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola : mail osr@um.opole.pl lub nr tel.  77 446 10 82. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu  lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną  skrzynkę podawczą Urzędu Miasta Opola.

W powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, a więc zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy o ochronie przyrody oraz art. 49 ustawy Kpa – zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu   24 lutego 2022 r. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.um.opole

Zgodnie z art. 49 ustawy Kpa, doręczenie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia  niniejszego obwieszczenia, czyli z dniem 11 marca 2022 r.

               z up. Prezydenta Miasta

                   Marzena Kasprzak

                   Główny Specjalista

w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 117
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa: Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w sprawie nałożenie ponownie obowiązku wykonania nasadzenia zastępczego przy ul. G. Zapolskiej 28-36
Osoba, która wytworzyła informację: Marzena Kasprzak
Osoba, która udostępnia informację: Marzena Kasprzak
Data wytworzenia informacji: 24.02.2022 15:49:54
Data udostępnienia informacji: 24.02.2022 15:57:36
Data ostatniej aktualizacji: 24.02.2022 15:49:54
Rejestr zmian