Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

PREZYDENT MIASTA OPOLA ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (zapobieganie uzależnieniom oraz skutkom zdrowotnym i  społecznym wynikającym z uzależnień).

Termin zbioru ofert i składania potwierdzeń z Generatora ofert mija dnia 15 marca 2024 r. o godz. 14.00.

Oferty należy składać za pośrednictwem Generatora na stronie: https://opole.engo.org.pl/konkursy-trwajace

Potwierdzenie złożenia oferty, wydrukowane z Generatora oraz podpisane przez osoby upoważnione (zgodnie z KRS) należy złożyć w siedzibie Centrum Dialogu Obywatelskiego, w Opolu, przy ul. Damrota 1, w poniedziałek – środa w godzinach od 7.30 do 15.30, w czwartek w godz. od 7.30 do 17.00, w piątek w godz. od 7.30 do 14.00 lub przesłać na adres: Urząd Miasta Opola, ul. Rynek 1A, 45-015 Opole a także za pośrednictwem Platformy e-Usług Publicznych Urzędu Miasta Opola.

 

W przypadku trudności z wprowadzeniem ofert za pośrednictwem Generatora, proszę o kontakt: ngo@um.opole.pl w dniach i godzinach pracy urzędu.

Szczegóły konkursu w załączniku.

 

 

WYNIKI KONKURSU

  1. edukacja zdrowotna i profilaktyka uzależnień od alkoholu (uniwersalna, selektywna, wskazująca) realizowana zgodnie z wynikami badań naukowych oraz dobrą praktyką w dziedzinie przeciwdziałania uzależnienia od alkoholu, wdrażanie oraz dofinansowanie realizacji programów profilaktycznych rekomendowanych w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego dla dzieci, młodzieży, rodziców i wychowawców klas:
  • realizacja wybranego programu profilaktycznego

 

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Wnioskowana

kwota dotacji

Średnia ocena

Propozycja Komisji

1

YAQ Projekt – Pracownia Rozwoju Społecznego

ul. Czarny Las 17;  42-289 Woźniki

Program „Ratownicy Marzeń” w Opolu 2024

31 680,00

34

21 500,00

2

Ośrodek Profilaktyki i edukacji „LIDER” Elżbieta Górecka 14-300 Morąg, ul. Radna 54

Rekomendowany program profilaktyczny „Debata”

13 500,00

34

13 500,00

3

Nowe Horyzonty

ul. Tytusa Chałubińskiego 8

00-613 Warszawa

Na dobrej drodze ku dorosłości

35 000,00

33

Brak środków

4

Horyzont – Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie

ul. Mazurska 3

45-310 Opole

Opolski Konkurs na plakat profilaktyczny

7 700,00

32,75

Brak środków

5

Fundacja „W rozwoju”

Pl. Teatralny 4-5 lok 1; 45-056 Opole

Rekomendowany Program Unplugged

18 960,00

32,5

Brak środków

 

Łączna kwota: 35 000,00 zł

 

 

 

 

 

 

  1. b) edukacja zdrowotna i profilaktyka uzależnień od narkotyków (uniwersalna, selektywna, wskazująca) realizowana zgodnie z wynikami badań naukowych oraz dobrą praktyką w dziedzinie przeciwdziałania uzależnienia od narkotyków, wdrażanie oraz dofinansowanie realizacji programów profilaktycznych rekomendowanych w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego dla dzieci, młodzieży, rodziców i wychowawców klas:
  • realizacja wybranego programu profilaktycznego

 

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Wnioskowana

kwota dotacji

Średnia ocena

Propozycja Komisji

1

YAQ Projekt – Pracownia Rozwoju Społecznego

ul. Czarny Las 17;

 42-289 Woźniki

Program „Archipelag Skarbów” w Opolu 2024

51 480,00

34

51 480,00

2

Nowe Horyzonty

ul. Tytusa Chałubińskiego 8

00-613 Warszawa

„Wybieram siebie”

62 050,00

34

62 050,00

3

Fundacja „W rozwoju”

Pl. Teatralny 4-5 lok 1; 45-056 Opole

Unplugged -Rekomendowany Program Profilaktyczny

22 200,00

34

22 200,00

4

Horyzont – Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie

ul. Mazurska 3

45-310 Opole

Program profilaktyczny „Nowa perspektywa”

24 178,00

33,75

15 070,00

5

Horyzont – Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie

ul. Mazurska 3

45-310 Opole

Oaza Nasza Wspólna Sprawa

7 700,00

32,75

Brak środków

6

Stowarzyszenie pomocy osobom bezdomnym, ubogim oraz wykluczonym społecznie „Nadzieja”

ul. Tysiąclecia 33A

45-463 Opole

Readaptacja  społeczna osób uzależnionych 2024

49 560,00

32

Brak środków

 

Łączna kwota: 150 800,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

  1. c) podnoszenie kompetencji przedstawicieli instytucji działających w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów wynikających z używania alkoholu:
  • przeprowadzenie szkolenia przygotowującego realizatorów rekomendowanego programu „Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej”

 

 

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Wnioskowana

kwota dotacji

Średnia ocena

Propozycja Komisji

1

Ośrodek Profilaktyki i edukacji „LIDER” Elżbieta Górecka 14-300 Morąg, ul. Radna 54

Szkolenie Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej

25 000,00

34

25 000,00

 

Łączna kwota: 25 000,00 zł

 

 

 

VII. Oferty, które uzyskały negatywną ocenę formalną i nie kwalifikują się do realizacji.

 

 

Lp.

Nazwa oferenta

Tytuł projektu

Wnioskowana dotacja (zł)

Uzasadnienie

1.

Stowarzyszenie psychoprofilaktyki i terapii rodzin „SPTR”

ul. Mikołaja Kopernika 14

40-064 Katowice

Debata – program rekomendowany

20 100,00

Brak podpisanego potwierdzenia

 

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 42
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: konkurs ofert z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (zapobieganie uzależnieniom oraz skutkom zdrowotnym i społecznym wynikającym z uzależnień).
Skrócony opis: Konkurs ofert z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (zapobieganie uzależnieniom oraz skutkom zdrowotnym i społecznym wynikającym z uzależnień).
Osoba, która wytworzyła informację: Karolina Balcer
Osoba, która udostępnia informację: Karolina Balcer
Data wytworzenia informacji: 01.03.2024 13:34:00
Data udostępnienia informacji: 01.03.2024 13:38:44
Data ostatniej aktualizacji: 09.04.2024 12:35:49
Rejestr zmian