Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

LOKALIZACJA:

ul. Sienkiewicza 4-6

45-037 Opole

 

nr tel.: 77 40 22 951/952


NACZELNIK WYDZIAŁU:

Aleksander Iszczuk

 

ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU:

Beata Kowal


STRUKTURA WYDZIAŁU:

Referat Organizacji Szkół i Placówek Oświatowych

Kierownik Referatu: Kinga Pierzak-Kostuś

nr tel.: 77 40 22 991 / 965

 

Referat Kadr Oświatowych

Kierownik Referatu: Jolanta Kapuścik

nr tel.: 77 40 22 957 / 958

 

Referat Analiz i Ewidencji Jednostek Oświatowych

Kierownik Referatu:  Jolanta Kurtyka

nr tel.: 77 40 22 971 / 976

 

Referat Projektów Edukacyjnych

Kierownik Referatu:  Bożena Jeluków

nr tel.: 77 40 22 975 / 956

 

Referat Inwestycji, Remontów i Eksploatacji Obiektów Oświatowych

Kierownik Referatu:  Krystyna Okos

nr tel.: 77 40 22 959 / 953


Do zakresu działania Wydziału należy w szczególności:

 • nadzorowanie, w ramach kompetencji organu prowadzącego, funkcjonowania jednostek oświatowych w zakresie: organizacji kształcenia, wychowania i opieki, spraw administracyjnych oraz zarządzania jednostką, gospodarowania mieniem;
 • prowadzenie spraw w zakresie tworzenia, przekształcania, likwidacji i łączenia w zespół publicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych. Prowadzenie spraw związanych z ustalaniem sieci publicznych przedszkoli i szkół oraz granic obwodów szkół podstawowych,
 • prowadzenie spraw związanych z zatwierdzaniem arkuszy organizacji przedszkoli, szkół i placówek oświatowych i zmian w ich organizacji,
 • prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem odpowiedniej formy kształcenia dzieciom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • kontrola realizacji obowiązku nauki,
 • prowadzenie spraw dotyczących kierowania nieletnich do młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii,
 • prowadzenie spraw związanych z realizacją programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów oraz z pomocą materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym,
 • monitorowanie i koordynowanie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych,
 • prowadzenie spraw z zakresu obsady stanowiska dyrektora jednostki oświatowej, w tym prowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora,
 • działanie w ramach prowadzenia spraw osobowych dyrektorów jednostek oświatowych, w tym realizacji procedur związanych z powierzaniem stanowiska dyrektora oraz oceny cząstkowej jego pracy,
 • prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród Prezydenta Miasta Opola nauczycielom zatrudnionym w jednostkach oświatowych,
 • prowadzenie postępowania egzaminacyjnego w sprawie awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego,
 • prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem doskonalenia zawodowego nauczycieli i organizacją doradztwa metodycznego,
 • prowadzenie spraw związanych z Systemem Informacji Oświatowej. Weryfikacja danych subwencyjnych,
 • prowadzenie spraw związanych z ewidencją szkół i placówek niepublicznych. Udzielanie zezwolenia na założenie szkoły publicznej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego,
 • wydawanie decyzji o dofinansowaniu pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
 • organizacja dowozu dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli i szkół oraz zwrot kosztów dowozu rodzicom i opiekunom prawnym dzieci niepełnosprawnych do szkół i ośrodków,
 • przygotowanie oraz nadzór nad realizacją projektów edukacyjnych w ramach programów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie zadań wynikających z umów o dofinansowanie,
 • prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem, a także nadzorowanie realizacji przez jednostki oświatowe projektów edukacyjnych w ramach funduszy unijnych,
 • planowanie zadań remontowych i inwestycyjnych, opiniowanie potrzeb inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontowych jednostek oświatowych, kompleksowa obsługa inwestorska realizowanych zadań oraz rozliczanie rzeczowo – finansowe i prowadzenie sprawozdawczości,
 • prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem i eksploatacją obiektów oświatowych.

ZAKŁADKI POWIĄZANE Z WYDZIAŁEM:

Oświata https://www.opole.pl/dla-mieszkanca/menu/oswiata


KATALOG USŁUG - PLATFORMA E-USŁUG PUBLICZNYCH

e-mail: urzad@um.opole.pl

Infolinia: +48 77 45 11 800

adres www: http://www.opole.pl

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 15494
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: Wydział Oświaty
Skrócony opis: struktura organizacyjna Urzędu
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Kwiatkowska Kazimierska
Osoba, która udostępnia informację: Anna Kwiatkowska Kazimierska
Data wytworzenia informacji: 09.02.2022 15:42:06
Data udostępnienia informacji: 17.02.2022 14:29:30
Data ostatniej aktualizacji: 17.08.2023 13:21:50
Rejestr zmian