Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Informujemy, iż Komisja konkursowa oceniająca koncepcję wykorzystania pomieszczeń biurowych udostępnionych przez Centrum Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Opola w budynku przy ul. Damrota 1, zgodnie z zasadami ustalonymi w konkursie, dokonała następującego przydziału organizacji do pomieszczeń biurowych:

pokój nr 302: Fundacja L’ARCHE

pokój nr 305: Fundacja Harmonia Życia

W załączeniu Protokół z obrad komisji konkursowej.

Ogłoszenie konkursu uzupełniającego na koncepcję wykorzystania pomieszczeń biurowych:

Ogłasza się  konkurs  uzupełniający na koncepcję wykorzystania przez organizacje pozarządowe   i inne uprawnione podmioty wymienione w art w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), zwane dalej „organizacjami” pomieszczeń biurowych udostępnionych przez Centrum Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Opola.

 

Zasady konkursu określa Regulamin konkursu uzupełniającego na koncepcję wykorzystania pomieszczeń biurowych  udostępnionych przez Centrum Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Opola, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 

Konkurs dotyczy pomieszczeń biurowych, znajdujących się w budynku Centrum Dialogu Obywatelskiego przy ul. Damrota 1 i przeznaczonych na działalność organizacji:

1) na III piętrze pok. nr 302  o powierzchni 18,27 m2 - 1 miejsce,

2) na III piętrze pok. nr 305  o powierzchni 15,88 m2 - 1 miejsce.

Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych lub innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) zwanych dalej: „organizacjami”.

Przedmiot konkursu

 1. Przedmiotem konkursu jest koncepcja wykorzystania pomieszczeń biurowych, znajdujących się w siedzibie Centrum, zwanej dalej: „koncepcją”.
  2.  Koncepcja powinna zawierać:
  1)  nazwę organizacji oraz podstawowe obszary jej działalności statutowej;
  2)  największe sukcesy organizacji w ciągu ostatnich 3 lat;
  3)  informacja o dotychczasowym lokalu, z którego korzystała lub korzysta organizacja;   
  4)  wskazanie numeru pomieszczenia biurowego, którego dotyczy koncepcja;
  5)  planowane działania realizowane w pomieszczeniu biurowym, którego dotyczy koncepcja wraz z harmonogramem korzystania;
  6)  planowane działania prowadzone bezpłatnie dla mieszkańców  Opola w jednej z dwóch sal konferencyjnych (sala duża nr 106 o powierzchni 62,64 m2 oraz sala mała nr 105 o powierzchni 39,17 m2) oraz częstotliwość tych spotkań i tematyka;
  7)  podpisy osób upoważnionych do reprezentacji organizacji.

Koncepcje należy składać wraz z wnioskiem, którego wzór określa załącznik do  Regulaminu, zwany dalej: „wnioskiem”.  

Miejsce i termin składania koncepcji

 1. Wniosek wraz z koncepcją należy składać w terminie do dnia 21 kwietnia 2023 r. bezpośrednio do siedziby Centrum, znajdującej się przy ul. Damrota 1 w Opolu. W szczególnych sytuacjach Prezydent może wydłużyć ten termin.
  2.  Koncepcje złożone po terminie wskazanym w ust. 1 nie biorą udziału w konkursie.

 

Wyniki

Informujemy, iż Komisja konkursowa oceniająca koncepcję wykorzystania pomieszczeń biurowych udostępnionych przez Centrum Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Opola w budynku przy ul. Damrota 1, zgodnie z zasadami ustalonymi w konkursie, dokonała następującego przydziału organizacji do pomieszczeń biurowych:

pokój nr 304: Fundacja Rozwoju Społecznego i Profilaktyki „DIALOG”

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 433
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: konkurs uzupełniający na koncepcję wykorzystania pomieszczeń biurowych
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Aneta Mikołajczyk
Osoba, która udostępnia informację: Aneta Mikołajczyk
Data wytworzenia informacji: 07.04.2023 09:53:20
Data udostępnienia informacji: 07.04.2023 09:56:10
Data ostatniej aktualizacji: 26.07.2023 09:57:34
Rejestr zmian