Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Informacje Centrum Dialogu Obywatelskiego zamieszczone do dnia 31 stycznia 2022 r. znajdują się w "Archiwalnym BIP" pod adresem: 
https://www.archiwum.bip.um.opole.pl/?id=33209


Centrum Dialogu Obywatelskiego jest wydziałem Urzędu Miasta Opola, zajmującym się współpracą z organizacjami pozarządowymi, radami dzielnic Miasta Opola, a także wszystkimi mieszkańcami, którzy działają na rzecz rozwoju demokracji lokalnej oraz integracji społecznej.

W ramach struktury wydziału funkcjonują:

 • Referat ds. Dzielnic,
 • Referat ds. Organizacji Pozarządowych,
 • Referat ds. Integracji i Partycypacji Społecznej,
 • Miejskie Centrum Organizacji Pozarządowych,
 • Pełnomocnik ds. Równego Traktowania.

Do naszych zadań należy m.in.:

 • realizacja programu współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami, a także realizacja otwartych konkursów ofert z wyłączeniem konkursów z obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
 • organizacja prac i obsługa Opolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
 • wspieranie organizacji pozarządowych w ich działalności, w szczególności poprzez organizację szkoleń, konsultacji, wsparcie informacyjne i doradcze, współorganizowanie imprez, edukację oraz udostępnianie bazy lokalowo – technicznej,
 • prowadzenie nadzoru nad stowarzyszeniami, mającymi siedzibę w Opolu, działającymi w oparciu o ustawę Prawo o stowarzyszeniach (z wyłączeniem stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, stowarzyszeń kultury fizycznej i uczniowskich klubów sportowych) oraz nad fundacjami mającymi siedzibę w Opolu, działającymi w oparciu o ustawę o fundacjach,
 • realizacja zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej realizowanej przez organizacje pozarządowe,
 • wsparcie organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu środków na finansowanie wkładów własnych do projektów,
 • nabór wniosków w ramach inicjatywy lokalnej określonej w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • realizacja zadań związanych z przygotowaniem Budżetu Obywatelskiego,
 • obsługa organizacyjno – finansowa rad dzielnic Miasta Opola,
 • współpraca z Wydziałem Organizacyjnym przy wykonywaniu zadań związanych z wyborami do rad dzielnic, w tym obsługa Miejskiej Komisji Wyborczej,
 • wsparcie cudzoziemców w procesie integracji społecznej z mieszkańcami Opola,
 • organizacja zadań mających na celu promocję Opola jako atrakcyjnego miejsca pracy i życia dla cudzoziemców,
 • podejmowanie działań na rzecz równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji.
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 1291
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: Centrum Dialogu Obywatelskiego
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Urząd Miasta Opola
Osoba, która udostępnia informację: Urząd Miasta Opola
Data wytworzenia informacji: 02.07.2021 13:40:28
Data udostępnienia informacji: 02.07.2021 13:40:45
Data ostatniej aktualizacji: 03.02.2022 14:23:44
Rejestr zmian