Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

LOKALIZACJA:

ul. Damrota 1

45-064 Opole

 

e-mail: ngo@um.opole.pl


NACZELNIK CENTRUM:

Dorota Piechowicz-Witoń

 

ZASTĘPCA NACZELNIKA CENTRUM:

Mirela Ulrich


STRUKTURA CENTRUM:

 

Referat ds. Dzielnic

nr tel.: 77 44 61 574

 

Referat ds. Organizacji Pozarządowych

nr tel.: 77 44 61 571

 

Referat ds. Integracji i Partycypacji Społecznej

nr tel.: 77 44 61 567

 

W ramach Centrum działa:

 • Miejskie Centrum Organizacji Pozarządowych
 • Izba Pamięci Solidarności
 • Pełnomocnik ds. Równego Traktowania

Do zakresu działania CDO należy w szczególności:

 • koordynacja współpracy z organizacjami pozarządowymi i realizacji programu współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami,
 • organizacja prac i obsługi Opolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
 • wspieranie organizacji pozarządowych w ich działalności, w szczególności poprzez organizację szkoleń, konsultacji, wsparcie informacyjne i doradcze, współorganizowanie imprez, edukację oraz udostępnianie bazy lokalowo – technicznej,
 • prowadzenie nadzoru nad stowarzyszeniami, mającymi siedzibę w Opolu, działającymi w oparciu o ustawę Prawo o stowarzyszeniach (z wyłączeniem stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, stowarzyszeń kultury fizycznej i uczniowskich klubów sportowych) oraz nad fundacjami mającymi siedzibę w Opolu, działającymi w oparciu o ustawę o fundacjach,
 • realizacja programu współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami w zakresie ujętych w nim zadań Centrum,
 • realizacja otwartych konkursów ofert z wyłączeniem konkursów z obszaru wspierania  upowszechniania kultury fizycznej,
 • wsparcie organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu środków na finansowanie wkładów własnych do projektów,
 • realizacja procedury związanej z wyłonieniem zadań w ramach inicjatywy lokalnej, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • realizacja procedury związanej z wyłonieniem zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego,
 • obsługa organizacyjno – finansowa jednostek pomocniczych Miasta Opola,
 • wsparcie cudzoziemców w procesie integracji społecznej z mieszkańcami Opola,
 • organizacja zadań mających na celu promocję Opola jako atrakcyjnego miejsca pracy i życia dla cudzoziemców,
 • podejmowanie działań na rzecz równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji.

ZAKŁADKI POWIĄZANE:

Informacje komórek organizacyjnych https://bip.um.opole.pl/umo,25_75

Organizacje pozarządowe https://www.opole.pl/dla-mieszkanca/menu/organizacje-pozarzadowe

Dzielnice Opola https://www.opole.pl/dla-mieszkanca/menu/dzielnice-opola

Integracja Cudzoziemców https://www.opole.pl/dla-mieszkanca/menu/integracja-cudzoziemcow

Budżet Obywatelski https://www.opole.pl/dla-mieszkanca/menu/budzet-obywatelski-opola-0

Konsultacje społeczne https://www.opole.pl/dla-mieszkanca/menu/konsultacje-spoleczne

Otwarte konkursy ofert https://www.bip.um.opole.pl/umo,25_187


KATALOG USŁUG - PLATFORMA E-USŁUG PUBLICZNYCH

e-mail: urzad@um.opole.pl

Infolinia: +48 77 45 11 800

adres www: http://www.opole.pl

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 2918
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: Centrum Dialogu Obywatelskiego
Skrócony opis: struktura organizacyjna Urzędu
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Kwiatkowska Kazimierska
Osoba, która udostępnia informację: Anna Kwiatkowska Kazimierska
Data wytworzenia informacji: 09.02.2022 15:34:22
Data udostępnienia informacji: 16.02.2022 14:08:55
Data ostatniej aktualizacji: 16.02.2022 14:04:04
Rejestr zmian