Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycję28 lutego 2022, Wykazy nieruchomości wyznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy 28 lutego 2022, Odwołanie od decyzji Prezydenta Miasta Opola nr BNSP.6833.40.2021.AB z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość - działka 9/11 am 23 o. Gosławice 25 lutego 2022, Wykazy nieruchomości wyznaczonych do zbycia w drodze aportu24 lutego 2022, Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w sprawie nałożenie ponownie obowiązku wykonania nasadzenia zastępczego przy ul. G. Zapolskiej 28-36 21 lutego 2022, Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych - działka 128/56 am 1 o. Kolonia Gosławicka16 lutego 2022, Wykazy nieruchomości wyznaczonych do oddania w bezpłatne użyczenie w drodze bezprzetargowej 15 lutego 2022, Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - budowa trasy średnicowej w ramach zadania.15 lutego 2022, Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej15 lutego 2022, Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu15 lutego 2022, Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny15 lutego 2022, Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę15 lutego 2022, Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy - działka 24/4 am 26 o. Wójtowa Wieś11 lutego 2022, Obwieszczenie PMO o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w sprawie nałożenia ponownie na Wspólnotę Mieszkaniową ul. 1 Maja 147-149A obowiązku posadzenia drzewa, w przypadku niezachowania żywotności po 3 latach09 lutego 2022, Decyzja Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 lutego 2022 r. nr BNSP.6833.40.2021.AB o ustaleniu wysokości odszkodowania za działkę 9/11 am 23 o. Gosławice (dot. ZRID 5/21)08 lutego 2022, Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę07 lutego 2022, Obwieszczenie PMO w sprawie wydania decyzji o umorzeniu postępowania o nałożeniu ponownie na Wspólnotę Mieszkaniową Nieruchomości Lokalowych przy ul. Srebrnej 1-8 i Złotej 2-48 w Opolu obowiązku nasadzeń zastępczych 04 lutego 2022, PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami We WrocławiuArchiwum
02 lutego 2022, Aneks do Porozumienia międzygminnego zawartego w dniu 31.12.2013 r. pomiędzy Miastem Opole a Gminą Komprachcice w sprawie powierzenia zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego